„Świat nam ucieka. Zostaje brudny węgiel i stare diesle”

1538
0
Podziel się:
stary diesel

Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła 22 września 2021 r. nowe, bardziej wymagające wytyczne jakości powietrza. Wymogi WHO, jakie powinno spełniać zdrowe powietrze, wskazują kierunek, w którym podąży świat i Unia Europejska. Dla Polski – państwa w czołówce najbardziej zanieczyszczonego powietrza w UE – oznacza to natomiast konieczność przyspieszenia polityki antysmogowej. „Świat nam ucieka” – komentuje nowe wytyczne Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego.

Aktualizacja wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia oznacza, że działania naprawcze należy podejmować na wszystkich obszarach. Nie tylko tam, gdzie obserwujemy najwyższe poziomy zanieczyszczeń – powiedział prof. dr hab. Wojciech Hanke, Przewodniczący Zespołu Roboczego ds. Wpływu Zanieczyszczeń Powietrza na Zdrowie przy Radzie Zdrowia Publicznego. – Do głównych źródeł zanieczyszczeń w Polsce należy transport drogowy oraz tzw. niska emisja, czyli spalanie węgla oraz drewna w piecach i kotłach. Zmniejszenie emisji z transportu jest możliwe m.in. dzięki promocji transportu publicznego dla zmniejszenia ruchu samochodów w miastach oraz wprowadzeniu stref czystego transportu. W przypadku niskiej emisji bardzo ważne są normy jakości paliw stałych, czyli węgla i drewna opałowego, jak i uchwały antysmogowe prowadzące do zastępowania spalania paliw stałych przez czyste źródła energii.

Poprzednie wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia pochodziły z roku 2005. Opierały się one w dużej części na badaniach z lat 90-tych zeszłego stulecia. Naukowcy zdecydowali o podwyższeniu standardów jakości powietrza. Stało się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, za sprawą najnowszych badań i dowodów naukowych. Po drugie, dzięki większej liczbie dostępnych danych, w postaci stacji pomiarowych.

W przypadku PM2.5 roczny standard został zaostrzony, aż dwukrotnie (z 10 na 5 µg/m3). Za to dla dwutlenku azotu – aż czterokrotnie (z 40 na 10 µg/m3). Te standardy oznaczają konieczność podjęcia bardziej zdecydowanych działań ograniczających zanieczyszczenie powietrza. Należy do nich choćby ustanawianie stref czystego transportu w miastach. Niemniej ważne jest radykalne ograniczenie emisji ze spalania węgla i drewna w domach.

Świat nam ucieka

Ta zupełnie nowa jakość rekomendacji WHO wynika z nowych badań potwierdzających negatywny wpływ zanieczyszczonego powietrza na nasze życie i zdrowie – powiedział Piotr Siergiej, rzecznik PAS. – Światowa Organizacja Zdrowia wytycza kierunek, w którym powinny podążać państwa unijne i Polska. U nas zastanawiamy się czy ograniczyć napływ starych diesli do miast? Czy wprowadzić bardziej restrykcyjne normy jakości węgla? Czy wreszcie wprowadzić w miastach zakaz spalania węgla? Na świecie takie dylematy są coraz rzadsze. Świat nam zwyczajnie ucieka, a my zostajemy w smogowym skansenie spalając brudny węgiel i drewno opałowe, wpuszczając w nasze granice zdezelowane, stare diesle. Czy tego chcemy, czy nie, te nowe rekomendacje będą miały fundamentalny wpływ na nasze życie. Zmieni się sposób w jaki będziemy ogrzewać nasze domy i czym poruszamy się po miastach.

Dowiedz się więcej zarówno o nowych wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie czystości powietrza, jak i o powodach i skutkach tej decyzji.

Zdjęcie tytułowe: MakDill/Shutterstock

Podziel się: