Przedstawiciele środowiska medycznego domagają się niezwłocznego podjęcia działań dla poprawy jakości powietrza w Małopolsce

2749
0
Podziel się:

14 znanych przedstawicieli małopolskiego środowiska medycznego wystosowało do radnych sejmiku województwa petycję, w której domagają się niezwłocznego podjęcia działań „dla poprawy jakości powietrza w Małopolsce”.

W petycji napisano m.in.:

„Bardzo zły stan powietrza w praktycznie całej Małopolsce stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego porównywalne do wpływu palenia tytoniu.”

Wśród działań, których domagają się podpisani pod petycję lekarze wymieniono:

  1. podjęcie i realizację uchwały anty-smogowej określające standardy emisyjne urządzeń, w których spalany jest węgiel i biomasa (…), które pozwolą na osiągnięcie krajowych standardów jakości powietrza;
  2. obniżenie progu informowania mieszkańców o pogorszeniu stanu powietrza.

– Zmniejszy to chorobowość, koszty leczenia, a także koszty absencji w pracy z powodu wielu schorzeń, na których występowanie i przebieg ma wpływ zanieczyszczenie powietrza. Najlepszą metodą leczenia jest prewencja – czytamy.

Podpisali się pod nią:

dr med. Anna Prokop-Staszecka – pulmonolog, specjalista Chorób Wewnętrznych i Mikrobiologii; Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im Jana Pawła II

Prof. dr hab. med. Piotr Podolec- kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, Kierownik Kliniki Chorób Serca i Naczyń Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; Krakowski Szpital Specjalistyczny im Jana Pawła II; Konsultant Wojewódzki ds. Kardiologii, Dyrektor Instytutu Kardiologii, Prezes Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia

Prof UJ, dr hab. n. med. Bogusław Kapelak –kardiochiurg, specjalista chirurgii ogólnej; Kierownik Kliniki Chirurgii Serca Naczyń i Transplantologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; Krakowski Szpital Specjalistyczny im Jana Pawła II; Zastępca Dyrektora Instytutu Kardiologii,

Prof. UJ dr hab. med. Ewa Konduracka- kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, Klinika Choroby Wieńcowej I Niewydolności Serca Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; Krakowski Szpital Specjalistyczny im Jana Pawła II; Krakowski Szpital Specjalistyczny im Jana Pawła II

Prof. dr hab. med. Jadwiga Nessler- kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, Kierownik Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; Krakowski Szpital Specjalistyczny im Jana Pawła II; Przewodnicząca Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Prof. UJ dr hab. med. Andrzej Gackowski- kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; Krakowski Szpital Specjalistyczny im Jana Pawła II;

Prof. UJ dr hab. med. Grzegorz Gajos – kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; Krakowski Szpital Specjalistyczny im Jana Pawła II;, Krakowski Szpital Specjalistyczny im Jana Pawła II

Prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowskikardiolog I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; Szpital Uniwersytecki; Przewodniczący Komisji Promocji Zdrowia, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Prof. dr hab. med. Lucyna Mastalerz- pulmonolog, alergolog, specjalista chorób wewnętrznych i immunolog

Klinika Pulmonologii, II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; Konsultant Wojewódzki ds. Chorób Płuc

Prof. dr hab. med. Maciej Małecki-diabetolog, specjalista chorób wewnętrznych Klinika Chorób Metabolicznych CM UJ; Konsultant Wojewódzki ds. Diabetologii; Dziekan Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr med. Ida Cedrych- specjalista onkologii klinicznej Centrum Onkologii-Instytut Onkologii Kraków; Wojewódzki konsultant ds. Onkologii klinicznej

Prof. dr hab. med. Jerzy Gąsowski –specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjologii i geriatrii Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; Szpital Uniwersytecki

dr med. Piotr Dąbrowiecki, alergolog, specjalista chorób wewnętrznych, Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii, Wojskowy Instytut Medyczny, Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POCHP, Warszawa

dr hab. med. Teresa Domagała- specjalista Chorób Wewnętrznych II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Podziel się: