Senat UW o zmianach klimatu: „konieczne jest wprowadzenie głębokich zmian systemowych, politycznych, ekonomicznych i gospodarczych”

1272
0
Podziel się:

W środę Senat UW przyjął uchwałę określającą stanowisko Uniwersytetu Warszawskiego wobec trwającego kryzysu klimatycznego. W przegłosowanym dokumencie pokreślono, że sytuacja wymaga głębokich zmian systemowych – na poziomie globalnym, ale i lokalnym – a także wskazano działania,  dzięki którym zminimalizowany może być negatywny wpływ uczelni na klimat i środowisko.

W dokumencie przyjętym przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego podkreślono, że w nauce panuje konsensus co do tego, że kryzys stanowi poważne zagrożenie dla ludzi oraz środowiska w przyszłości. Nawiązano także do konieczności powstrzymania wzrostu średnich temperatur na Ziemi poniżej 1,5 stopnia Celsjusza względem czasów sprzed rewolucji przemysłowej – do czego nawołują m.in. raporty IPCC czy treść Porozumienia Paryskiego.

Istnieje konsensus naukowy co do tego, że kryzys klimatyczny stanowi poważne niebezpieczeństwo dla przyszłości ludzi i środowiska naturalnego. Aby powstrzymać wzrost globalnej temperatury powyżej 1,5°C w stosunku do epoki przedprzemysłowej, a tym samym zmniejszyć ryzyko nieodwracalnych i katastrofalnych w skutkach dla całej planety procesów związanych ze zmianą klimatu, konieczne jest wprowadzenie głębokich zmian systemowych, politycznych, ekonomicznych i gospodarczych, zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym.

– napisano w przyjętym dokumencie.

Senat UW określił ponadto swoje powinności wobec sytuacji, w której się znajdujemy. Jako ośrodek badań naukowych i szkoła wyższa uczelnia planuje z jednej strony wykorzystywać swój potencjał do m.in. „poszukiwania rozwiązań kryzysu klimatycznego, z uwzględnieniem zasad sprawiedliwości społecznej i zrównoważonego rozwoju”, z drugiej natomiast rzetelnie edukować na temat kryzysu klimatycznego i ekologicznego i rozpowszechniać tą wiedzę w społeczeństwie.

Ponadto uczelnia chce podjąć działania, które ograniczą jej własny negatywny wpływ na klimat i środowisko. Wśród zmian, do których wprowadzenia zamierza dążyć UW, znalazły się m.in. korzystanie z odnawialnych źródeł energii, minimalizację emisji CO2, także związanych z transportem i podróżami, zapewnienie możliwości wyboru diety roślinnej we wszystkich punktach gastronomicznych na terenie uczelni, a także ograniczenie używania jednorazowego plastiku.

 

Z pełnym stanowiskiem uchwały przejętej przez senat UW można zapoznać się tutaj.

Zdjęcie: Shutterstock/lindasky76

Podziel się: