Udostępnij

Rząd wykorzystał długi weekend, żeby obronić smog przed Polakami

20.08.2018

Są wakacje, więc Minister Energii postanowił przeprowadzić konsultacje społeczne rozporządzenia, które ma określać parametry jakości węgla dopuszczonego do sprzedaży dla odbiorców indywidualnych. Sam sposób prowadzenia konsultacji jest farsą – ministerstwo na zgłaszanie uwag dało siedem dni długiego weekendu. Wśród podmiotów, do których wysłano prośbę o uwagi, nie ma ani samorządów, ani organizacji zajmujących się ochroną powietrza. Są za to Polska Grupa Górnicza, Węglokoks, Jastrzębska Spółka Węglowa, Tauron Wydobycie, Główny Instytut Górnictwa, Kopalnia Bogdanka … i związki zawodowe.

Jednak to nie tryb konsultowania jest najważniejszy. Kluczowe jest to, że ma on pozwolić przeforsować treść rozporządzenia, którym Ministerstwo Energii chce usankcjonować obecny stan rzeczy. Dzięki rozporządzeniu spółki węglowe i sprzedawcy węgla w sposób nieskrępowany będą mogli handlować odpadem węglowym, węglem mokrym, zasiarczonym o wysokiej zawartości popiołu. Węglem który nie powinien trafiać do domowych pieców i kotłów.

Szumne zapowiedzi rządu o podjęciu walki ze smogiem nie mają już żadnego realnego znaczenia. Dla ruchu antysmogowego są one niewiarygodne. Program Czyste Powietrze jest jedynie atrapą. Co kilka miesięcy słyszymy deklaracje polityków, w tym również premiera Morawieckiego, o tym że prace nad normami węgla „są już na ostatniej prostej” i że „lada moment pojawią się wymagania jakościowe dla węgla sprzedawanego na składach”. No i doczekaliśmy się …. usankcjonowania najgorszych patologii na rynku węgla.

W swoim niedawnym wystąpieniu Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (obecnie Główny Inspektor Ochrony Środowiska) pisał do Pełnomocnika Premiera ds. Programu Czyste powietrze, iż wprowadzenie rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, w formie jaką przedstawia Ministerstwo, nie zapewni osiągnięcia niezbędnego efektu poprawy jakości powietrza.


Co ciekawe już trzy lata temu rząd przygotował rozporządzenie w sprawie norm jakości węgla. Zostało ono nawet notyfikowane przez Komisję Europejską. Zmiana rządu spowodowała, że nie postawiono „kropki nad i” – rozporządzenia nie podpisał premier Piechociński. Tamto prawo było o niebo lepsze od obecnej propozycji. Przewidywało dopuszczanie na rynek węgla o dużo mniejszym zasiarczeniu, a także dużo mniejszej zawartości popiołu (np. dla miałów było to 12%, a dziś proponuje się 28%).
Można powiedzieć, że po trzech latach i niekończącym się gadaniu rządu, o tym z jak dużą determinacją walczy ze smogiem, jesteśmy w punkcie zero.

Pozostaje mieć nadzieję, że mimo wakacyjnego okresu, samorządy i organizacje działające na rzecz poprawy jakości powietrza wyrażą swój stanowczy protest wobec kuriozalnej propozycji Ministerstwa Energii, że rząd dokona korekty tego projektu oraz, że sezon grzewczy 2018/2019 nie będzie kolejnym, w którym Polacy usłyszą o „finiszu rządowych prac nad normami jakości węgla”.

Autor

Andrzej Guła

Współzałożyciel i lider Polskiego Alarmu Smogowego.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Partner naukowy

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.