Reforma rolnictwa. Eksperci postulują, by do 2050 roku było neutralne dla klimatu

Podziel się:

Osiągnięcie neutralności klimatycznej rolnictwa przed 2050 rokiem musi stać się głównym priorytetem krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Przekonuje o tym 55 organizacji i wzywa do przyjęcia „Paktu społecznego dla polskiego rolnictwa”.

Koalicja Klimatyczna, Koalicja Żywa Ziemia, Koalicja Ratujmy Rzeki, Koalicja Rolnictwo dla Przyrody oraz pozostali sygnatariusze ostrzegają, że im dłużej rolnictwo będzie negatywnie wpływać na stan środowiska i klimat, tym szybciej będzie się kurczył potencjał ekonomiczny tego sektora.

“Nasza przyszłość i przyszłość naszych dzieci zależy od trwającego obecnie projektowania krajowego Planu Strategicznego WPR” – mówi Justyna Zwolińska, koordynatorka ds. rzecznictwa Koalicji Żywa Ziemia. „Nie możemy pozwolić, by została podporządkowana krótkotrwałym interesom ekonomicznym, kosztem bezpieczeństwa żywnościowego, zdrowia publicznego i jakości życia. To ostatni moment, by rozpocząć głęboką transformację polskiego rolnictwa zapewniającą trwałe funkcjonowanie rodzinnych gospodarstw rolnych, gwarantujących zachowanie żywotności obszarów wiejskich w Polsce. Nie da się tego osiągnąć bez troski o żyzną glebę, czyste powietrze i ochronę zasobów wodnych” – apeluje.

Neutralność do 2050 roku

Opracowanie planu strategicznego dla WPR jest obowiązkiem wszystkich krajów Unii Europejskiej. Jak przekonują organizacje pozarządowe, w centrum polskiego planu powinna znaleźć się ochrona i wzmacnianie ekosystemów. Postulują również osiągnięcie neutralności klimatycznej rolnictwa przed 2050 rokiem. 

Według unijnych wymogów, plan strategiczny dla WPR powinien być zgodny z kierunkiem reformy Wspólnej Polityki Rolnej wyznaczonej przez Europejski Zielony Ład.

“Na sektorze rolnym spoczywa główna odpowiedzialność za stan naszych wód” – ostrzega Artur Furdyna z Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy i Koalicji Ratujmy Rzeki. „Dwa największe zagrożenia to rozwój intensywnych form produkcji rolnej oraz sięganie przez rolników po wody podziemne bez żadnej kontroli. Najważniejszym zadaniem powinna być troska o glebę, tak by mogła retencjonować wodę na potrzeby rolnictwa. Ogromnym zagrożeniem są także wszelkie inwestycje ingerujące w naturalny stan rzek i jezior, niszczenie torfowisk. Bez wody nie ma rolnictwa”- tłumaczy.

Potrzebny pakt społeczny

Jak zaznaczają organizacje pozarządowe, transformacja rolnictwa dotyczy wszystkich. Dlatego postulują przyjęcie „Paktu społecznego dla polskiego rolnictwa”.

“Powstrzymanie spowodowanej działalnością człowieka zmiany klimatu jest najważniejszym wyzwaniem, przed którym obecnie stoimy. Musi w tym uczestniczyć także rolnictwo” – wyjaśnia prof. Zbigniew Karaczun z SGGW, ekspert Koalicji Klimatycznej. „Aby to było możliwe, niezbędna jest współpraca pomiędzy różnymi grupami interesariuszy. Na podejmowanie niezbędnych działań muszą zdecydować się rolnicy, a na ich finansowanie ze środków publicznych wyrazić muszą zgodę nie tylko politycy, ale także konsumenci. Dlatego tak bardzo potrzebujemy dziś Paktu społecznego dla rolnictwa” – podkreśla.   

_

Pełną treść stanowiska można znaleźć TUTAJ

Źródło: informacja prasowa

Zdjęcie: m.mphoto/Shutterstock

Podziel się: