Udostępnij

Prosumenci mają problem z oddawaniem energii do sieci. Małopolska gmina znalazła sposób

24.10.2022

Magazyny energii coraz częściej są nazywane przyszłością. Stanowią zabezpieczenie, co szczególnie istotne w trudnej sytuacji na rynku energetycznym. Gmina Ochotnica Dolna to małopolski samorząd, który postawił na magazynowanie energii. Realizuje ten pilotażowy projekt wspólnie z TAURONEM, firmą Apator S.A. i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. W przedsięwzięcie włączyło się więc środowisko naukowe.

Jak informuje komunikat gminy Ochotnica Dolna, TAURON przyłączył do swojej sieci niskiego napięcia przemysłowy magazyn energii w Ochotnicy Dolnej. Instalacja ma pokazać wpływ magazynu na stabilizację pracy sieci elektroenergetycznej.

Na magazynowaniu energii zyskują mieszkańcy i cała gmina

– Zakładamy, że moc wynosząca 50 kW oraz pojemność 100 kWh magazynu energii przyczyni się do poprawy parametrów napięcia. Chodzi tu o redukcję wzrostów i asymetrii napięć, co zdarza się w miejscach o dużej koncentracji jednofazowych mikroinstalacji na niewielkim obszarze. Magazyn ma zmniejszyć liczbę automatycznych wyłączeń, a tym samym usprawnić pracę istniejących mikroinstalacji prosumenckich – mówi Paweł Szczeszek, prezes zarządu Grupy TAURON.

Na lokalizację magazynu wybrano sieć niskiego napięcia z dużą koncentracją mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 2 kW – napisano w gminnym komunikacie.

W gminie Ochotnica Dolna od 2015 r. przybywa instalacji fotowoltaicznych. W związku z tym występuje tu jeden z największych w Polsce współczynników zagęszczenia jednofazowych mikroinstalacji. To z kolei okresowo ogranicza możliwość oddawania przez prosumentów energii do sieci. Na stronie internetowej gminy widnieje zapis, że przekroczone poziomy oraz asymetria napięć powodują czasowe wyłączenia instalacji prosumenckich. A to zmniejsza opłacalność inwestycji.

– Do naszej sieci jest już przyłączonych ponad 300 tys. mikroinstalacji, co wielokrotnie przekracza zakładane prognozy. Sieci dystrybucyjnej nie da się w krótkim czasie zmodernizować i dostosować do pełnej współpracy z tak dużą liczbą małej generacji rozproszonej. Dlatego wspólnie z placówkami naukowymi i producentami szukamy rozwiązań, które lokalnie poprawią parametry pracy sieci. Taka jest właśnie rola tego pilotażu – mówi Jerzy Topolski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia.

 class=
Źródło: ochotnica.pl

Magazynowanie energii to część transformacji energetycznej

Gmina Ochotnica Dolna zapoczątkowała swoją transformację energetyczną od budowy instalacji pv na obiektach gminnych. Panele fotowoltaiczne zamontowano m.in. na oczyszczalni ścieków. Ta instalacja ma moc 200 kW i od początku współpracowała z wykonanym w technologii litowo-jonowej magazynem energii o pojemności 120 kW. Był to wówczas największy magazyn energii w Polsce.

Panele słoneczne zlokalizowano także na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Jest to instalacja fotowoltaiczna o mocy 16,3 kW i – jak wyjaśnia komunikat gminy Ochotnica Dolna – pracuje poprzez regulator na grzałki elektryczne, służąc do grzania ciepłej wody użytkowej. Kolejne 6,37 kW jest przyłączone poprzez falownik pv do szkolnej wewnętrznej instalacji elektrycznej. Ta pokrywa część zapotrzebowania placówki na energię elektryczną.

W Ochotnicy Dolnej także na dachach domów jednorodzinnych jest 726 jednofazowych mikroinstalacji pv o mocy znamionowej 2 kW. Instalacje służą do grzania ciepłej wody użytkowej z możliwością oddawania nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci.

Jak mówi Tadeusz Królczyk, wójt Gminy Ochotnica Dolna, ponad 30 proc. budynków całej gminy posiada mikroinstalacje pv. – Jednak w wyniku zastosowania instalacji jednofazowych w ramach projektu realizowanego przez gminę w 2016 r., powstał problem związany z występowaniem asymetrii i zwyżek napięcia, co skutkuje wyłączaniem instalacji producenckich. To z kolei zmniejsza ich opłacalność dla użytkowników. Od trzech lat, we współpracy z TAURON i AGH, robimy wszystko, aby znaleźć rozwiązanie tego problemu. Innowacyjny magazyn zainstalowany przez firmę APATOR S.A. daje ogromną nadzieję – mówi.

W tym roku ochotnicki samorząd zaprojektował i uzyskał dofinansowanie na montaż instalacji pv na budynkach gminnych o mocy niemal 300 kW oraz modernizację oświetlenia ulicznego. Gmina zapewnia, że we współpracy z AGH tworzy nowy, zaawansowany klaster energetyczny.

Jak magazyn energii wpłynie na sieć?

Magazyn energii zainstalowano po to, żeby ustabilizować sieć elektroenergetyczną.

– Dzięki zastosowanej w magazynie konstrukcji przekształtnika oraz opracowanemu algorytmowi sterowania, w godzinach produkcji energii z OZE bateria magazynu będzie ładowana, jednakże tylko z tych faz, w których wartość napięcia będzie przekroczona. Następnie w ciągu wieczornego szczytu zapotrzebowania, a także w nocy magazyn będzie się rozładowywał do sieci, tak aby być gotowym do gromadzenia energii z OZE w ciągu kolejnego dnia – mówi Szymon Piasecki, manager produktu ds. OZE Apator S.A.

Magdalena Cygan z Nowotarskiego Alarmu Smogowego zauważa, że magazyny energii są bardzo istotne z punktu widzenia gospodarowania energią. Jak tłumaczy, jest problem z odbieraniem energii z fotowoltaiki. – Sieci często są przeciążone, a prosumenci narażani na straty. Magazyn energii jest fantastycznym rozwiązaniem, bo umożliwia i ułatwia odbiór wyprodukowanej przez siebie energii, mimo problemów z siecią – mówi SmogLabowi.

Jako drugą bardzo istotną zaletę magazynów energii wskazuje fakt, że prosumenci nie oddają energii do bliżej nieokreślonej sieci, a do swojego własnego magazynu. – Ta energia jest więc na ich własny użytek – posłuży konkretnie im. Widać realną korzyść z tego, że magazyn energii jest na miejscu. Czyli my sami jesteśmy w stanie sobie tę energię zmagazynować, jak i odebrać.

W sytuacji zagrożenia, czy zachwiania bezpieczeństwa energetycznego kraju, magazyny energii tym bardziej nabierają znaczenia. Dzięki nim zyskuje się samowystarczalność i niezależność energetyczną.

– Należy starać się, żeby nasze gospodarstwa domowe nie musiały zależeć od dostaw węgla – mówi Magdalena Cygan.

Magazyn energii jest zabezpieczeniem

Zdaniem naszej rozmówczyni ważne jest pozyskiwanie energii ze słońca oraz wiatru. A w momencie, w którym dzięki OZE uzyskujemy energię, której akurat nie wykorzystujemy, dobrze jest móc ją zgromadzić. Wszystko po to, żeby następnie ją w razie potrzeby wykorzystać.

– Trzeba iść w kierunku magazynowania energii.  Jak widać, powinniśmy zabezpieczyć się na własną rękę. Rozwiązania rządu są jak dotąd nieśpieszne.

Projekt TAURONU z AGH jest pierwszą instalacją o takiej mocy. Co ważne, powstał we współpracy z samorządem.

– Mam apel do innych gmin: warto postarać się o magazyn energii dla mieszkańców, którzy są prosumentami. Warto pomyśleć o tych, którzy produkują energię ze słońca, ale ta energia nie jest odbierana. Dlaczego? Na przykład dlatego, że sieć jest przeciążona lub po prostu energia dokądś płynie. A mogłaby zostać u nas, wspierając tę energetykę na naszych własnych podwórkach – dodaje Cygan.

Magazyny energii wspierają lokalne bezpieczeństwo energetyczne. Projekt Ochotnicy Dolnej zapewnił mieszkańcom gminy spokój o to, czy w obecnej sytuacji, będą mieć prąd i ciepłą wodę. Który samorząd będzie kolejnym odważnym i gospodarnym energetycznie?

Źródło:

www.ochotnica.pl

Zdjęcie tytułowe: petrmalinak/Shutterstock

Autor

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Jej teksty ukazują się też w Onet.pl. Współpracuje również z Odpowiedzialnym Inwestorem. Pisze przede wszystkim o gospodarce odpadami, edukacji ekologicznej, zielonych inwestycjach, transformacji systemu żywności i energetycznej. Preferuje społeczne ujęcie tematu. Zainteresowania: ochrona przyrody; przede wszystkim GOZ i OZE, eco-lifestyle oraz psychologia.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Partner naukowy

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.