Sprowadzanie oraz handel „kopciuchami” będzie karane. Prezydent podpisał nowelizację Prawa Ochrony Środowiska

2782
0
Podziel się:
Sprowadzanie oraz handel kopciuchami będzie karane. Prezydent podpisał nowelizację Prawa Ochrony Środowiska

Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek nowelizację Prawa Ochrony Środowiska, na mocy której zabronione będzie wprowadzanie do obrotu, a także handel urządzeniami grzewczymi niespełniającymi obowiązujących norm. Dokument wejdzie w życie po 2 tygodniach od ogłoszenia.

O podpisaniu nowelizacji POŚ poinformowano oficjalnie na stronie internetowej Prezydenta. Na mocy nowelizacji zakazane będzie również wprowadzanie na rynek polski kotłów niespełniających norm, które zostały wyprodukowane lub dopuszczone do obrotu w innych krajach Unii Europejskiej, w Turcji lub zgodnie z prawem wyprodukowane zostały w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Nowelizacja rozszerza więc interpretację „wprowadzenia do obrotu”, uderzając także w import „kopciuchów” z zagranicy.

Zaangażowanie Inspekcji Handlowej i kary finansowe

Poprzez kontrole, przestrzegania wprowadzonych przepisów strzec ma Inspekcja Handlowa, która będzie weryfikować m.in.: zgodność urządzeń z obowiązującymi wymaganiami  (w tym poprzez badania laboratoryjne kotłów), posiadanie odpowiedniej dokumentacji, świadectw, certyfikatów itp.

Ponadto ustawą przedmiotową wprowadzono przepisy, które umożliwiają nałożenie administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie zakazu wprowadzania do obrotu kotłów niespełniających wymagań, określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Kary mają wynosić od 10 tys. zł do nawet 5% przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Zgodnie z ustawą, karę pieniężną będzie wymierzał, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia kontroli.

 

Więcej na temat procedowanej wówczas ustawy, wraz z komentarzami, pisaliśmy tutaj.

Źródła: Prezydent.pl, SmogLab

Zdjęcie: Shutterstock/Fotokon

Podziel się: