Świętokrzyskie chce walczyć o czyste powietrze. Przyjęto ambitną uchwałę antysmogową

4118
0
Podziel się:

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego przegłosował uchwałę antysmogową, regulującą m.in. rodzaje paliw, które mogą być wykorzystywane do ogrzewania w budynkach. W najbliższych latach mieszkańcy województwa nie będą mogli używać mułów i flotokoncentratów węglowych, węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 milimetrów oraz zbyt wilgotnej biomasy. Docelowo dokument zakłada zakaz stosowania paliw stałych w budynkach, w których istnieje możliwość przyłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej.

Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przegłosowali uchwałę antysmogową, której zapisy – wchodzące w życie w najbliższych latach – mają przyczynić się do poprawy jakości powietrza w województwie. Regulacjami zostaną objęte urządzenia grzewcze dostarczające ciepło do systemu centralnego ogrzewania, jak również służące bezpośredniemu ogrzewaniu powietrza lub cieczy.

„Uchwałą zostały wprowadzone zakazy co do stosowania wybranych paliw stałych, np. miału węglowego. Ponadto zakłada ona wymianę nieefektywnych środowiskowo instalacji do spalania paliw stałych na instalacje spełniające najwyższe standardy obowiązujące w Unii Europejskiej lub podłączenie budynków do sieci gazowej lub ciepłowniczej. Ogólnie rzecz biorąc, uchwała przewiduje eliminację niskosprawnych kotłów oraz wysokoemisyjnych paliw” – komentuje Rzeczniczka Prasowa w Gabinecie Marszałka Województwa i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Agnieszka Kołacz-Sarnowska.

„Z uwagi na zakładaną poprawę jakości powietrza, mieszkańcy naszego województwa zyskają nie tylko poprawę jakości życia i zdrowia, ale także możliwość uzyskania wsparcia finansowego, w szczególności z programu StopSmog. Przypuszcza się, że w województwie świętokrzyskim nastąpi zwiększenie zainteresowania instalacjami odnawialnych źródeł energii lub innymi ekologicznymi rozwiązaniami” – podkreśla Kołacz-Sarnowska.

Szczegółowe zapisy uchwały

Przyjęta uchwała zakłada, że od 1 lipca 2021 roku na terenie województwa świętokrzyskiego obowiązywać będzie zakaz spalania:

  • mułów i flotokoncentratów węglowych (a także mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem);
  • węgla brunatnego (oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla);
  • węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm (czyli tzw. miałów);
  • a także wilgotnej biomasy (tj. o wilgotności powyżej 20 proc.).

Ponadto uchwała wprowadza regulacje dotyczące urządzeń grzewczych, które będą mogły być wykorzystywane przez mieszkańców województwa. Od 1 lipca 2026 roku obowiązywać będzie zakaz używania urządzeń grzewczych na paliwa stałe, jeśli istnieje możliwość przyłączenia do sieci gazowniczej lub ciepłowniczej. O braku takiej możliwości będzie musiał zaświadczyć dystrybutor. Co jednak ważne, przypadku urządzeń nowszych, tj. spełniających odpowiednie unijne normy ekoprojektu, zakaz ten wejdzie w życie dopiero w momencie końca ich żywotności.

Co jednak ze starszymi urządzeniami grzewczymi, które nie spełniają norm ekoprojektu? Uchwała zakłada, że będą musiały zostać wymienione, według poniższego harmonogramu:

  • do 1 lipca 2023 roku – w przypadku urządzeń pozaklasowych (tj. niespełniających norm określonych dla klasy 3, ani wyższej);
  • do 1 lipca 2024 roku – w przypadku instalacji spełniających wymagania określone dla klasy 3 lub 4;
  • do 1 lipca 2026 roku – w przypadku instalacji spełniających wymagania w określone dla 5 klasy.

Uchwała ambitna, choć mogło być ambitniej

„Uchwała antysmogowa, przyjęta przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, jest ambitna i wykracza poza przyjęte dotąd standardy. Docelowo przewiduje ona bowiem całkowity zakaz stosowania instalacji na paliwa stałe w budynkach, w których istnieje możliwość przyłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej. To oznacza, że tam, gdzie można ogrzewać mieszkanie, dom lub inny lokal gazem albo ciepłem sieciowym, spalanie paliw stałych w celach grzewczych będzie całkowicie zabronione” – komentuje Miłosz Jakubowski, prawnik z Fundacji Frank Bold.

„Niestety te zapisy wejdą w życie dopiero po 1 lipca 2026 r. i nie będą miały zastosowania do oddanych do eksploatacji przed tą datą kotłów i kominków spełniających wymagania ekoprojektu. Teoretycznie przed tą datą w całym województwie powinny zostać zlikwidowane wszelkie kotły i kominki niespełniające wymogów ekoprojektu, co oznacza, że eksploatowane będą wyłącznie kotły i kominki ekoprojektowe – również na tych obszarach, gdzie już obecnie istnieje możliwość przyłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej. Takie rozwiązanie jest nieefektywne i niezrozumiałe. Przynajmniej w stosunku do nowego budownictwa zakaz eksploatacji instalacji na paliwa stałe, tam, gdzie istnieją lepsze, czystsze alternatywy, powinien obowiązywać już od momentu wejścia w życie uchwały antysmogowej” – podkreśla Jakubowski.

_

Z pełną treścią przyjętej uchwały można zapoznać się TUTAJ.

Zdjęcie: Shutterstock/Slawek Rakowski

Podziel się: