Połowa krakowian chce wsparcia dla ochrony środowiska. Reszta Małopolski znacząco mniej zatroskana

1557
0
Podziel się:

Kilka tygodni temu Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego opublikowało raport z badań dotyczących opinii mieszkańców Małopolski na temat kwestii istotnych dla rozwoju województwa. Wśród obszarów, które wymagają wsparcia samorządu, na trzecim miejscu uplasowała się ochrona środowiska (za ochroną zdrowia i infrastrukturą drogową). Z badań wynika, że mieszkańcy województwa małopolskiego są dość istotnie zróżnicowani, jeśli chodzi o podejście do kwestii ochrony środowiska.

We wspomnianym pytaniu ochronę środowiska wskazało 34 proc. badanych mieszkańców województwa małopolskiego. Najczęściej wskazywano na „ochronę zdrowia i opiekę społeczną” (49 proc.) oraz infrastrukturę drogową (48 proc.).

Choć badanie miało charakter ankiety, a kwestie związane z ochroną środowiska nie były pogłębiane dodatkowymi pytaniami, porównując dane demograficzne badanych z ich oceną ochrony środowiska, można wyciągnąć kilka ciekawych wniosków. Poniżej kilka kwestii, na które zwróciłem uwagę.

Co ważne: W pytaniu, o którym mowa, ankietowani mogli wskazać 3 obszary, które ich zdaniem wymagają wsparcia ze strony władz samorządowych. Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 3 tysięcy mieszkańców województwa, w podziale na poszczególne subregiony Małopolski (po 500 ankietowanych).

Kraków vs. reszta województwa

Na tle całego województwa wyraźnie wyróżnia się jego stolica. W samym Krakowie aż 51 proc. ankietowanych wskazało na konieczność wsparcia samorządu dla ochrony środowiska – co uplasowało tę kwestię na drugim miejscu, tuż za infrastrukturą drogową (52,6 proc.).

Jednak czym dalej od Krakowa, tym kwestia ochrony środowiska jest wskazywana przez mniejszą liczbę osób. W grupie mieszkańców Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego (z wyłączeniem Krakowa) było to już tylko 35,2 proc. wskazań. Problematyka środowiskowa jest więc wciąż mniej ważna dla mieszkańców KOM (w tym krakowskiego „obwarzanka”) niż dla osób zamieszkujących Kraków.

Najmniej wskazań na ochronę środowiska było wśród badanych z subregionu tarnowskiego (27 proc.).

Wykształcenie, wiek i czas zamieszkiwania

Jeśli chodzi o wykształcenie badanych, troska o ochronę środowiska była tym większa, im było ono wyższe. W grupie z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym na potrzebę wsparcia ochrony środowiska wskazało 18,2 proc., z zasadniczym zawodowym – 25,1 proc., ze średnim – 31,5 proc., natomiast w grupie z wykształceniem wyższym 38,8 proc. badanych. Dla porównania – w przypadku dominującej kategorii „ochrona zdrowia i opieka społeczna” tendencja była odwrotna.

Co ciekawe, deklarowana troska o ochronę środowiska była również tym większa, im starsi byli badani. W grupie najmłodszej (18-24 lata) na ochronę środowiska wskazało 30 proc. badanych, podczas gdy w grupie 60+ blisko 38 proc.

Bardziej skomplikowanie sprawa wygląda w przypadku czasu zamieszkiwania w województwie małopolskim. Ochrona środowiska była tym częściej wskazywana, im dłuższy był czas zamieszkiwania w Małopolsce – ale z wyłączeniem osób zamieszkujących województwo od urodzenia. W grupie mieszkającej w Małopolsce do 5 lat było to 30,8 proc. wskazań, od 5 do 10 lat – 36,4 proc., a w grupie mieszkającej powyżej 10 lat – 41,5 procent.

W grupie zamieszkującej województwo od urodzenia ochronę środowiska wskazało 32,7 proc. badanych, a więc niewiele więcej niż w przypadku osób mieszkających najkrócej.

 

Z pełnym raportem z badań można zapoznać się tutaj.

Źródło: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

Zdjęcie: Kraków, Smogowa Mapa Polski, PAS

 

Czytaj też: Kraków budzi się do walki o klimat. “Pokażmy politykom, że tego chcemy”

Podziel się: