Udostępnij

Biedniejsi są bardziej narażeni na smog

18.02.2019

Osoby o niższym statusie ekonomicznym są bardziej narażone na skutki zdrowotne zanieczyszczeń powietrza. Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie amerykańskiego rządu.


W polskich miastach, gdzie kożuch smogu w miarę równo okrywa „lepsze” i „gorsze” dzielnice, te różnice prawdopodobnie nie są aż tak wyraźne. Jednak na Zachodzie – a przynajmniej w Stanach Zjednoczonych – lokalne stężenia zanieczyszczeń powiązane są ze statusem ekonomicznym danej okolicy. Dowodzi tego badanie przeprowadzone przez naukowców z amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) i opisane na łamach czasopisma „Environmental Health Perspectives”.

W najgorszej sytuacji są czarnoskórzy

Analiza dotyczyła narażenia na cząsteczki PM 2.5. W Polsce ich źródłem są głównie procesy spalania paliw stałych w paleniskach domowych, na Zachodzie – transport i przemysł. Naukowcy zestawili dane EPA na temat lokalnych zanieczyszczeń powietrza z danymi na temat kondycji ekonomicznej gospodarstw domowych w poszczególnych dzielnicach amerykańskich miast. Okazało się, że osoby znajdujące się poniżej progu ubóstwa są o 1,35 raza bardziej narażone na oddziaływanie pyłów zawieszonych niż osoby powyżej tej granicy. W badaniu pojawia się również wątek rasowy. Dane wskazują, że narażenie na PM 2.5 w przypadku osób „kolorowych” jest wyższe o 1,2 raza niż wynosi wskaźnik dla grupy osób powyżej progu ubóstwa. W najgorszej sytuacji są czarnoskórzy, w przypadku których wskaźnik narażenia jest wyższy średnio o 1,54 raza.

Przyczyny tej zależności są dość oczywiste. Osoby o niższych dochodach zmuszone są do zamieszkiwania „gorszych” dzielnic. Gorszych m.in. w sensie mniejszej odległości od źródeł emisji zanieczyszczeń – czy to przemysłowych, czy transportowych. Ubóstwo nie pozwala im nie tylko na przeprowadzkę, ale również ochronę przed smogiem. W biedniejszych dzielnicach trudniej o systemowe działania zmniejszające narażenie na pyły, np. przez tworzenie terenów zielonych z drzewami i krzewami stanowiącymi naturalną barierę dla pyłów.

5000 przedwczesnych zgonów rocznie

Co gorsza, w wielu miejscach sytuacja nie ulega poprawie. Według badania z zeszłego roku w ciągu dekady w okolicach z najmniejszym odsetkiem białej populacji stężenia tlenków azotu wzrosły z poziomu 2,5-krotnie (2000 r.) do 2,7-krotnie (2010 r.) wyższego niż w dzielnicach zamieszkiwanych głównie przez białych. Największe różnice pod tym względem zaobserwowano w Kalifornii i na środkowym zachodzie USA. Według wyliczeń naukowców z University of Washington, gdyby mieszkańcy „kolorowych” dzielnic oddychali powietrzem tej samej jakości, co biali, co roku można by uniknąć średnio 5 tys. przedwczesnych zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia.

Pocieszające jest to, że w ujęciu ogólnym sprawy mają się ku lepszemu. Od roku 1990 roczne stężenia NO2 dla całego obszaru Stanów Zjednoczonych spadły o 56 proc.

Fot. Andrius K / Shutterstock.com

Autor

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Partner naukowy

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.