Udostępnij

Raport ONZ: Nie udało się całkowicie wypełnić żadnego z celów ochrony bioróżnorodności na lata 2011-2020

16.09.2020

Konwencja o różnorodności biologicznej, ratyfikowana przez 200 państw świata, zakładała realizację 20 strategicznych celów na rzecz przyrody w latach 2011-2020. Najnowszy raport ONZ ujawnia, że w całości nie udało się zrealizować żadnego z nich, natomiast w przypadku sześciu mówić można o częściowej realizacji. Eksperci ONZ podkreślają, że bez tych sukcesów świat przyrody ucierpiałby znacznie bardziej.

Z opublikowanego we wtorek raportu ONZ „Global Biodiversity Outlook 5” wynika, że globalne wysiłki na rzecz zachowania różnorodności biologicznej poniosły w ostatniej dekadzie klęskę. Nie udało się całkowicie zrealizować żadnego z 20 strategicznych celów, przewidzianych na lata 2011-2020. Częściowo udało się zrealizować jedynie szóstkę z nich.

Nieco lepiej sytuacja wygląda w przypadku szczegółowych 60 elementów, składających się na wspomnianą „dwudziestkę”, jednak i z tej perspektywy nie można mówić o sukcesie. Spośród nich 7 zostało zrealizowanych, w przypadku 38 wykazano postęp, natomiast w stosunku do 13 elementów nie nastąpiły istotne zmiany.

Fiasko przeważa nad sukcesami

Sukcesy dotyczyły m.in. walki z rozprzestrzenianiem się gatunków inwazyjnych, opracowywania planów działań ochronnych przez poszczególne kraje i powiększenia morskich obszarów chronionych. „Gdyby nie podjęto żadnych działań w tych kilku obszarach, sytuacja byłaby jeszcze bardziej tragiczna niż ta, w której znajdujemy się dzisiaj” – powiedziała w oświadczeniu Elizabeth Maruma Mrema, sekretarz wykonawczy konwencji.

„Im bardziej ludzkość eksploatuje przyrodę w niezrównoważony sposób i podważa jej wkład w swój rozwój, tym bardziej osłabia swój własny dobrobyt i bezpieczeństwo” – powiedziała Mrema, zwracając uwagę na porażkę w przypadku większości celów.

Z raportu ONZ wynika, że sygnatariuszom konwencji nie udało się zrealizować np. celu zmniejszenia o połowę utraty siedlisk dzikiej przyrody, w skład których wchodzą m.in. lasy. Podobnie sprawa ma się z ograniczeniem problemu zanieczyszczeń plastikowych, które zanieczyszczają ekosystemy lądowe i morskie.

„Wciąż widzimy o wiele więcej publicznych pieniędzy inwestowanych w przedsięwzięcia, które szkodzą bioróżnorodności, niż w te, które wspierałyby bioróżnorodność” – powiedział „Guardianowi” David Cooper, jeden z autorów raportu. Zwraca on szczególną uwagę na wsparcie dla rządowe wsparcie dla rolnictwa, rybołówstwa i sektora paliw kopalnych.

Ochrona bioróżnorodności i klimatu

„Kiedy wychodzimy z bezpośrednich skutków pandemii, mamy bezprecedensową okazję, aby w odbudowę włączyć działania zapisane w dokumencie [konwencji ONZ – przyp. red.]” – powiedział w oświadczeniu António Guterres, sekretarz generalny ONZ. Podkreślił on przy tym, że działania te powinny być połączone z ochroną klimatu, od którego również zależy stan ziemskich ekosystemów.

Podsumowanie dekady zmagań z zanikiem bioróżnorodności zbiegło się w czasie z niedawną publikacją WWF, podejmującą problem wymierania gatunków. Według raportu „Living Planet 2020” w ciągu niespełna 50 lat liczebność dzikich zwierząt na świecie spadła o blisko 70 procent.

_

Zdjęcie: Shutterstock/Richard Whitcombe

Autor

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Partner naukowy

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.