Udostępnij

Statki rybackie generują więcej CO2 niż samoloty

30.04.2021

Trawlery mogą przyczyniać się do emisji gazów cieplarnianych w większym stopniu niż samoloty. Wszystko przez uwalnianie do wody pokładów węgla uwięzionych w dnie. Zmniejsza on zdolność oceanów do absorpcji dwutlenku węgla z atmosfery.

W 2019 r., czyli jeszcze przed pandemicznym „uziemieniem”, ilość dwutlenku węgla uwolnionego do atmosfery przez światowy przemysł lotniczy wyniosła niecałą gigatonę. To ok. 2,8 proc. globalnych emisji pochodzących ze spalania paliw kopalnych. Mniej więcej w podobnym stopniu za emisje CO2 odpowiada trałowanie denne – technika stosowana w rybołówstwie. Tak wynika z badania zaprezentowanego w marcu tego roku na łamach czasopisma „Nature”. Naukowcy wykazali, że statki rybackie korzystające do połowu z włoków dennych mogą przyczyniać się do uwalniania od 0,58 do nawet 1,47 gigatony CO2 rocznie. Jak to możliwe?

Na dnie oceanu uwięzione są gigantyczne ilości węgla

Dno oceaniczne to największy rezerwuar węgla na świecie. Podczas trałowania dennego sieci ciągnięte są po dnie lub blisko dna. To powoduje wzburzenie zalegających tam osadów, złożonych m.in. ze szczątków organizmów morskich. W efekcie do wody trafiają duże ilości węgla. Ten wprawdzie nie zostaje uwolniony bezpośrednio do atmosfery, ale zmniejsza zdolność mórz i oceanów do „wychwytywania” CO2 z powietrza. Nasilenie procesu zależy m.in. od tego, w jakim stopniu wody głębinowe ulegają przemieszaniu z wodami powierzchniowymi.

Czytaj także: Tory i drogi przez parki, bagna, dolinki. Projekt CPK wywołuje kontrowersje

Zespół naukowców z National Geographic Society pod kierownictwem dr Enrica Sali przeanalizował dane satelitarne opisujące intensywność trałowania na światowym oceanie. Powiązał je z wyliczeniami na temat ilości węgla unoszonego z oceanicznego podłoża przez trawlery. Badacze ustalili, że trałowanie odbywa się na powierzchni 4,9 miliona kilometrów kwadratowych (ok. 1,3 proc. powierzchni światowego oceanu). W ciągu pierwszego roku trałowania emisja dwutlenku węgla, do której przyczynia się wzburzenie osadów, sięga 1,47 gigatony. Po dziewięciu latach spada do 0,58 gigatony, ponieważ zasoby węgla ulegają stopniowemu wyczerpaniu – choć są również stopniowo odtwarzane wraz z opadaniem materii organicznej na dno. Według uczonych ten poziom emisji może się utrzymać nawet do 400 lat trałowania.

Mimo że 1,47 gigatony CO2 odpowiada jedynie 0,02 proc. węgla znajdującego się w osadach dennych, to jednak stanowi ekwiwalent od 15 do 20 proc. atmosferycznego dwutlenku węgla pochłanianego co roku przez morza i oceany. Odpowiada również poziomowi ubytku węgla z gleb spowodowanemu przez rolnictwo.

Oceany można i należy chronić. Kluczowa jest wola polityczna

Badanie zespołu pod kierownictwem dr Sali to pierwsze opracowanie wskazujące na związek trałowania dennego i zmian klimatycznych. Poza wyliczeniami analiza zawiera również wskazówki dotyczące ochrony życia morskiego i sposobu na zwiększenie połowów przy jednoczesnym ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Obecnie jedynie 7 proc. oceanu podlega różnym formom ochrony. Zdaniem autorów raportu wytyczenie obszarów strategicznych, np. regionów intensywnego, przemysłowego połowu czy specjalnych stref ekonomicznych, mogłoby zapewnić korzyści zarówno z punktu widzenia produkcji żywności, jak i bioróżnorodności i ochrony klimatu.

Zespół Sali opracował algorytm umożliwiający zidentyfikowanie regionów, których ochrona przyniosłaby największe pożytki. Do sukcesu kluczowa jest jednak wola polityczna. W szczególności ze strony państw, które w największym stopniu przyczyniają się do emisji CO2 spowodowanej trałowaniem. Są to: Chiny, Rosja, Włochy, Wielka Brytania, Dania, Francja, Holandia, Norwegia, Chorwacja i Hiszpania.

– Ekosystemy oceaniczne ulegają degradacji z powodu nadmiernej eksploatacji łowisk, niszczenia siedlisk i zmian klimatycznych – mówi dr Sala. – Możemy to naprawić, jeśli uda nam się zachęcić rządy do współpracy w celu objęcia ochroną co najmniej 30 proc. oceanu do 2030 r. – przekonuje.

Zdjęcie: NarisaFotoSS/Shutterstock

Autor

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.