Rada Ministrów ma zająć się projektem ustawy o gatunkach inwazyjnych

1004
0
Podziel się:
biedronka zdjęcie

Rozwiązania prawne mające zapobiec niekorzystnemu wpływowi inwazyjnych gatunków obcych na naszą różnorodność biologiczną oraz ograniczające szkody przez nie wyrządzane – przewiduje projekt ustawy, którym ma zająć się rząd. Wprowadza on nowe definicje inwazyjnych gatunków obcych.

Chodzi o przedłożony przez ministra klimatu i środowiska projekt ustawy o gatunkach obcych. Został on umieszczony we wtorkowym harmonogramie obrad Rady Ministrów.

Inwazyjne gatunki obce to rośliny, zwierzęta, grzyby i inne organizmy, które nie są rodzime dla ekosystemów. Mogą powodować szkody w środowisku lub gospodarce, lub też negatywnie oddziaływać na zdrowie człowieka.

Czytaj więcej: Przyrodnicy: obce gatunki kolonizują zręby w Puszczy Białowieskiej

Obowiązek państw członkowskich

Celem projektu jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych. Rozporządzenie to weszło w życie 1 stycznia 2015 roku.

„Zgodnie z tą regulacją na państwach członkowskich ciąży obowiązek ustanowienia ram prawnych dla działań służących zapobieganiu niekorzystnemu wpływowi inwazyjnych gatunków obcych na różnorodność biologiczną i usługi ekosystemowe, minimalizowaniu i łagodzeniu tego wpływu oraz ograniczenie wyrządzania przez te gatunki szkód społecznych i gospodarczych” – czytamy w projekcie ustawy zamieszczonym w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

W projekcie wskazano, że w Polsce istnieje system w ramach którego zwalcza się inwazyjne gatunki obce. Rozporządzenie UE wprowadza jednak nowe elementy polegające na kompleksowym podejściu do zagadnienia na poziomie Wspólnoty. Jest to choćby lista gatunków inwazyjnych obcych dla całej UE, kontrole unijnych granic, raportowanie, wzajemne powiadamianie, współpracę. „Dlatego konieczne jest dostosowanie krajowego systemu do wymogów unijnych” – napisano.

Inwazyjne gatunki obce – powstanie nowa definicja

Projekt w szczególności wprowadza do polskiego porządku prawnego nowe definicje (inwazyjny gatunek obcy, usługi ekosystemowe). Są w nim także delegacje do wydania rozporządzeń zawierających wykazy gatunków inwazyjnych obcych stanowiących zagrożenie dla państwa członkowskiego i UE.

Ponadto w projekcie zawarto rozwiązania, dzięki którym krajowy system zwalczania gatunków obcych wypełni nowe zobowiązania. Dotyczące one m.in. raportowania, koordynacji działań na poziomie wspólnotowym. Jak choćby w zakresie wczesnego ostrzegania i szybkiego reagowania oraz zarządzania populacjami gatunków inwazyjnych obcych o szerokim zasięgu. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ amac/

_

Źródło: https://naukawpolsce.pap.pl/

Zdjęcie: Shutterstock/ChWeiss

Podziel się: