Jak radzi sobie Twoja gmina w programie „Czyste Powietrze”?

2024
0
Podziel się:
smog kraków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wraz z Polskim Alarmem Smogowym (PAS) opublikowały ranking pokazujący aktywność gmin w programie „Czyste Powietrze”. Dzięki rankingowi każdy mieszkaniec Polski może zobaczyć ile wniosków na wymianę kopciuchów i docieplenie domów złożono w jego gminie. W tym celu PAS przygotował specjalną wyszukiwarkę, która dostępna jest na stronie czystepowietrze.gov.pl oraz polskialarmsmogowy.pl/ranking.

Program „Czyste Powietrze”, którego wartość szacuje się na ponad sto miliardów złotych, ma na celu wymianę nieefektywnych urządzeń grzewczych. Celem programu jest także przeprowadzenie termomodernizacji w trzech milionach budynków jednorodzinnych. Program wspiera wdrażanie uchwał antysmogowych, które zakazują użytkowania pozaklasowych urządzeń grzewczych. W najbliższych latach będzie konieczna wymiana 2,7 miliona domowych urządzeń grzewczych dla wypełnienia wymagań uchwał antysmogowych.

Nagrody dla najlepszych gmin

Opublikowany właśnie ranking opiera się na liczbie wniosków złożonych w gminie i liczbie budynków jednorodzinnych. Ranking obejmuje aktywność gmin w programie „Czyste Powietrze” w pierwszym kwartale bieżącego roku (do dnia 31 marca). Ranking powstał przy współpracy NFOŚiGW, PAS i Banku Światowego. Jego celem jest motywowanie gmin do większej aktywności w zakresie zachęcania mieszkańców do wymiany kopciuchów. Jest to tym ważniejsze, że aktywność od 1 kwietnia bieżącego roku do 31 marca 2022 r. będzie premiowana przez NFOŚiGW.

„Na bonusy dla najbardziej aktywnych gmin NFOŚiGW przeznaczy 16 milionów złotych” – mówi wiceprezes NFOŚiGW, Paweł Mirowski. Warunkiem jest jednak podpisanie przez gminę umowy o współpracy przy „Czystym Powietrzu” z właściwym terytorialnie wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Umowa taka daje gminie możliwość uzyskania do 30 tysięcy złotych na uruchomienie i prowadzenie punktu obsługi beneficjenta. Uprawnia również do skorzystania z nowych (wyższych) stawek od każdego złożonego wniosku o dofinansowanie. Jest to 150 i 50 zł w zależności od rodzaju wniosku.

Przykładowy wynik z rankingu, fot. Polski Alarm Smogowy

Opublikowany ranking ma więc charakter „przedstartowy”. Pokazuje jak gminy radziły sobie przed okresem, za który zostaną nagrodzone. „Równie ważny jak bonusy jest prestiż. Myślę, że gminy będą dążyły do tego, żeby być w czołówce peletonu, a nie w jego ogonie – mówi lider Polskiego Alarmu Smogowego, Andrzej Guła.

Czysty Śląsk

Wśród 20 najaktywniejszych gmin, aż 16 to gminy z województwa śląskiego. Jednak nawet w tym województwie ranking pokazuje duże zróżnicowanie, jeśli chodzi o aktywność w programie „Czyste Powietrze”.

Kolejny ranking, obejmujący drugi kwartał tego roku, brany będzie już pod uwagę przy udzielaniu bonusów dla najaktywniejszych gmin. Zostanie opublikowany z początkiem września.

Docelowo ranking aktywności w programie „Czyste powietrze” powinien opierać się o wynik zinwentaryzowanych kotłów do wymiany. Wkrótce będzie to możliwe, bo 1 lipca startuje jest Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, która będzie gromadzić informacje o wszystkich źródłach ciepła w budynkach.

Wyszukiwarkę można znaleźć pod adresem: czystepowietrze.gov.pl (zakładka „Pomoc”) oraz na stronie polskialarmsmogowy.pl/ranking.

Zdjęcie: fotohuta/Shutterstock

Podziel się: