Krakowski Alarm Smogowy to ruch społeczny, który powstał w odpowiedzi na dramatyczną jakość powietrza w Krakowie. Od kilku lat docierały do nas informacje, że oddychamy najbardziej zanieczyszczonym powietrzem spośród miast europejskich, a także że ponadnormatywne stężenia są przekraczane w Krakowie przez ponad 200 dni w roku. Działania miasta w zakresie likwidacji niskiej emisji wydawały nam się niewystarczające, zaś środki finansowe przeznaczona na tę walkę nieadekwatne do skali problemu. Postanowiliśmy więc, wziąć sprawy w swoje ręce i rozpocząć akcje budowania świadomości wśród mieszkańców.  Zdawaliśmy sobie sprawę, że tylko presja obywateli skłoni władze miasta i województwa do podjęcia efektywnych działań.

W 2015 r. zainicjowaliśmy powstanie Polskiego Alarmu Smogowego. Ruch ten rozwija się szybko skupiając inicjatywy społeczne z różnych zanieczyszczonych miejscowości. Oddolne antysmogowe ruchy działają już nie tylko w Małopolsce, ale i na Śląsku, Dolnym Śląsku, Mazowszu i Wielkopolsce.  Mimo, że przez ostatnich kilka lat udało się zainicjować szeroką dyskusję o jakości powietrza w kraju, to do rozwiązania problemu smogu pozostaje jeszcze długa droga.

Oddolna działalność alarmów smogowych budzi świadomość mieszkańców i polityków, co do pilnej konieczności wdrażania strategii antysmogowych.

Stronę Polskiego Alarmu Smogowego można znaleźć TUTAJ.