Udostępnij

„Zetki” na rynku pracy. Nie dla greenwashingu, tak dla zielonych kompetencji

24.05.2024

Pokolenie Z wchodząc na rynek pracy wprowadza nowe wartości i oczekiwania, które kształtują przyszłość zatrudnienia. Polska Zielona Sieć przeprowadziła badanie obejmujące młodych ludzi, analizując ich podejście do pracy w kontekście zrównoważonego rozwoju. Wyniki badania wskazują, że dla wielu przedstawicieli Pokolenia Z odpowiedzialność ekologiczna i społeczna pracodawców jest równie ważna, co warunki pracy i wynagrodzenie.

Młodzi ludzie zwracają szczególną uwagę na to, czy firmy, do których aplikują, faktycznie dbają o środowisko, czy też angażują się w tzw. greenwashing, czyli tworzenie fałszywego wizerunku ekologicznie odpowiedzialnych. Pokolenie Z jest szczególnie wyczulone na takie praktyki, często dokładnie analizując komunikaty marketingowe i rzeczywiste działania firm. Oczekują od pracodawców transparentności i autentycznego zaangażowania w kwestie ekologiczne i społeczne.

Młode pokolenie przywiązuje dużą wagę do inkluzywności w miejscu pracy. Firmy promujące różnorodność i równość mają większe szanse na przyciągnięcie młodych talentów. Zetki chcą pracować w miejscach, gdzie ich głos jest słyszany, a środowisko pracy jest otwarte i przyjazne.

– Młodzi ludzie wykazują dużą świadomość ekologiczną i są otwarci na zielone umiejętności oraz kwestie klimatyczne. Mają nadzieję na aktywny udział w transformacji ekologicznej, zwłaszcza w kontekście europejskich celów klimatycznych – stwierdziły autorki raportu.

Pokolenie Z. Prawie 1 na 4 osoby obawia się o przyszłość przez stan środowiska

Polska Zielona Sieć podkreśla również, że młode pokolenie ma ogromny potencjał, który może przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Aby sprostać temu wyzwaniu, potrzebne są osoby z różnorodnymi umiejętnościami, zarówno technicznymi, jak i miękkimi. Raport wskazuje, że aż 36 proc. badanych obawia się o swoją przyszłość ze względu na degradację środowiska. Z kolei 28,5 proc. jest przerażonych obecnymi skutkami zmian klimatycznych, co wpływa na ich decyzje zawodowe.

– Badania pokazały wysoką świadomość problemów klimatycznych, takich jak ocieplenie klimatu, różnorodność biologiczna, czy zanieczyszczenie powietrza. Zielone kompetencje są jeszcze słabo rozwinięte, co wynika z braku wiedzy na temat ich rozwijania. Ważną rolę w tym zakresie powinni odegrać pracodawcy – dodała Justyna Szczepanik z Uniwersytetu Warszawskiego.

– Nasze podejście do kwestii klimatycznych i zielonych umiejętności jest niezwykle istotne. Widzimy ogromny potencjał w młodym pokoleniu i pokładamy w nim wiele nadziei. Obecnie znajdujemy się w momencie społeczno-gospodarczym, który wymaga transformacji na skalę europejską, mającej na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Aby sprostać temu wyzwaniu, potrzebujemy wykwalifikowanych ludzi o różnorodnych umiejętnościach. Dotyczy to zarówno osób posiadających techniczne umiejętności, na przykład monterów instalacji fotowoltaicznych, jak i tych, którzy specjalizują się w miękkich umiejętnościach, takich jak zarządzanie zasobami czy promowanie postaw proekologicznych – stwierdziła wspomniana Justyna Szczepanik zapytana przez SmogLab.

Wysokość pensji kluczowa. Co jeszcze?

Mimo że wysokość wynagrodzenia pozostaje kluczowym czynnikiem przy wyborze pracy dla 50 proc. badanych, trzecim najważniejszym aspektem jest opinia o firmie, w tym jej podejście do kwestii środowiskowych i społecznych. Co więcej, niemal 80 proc. osób urodzonych po 1995 roku wyraża chęć uczestnictwa w szkoleniach dotyczących „zielonych kompetencji”. To pokazuje ich gotowość do zaangażowania się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

– Młodzi ludzie są mniej przywiązani do jednego miejsca pracy. Są gotowi zmieniać pracodawcę, jeśli ten nie spełnia ich oczekiwań w zakresie wartości i możliwości rozwoju – dodaje autorka raportu.

Wpływ Pokolenia Z na rynek pracy będzie znaczący. Firmy, które zrozumieją i odpowiedzą na potrzeby tej grupy, mogą zyskać przewagę konkurencyjną. Elastyczność, zrównoważony rozwój i innowacyjność staną się kluczowymi elementami przyszłego rynku pracy. Organizacje będą musiały stworzyć środowiska promujące kreatywność, współpracę i zrównoważony rozwój, aby przyciągnąć i zatrzymać młode talenty.

Czym jest pokolenie Z?

Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego podaje kilka definicji Pokolenia Z. Ta grupa wiekowa nazywana jest także generacją Z lub gen Z. 

– Nazywa się tak ludzi dorastających na początku XXI wieku, w czasach powszechnego dostępu do internetu i nowych technologii. Przez to świat wirtualny jest dla nich środowiskiem tak samo naturalnym, jak świat realny. Przy użyciu urządzeń cyfrowych podejmują wiele działań, które tradycyjnie są wykonywane w świecie realnym: uczą się, bawią, zawierają i podtrzymują znajomości, robią zakupy, operacje finansowe, korzystają z dóbr kultury itp. – czytamy na stronie Obserwatorium.

– Badania wskazują, że pokolenie Z najbardziej ceni wartości związane z budowaniem relacji międzyludzkich, zdrowiem i poczuciem niezależności. Najwięcej ankietowanych wskazało rodzinę (42 proc.). Na drugim miejscu znalazły się miłość i zdrowie (po 36 proc.). Niewiele mniej osób zaznaczyło wolność i niezależność (26 proc.) oraz przyjaźń (22 proc.). Zetki cenią również komfort psychiczny. Blisko 1/5 osób zaznaczyła spokój wewnętrzny i szczęście jako ważne dla nich wartości. Niewiele mniej respondentów uznało za istotne rozwój osobisty (17 proc.) oraz bezpieczeństwo finansowe (16 proc.). Jak widać, są to głównie wartości skoncentrowane wokół życia prywatnego. Natomiast rozwój kariery zawodowej (4 proc.) i praca (1 proc.) znalazły się na szarym końcu listy priorytetów – czytamy w raporcie Polskiej Zielonej Sieci.

Od kiedy liczyć pokolenie Z?

Inne badanie przeprowadził Uniwersytet SWPS na 2,5 tys. przedstawicieli pokolenia Z. W nim generacja Z nazywana jest „postmilenialsami”. Dostęp do świata cyfrowego to jedna z głównych cech generacji Z. 93 proc. z ankietowanych zaczęło korzystać z mediów społecznościowych przed ukończeniem 13 roku życia. Według wspomnianego badania aż 6 proc. Zetek z social mediów zaczęło korzystać… przed 7 rokiem życia.

Trudno jest jednoznacznie określić, od kiedy liczymy pokolenie Z. Źródła podają różne definicje, według których generacja Z to osoby urodzone między 1995 a 2010 rokiem. Sami przedstawiciele „gen Z” dostrzegają z kolei różnice między osobami urodzonymi przed rokiem 2000 a tymi, które urodziły się już w XXI wieku.

Zdjęcie tytułowe: shutterstock/SeventyFour

Autor

Mateusz Gibała

Autor bloga politykaponordycku.pl, gdzie na co dzień bada kulturę, gospodarkę i politykę państw nordyckich. Pisał o krajach nordyckich, energetyce i kwestiach klimatycznych dla wielu redakcji m.in. Cyberdefence24, Liberte, Nowa Europa Wschodnia i Biznes Alert oraz współpracował z Instytutem Nowej Europy.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Partner naukowy

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.