Udostępnij

Senat nie zgadza się na spalanie lasów w elektrowniach. Nowela wraca do Sejmu

14.08.2020

Senat odrzucił projekt nowelizacji ustawy o OZE, która zakłada wprowadzenie definicji „drewna energetycznego” i jego zwiększoną sprzedaż na cele energetyczne. Teraz nowela wraca do Sejmu. Tymczasem rada doradcza rządu holenderskiego wydała dokument, w którym wyklucza biomasę (czyli właśnie m.in. drewno) z grupy zrównoważonych źródeł energii.

Przypomnijmy: biomasa to ulegająca biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego. Uzyskuje się ją z rolnictwa, leśnictwa i związanych z nimi działów przemysłu. Są to m.in. drewno słabej jakości, odchody zwierząt, słoma, oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce.

Unijne prawo uznaje biomasę za odnawialne źródło energii. Około 60 proc. OZE to właśnie spalone w elektrowniach drewno i odpady rolnicze. W marcu tego roku grupa osób i organizacji z Estonii, Francji, Irlandii, Rumunii, Słowacji, Szwecji i Stanów Zjednoczonych pozwała UE za włączenie biomasy leśnej (czyli właśnie drewna) do dyrektywy OZE.

„Traktowanie biomasy jako neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla jest sprzeczne z badaniami naukowymi. Doświadczenia pokazują, że spalanie drewna do celów energetycznych zwykle powoduje emisję CO2 nawet 1,5 razy większą niż węgiel i 3 razy większą niż gaz ziemny – wskazywali skarżący.

Debata o wykorzystaniu drewna do celów energetycznych przybrała na sile również w Polsce – za sprawą nowelizacji ustawy o OZE.

Ta ma pozwolić na zwiększoną sprzedaż ściętych drzew i resztek po wycinkach na cele energetyczne. Pomogłoby to Lasom Państwowym, które przez epidemię koronawirusa nie sprzedają tyle drewna, ile zazwyczaj, a ścięte drzewa zalegają w lasach. [Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ i TUTAJ]

„Klasyfikowanie biomasy leśnej jako OZE to nieporozumienie. Tak, można zasadzić nowe drzewa. Tak, mogą one przechwycić uwolniony wcześniej dwutlenek węgla. Ale nie powstrzymamy w ten sposób globalnego ocieplenia. To jedynie przeksięgowanie emisji CO2, a nie jej redukcja” – komentowali naukowcy z Polskiej Akademii Nauk.

Projekt nowelizacji został już przegłosowany przez Sejm, zyskał również poparcie senackiej Komisja Środowiska. Ta jednak wprowadziła dwie zmiany. Po pierwsze, skróciła czas obowiązywania nowych przepisów – z 31 grudnia 2021 na koniec marca 2021. Po drugie: nowela nie może obejmować terenów chronionych, w tym m.in. obszarów Natura 200, parków krajobrazowych, a nawet użytków ekologicznych.

Jednak Senat podczas czwartkowego (13.08) posiedzenia odrzucił projekt.

Za odrzuceniem noweli głosowało 46 senatorów. Przeciw – 44, jeden się wstrzymał. Teraz nowela wraca do Sejmu.

W Holandii biomasa nie jest zrównoważonym źródłem energii?

W tym samym czasie, kiedy Polska debatowała o zwiększeniu ilości spalanego w elektrowniach drewna, rada doradcza rządu Holandii opublikowała raport, według którego biomasa nie powinna być uznawana za zrównoważone źródło energii. Eksperci zalecają, żeby Holandia jak najszybciej zrezygnowała z jej wykorzystania do celów energetycznych.

O przyszłości biomasy zdecyduje rząd. A temat w Holandii był równie gorący, co u nas – w maju Eric Wiebes, holenderski minister gospodarki i polityki klimatycznej, powiedział, że biomasa jest niezbędna do osiągnięcia celów kraju w zakresie energii odnawialnej i redukcji emisji dwutlenku węgla. Nie zgodziły się z nim organizacje pozarządowe i naukowcy.

Raport organu doradczego, składającego się z przedsiębiorców i specjalistów, ma lekko wystudzić emocje. Stientje van Veldhoven, holenderski sekretarz stanu ds. Infrastruktury i środowiska, powiedział, że ich rekomendacje „otwierają nowy rozdział w debacie”. Nie tylko holenderskiej – komentowały media – ale także ogólnoeuropejskiej.

Zdjęcie: Kaichankava Larysa/Shutterstock

Autor

Katarzyna Kojzar

Pisze o klimacie, środowisku, a czasami – dla odmiany – o kulturze. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Szkoły Reportażu. Jej teksty ukazują się też m.in. w OKO.press i Wirtualnej Polsce.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Partner naukowy

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.