COP24: Samorządowcy apelują o większe wsparcie dla energetyki obywatelskiej

2108
1
Podziel się:
Więcej Niż Energia Samorządowcy apelują COP24 RPO Bodnar

W piątek 7 grudnia, przy okazji COP24 w Katowicach, odbyło się spotkanie samorządowców zrzeszonych w ruchu Więcej Niż Energia. Przygotowali oni apel dotyczący zwiększenia nakładów na rozwój energetyki obywatelskiej – skierowany do rządu i Komisji Europejskiej. W spotkaniu wziął udział także Rzecznik Praw Obywatelskich – Adam Bodnar.

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na kluczowy moment, w jakim obecnie się znajdujemy. Przed końcem roku każdy z krajów UE musi przedstawić dokument NEPC (Krajowy Plan dla Energii i Klimatu), w którym wyznaczy cele związane z energetyką państwa, a także zapewnieniem ich zgodności z celami wspólnotowymi.
Równocześnie trwają konsultacje dotyczące Polityki Energetycznej Państwa do roku 2040, a na poziomie unijnym dyskutuje się np. nad zwiększeniem wydatków na ochronę klimatu w budżecie UE.
Poza zwiększeniem wydatków na rozwój energetyki obywatelskiej i zapewnieniem spójności inwestycji z celami klimatycznym, samorządowcy zaapelowali o bardziej demokratyczny model podejmowania decyzji, już na etapie negocjowania umowy partnerstwa i programów operacyjnych, a także zwiększenie dostępności funduszy na bezemisyjną energetykę.
Wspólny apel ma zostać przekazany rządowi i Komisji Europejskiej w połowie grudnia.
 


 
„Aby uniknąć katastrofy klimatycznej, pilnie potrzebujemy niskoemisyjnej transformacji całej gospodarki – globalnej, europejskiej i polskiej. W nowym rozdaniu środków unijnych musimy nie tylko priorytetowo uwzględnić inwestycje w efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii, czy niskoemisyjny transport publiczny, ale zmienić też sposób wydatkowania tych funduszy” – mówi Joanna Furmaga, prezes Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów różnych szczebli – od radnych miast, gmin i powiatów, przez burmistrzów i prezydentów miast, po przedstawicieli urzędów marszałkowskich województw.
Gościem specjalnym spotkania był Rzecznik Praw Obywatelskich RP, Adam Bodnar. W wystąpieniu mówił m.in. o tym, że dla upowszechniania energetyki obywatelskiej konieczne jest wspieranie i upowszechnianie oddolnych ruchów społecznych.
Wspominał on ponadto o zmianach w podejściu do tej kwestii w innych państwach UE – m.in. na Węgrzech, gdzie powołano stanowisko Rzecznika ds. przyszłych pokoleń, będącego zastępcą RPO i odpowiadającego za przestrzeganie i rozwój solidaryzmu społecznego.
 

 
Źródło: Polska Zielona Sieć
Zdjęcie: Flickr/Polska Zielona Sieć

Podziel się: