Udostępnij

Komisja Europejska pozwie Polskę do TSUE. Chodzi o brak ochrony lasów

04.12.2020

Potwierdziły się medialne doniesienia, że Komisja Europejska zamierza pozwać Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE. W wydanym wczoraj komunikacie KE informuje, że chodzi o brak wystarczającej ochrony siedlisk oraz gatunków leśnych. Decyzja to skutek m.in. skargi skierowanej do KE przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot, WWF i Fundację Frank Bold.

„Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z niezapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony siedlisk leśnych oraz gatunków roślin i zwierząt, zgodnie z wymogami dyrektywy siedliskowej (dyrektywa 92/43/EWG) i dyrektywy ptasiej (dyrektywa 2009/147/WE)” – napisano w czwartek w komunikacie KE. Chodzi o przepisy ustanawiające sieć chronionych obszarów w ramach programu Natura 2000.

Komisja zwraca uwagę, że, plany regulujące gospodarkę leśną jeszcze przed wydaniem odpowiedniego zezwolenia muszą zostać poddane kontroli pod kątem ich wpływu na obszary Natura 2000.

Czytaj także: Lasy Państwowe chwalą się sukcesami, a apele o ograniczenie wycinki nazywają “infantylnymi”

„W przypadku Polski przeprowadzane są oceny planów urządzenia lasu, polskie prawo nie zapewnia jednak dostępu do wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do tych planów. Ponieważ mogą one mieć istotny wpływ na obszary Natura 2000, społeczeństwo jest pozbawione skutecznej ochrony sądowej” – argumentuje w oświadczeniu Komisja Europejska. „Ponadto w 2016 r. Polska wyłączyła gospodarkę leśną z przestrzegania obowiązków w zakresie ścisłej ochrony gatunków, przewidzianych w dyrektywach ptasiej i siedliskowej, a takie wyłączenie narusza wymagany system ochrony” – podkreśla KE.

Lasy Państwowe miały rok na zmiany w prawie

„W ciągu dwudziestu lat poziom wycinek w polskich lasach wzrósł dwukrotnie. Systematycznie wycinane są najstarsze i najcenniejsze drzewostany – np. w Bieszczadach, a wcześniej w Puszczy Białowieskiej” – komentuje Marta Grundland z Greenpeace Polska. „Nie ma zgody na pogłębianie kryzysu ekologicznego i klimatycznego dla doraźnych korzyści. Czas na zmianę zasad ochrony polskich lasów i umożliwienie społeczeństwu obrony naszego wspólnego dobra!” – dodaje.

Czytaj także: W Polsce tniemy drzewa na potęgę. Naukowcy: przybywa plantacji, tracimy naturalne lasy

Aktywiści Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot zaznaczają, że jeśli prawo zostanie zmienione, nie powtórzy się sytuacja taka jak z Puszczy Białowieskiej, gdzie prowadzono wycinkę pomimo sprzeciwu społecznego. „Lasy Państwowe miały ponad rok na przygotowanie zmian legislacyjnych zabezpieczających przyrodę i prawa obywateli. Ich bezczynność ma swoje konsekwencje w skierowaniu skargi do TSUE. Możliwość przeciwstawienia się decyzjom takim jak masowa wycinka Puszczy Białowieskiej z 2017 r. będzie otwierać nowy rozdział w ochronie przyrody w Polsce” – piszą społecznicy.

_

Zdjęcie: Shutterstock/Aleksander Bolbot

Autor

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.