TripAdvisor bojkotuje miejsca, gdzie ogląda się delfiny oraz wieloryby żyjące w niewoli

4594
0
Podziel się:
Tripadvisor bojkotuje miejsca, gdzie ogląda się delfiny oraz wieloryby żyjące w niewoli

TripAdvisor ogłosił w środę, że za pośrednictwem należących do niego platform nie będzie można dłużej rezerwować biletów do miejsc, w których pokazywane są walenie (delfiny, wieloryby i morświny) żyjące w niewoli. Jedynym warunkiem uniknięcia zerwania współpracy będzie mogła być inwestycja w tzw. przybrzeżne sanktuaria, imitujące warunki zbliżone do naturalnych.

O swojej decyzji – dotyczącej zarówno TripAdvisora, jak i spółki zależnej Viator – firma poinformowała w środę. W wydanym oświadczeniu napisano, że kierujący spółką doszli do wniosku, że niewola nie jest dobrym miejscem dla waleni, za czym ich zdaniem  stoją przekonujące dowody.

Uwzględniono ponadto głos klientów, którzy – według przeprowadzonych badań ankietowych – w większości zgadzają się z takim spojrzeniem na sprawę. Aż 80 proc. badanych zadeklarowało, że nie powinny być one przetrzymywane w niewoli w celu zapewnienia rozrywki ludziom, a 42 proc. że nie powinno do tego dochodzić z żadnego powodu.

Nowe zasady mają zostać wyegzekwowane do końca roku.

Jedynym wyjściem sanktuaria

Tripadvisor deklaruje, że jedynym warunkiem przedłużenia współpracy z hodowcą waleni może być inwestycja w przybrzeżne sanktuaria, a więc miejsca imitujące warunki zbliżone do naturalnych, w których opieka ze strony człowieka jest minimalna. W tego rodzaju miejscach zwierzęta, szczególnie młode, mogą nauczyć się samodzielnego życia, co ułatwia adaptację w przypadku ich uwolnienia.

„Wiemy, że alternatywne modele, takie jak przybrzeżne sanktuaria, mogą zaspokoić potrzeby wielorybów i delfinów w niewoli oraz zapewnić im lepszą jakość życia. (…) Uważamy, że dla generacji wielorybów i delfinów obecnie żyjącej w niewoli przybrzeżne sanktuaria są najlepszym długoterminowym rozwiązaniem. Chcemy wspólnie pracować nad tym, by polepszyć życie wielorybów i delfinów znajdujących się obecnie w niewoli, jednocześnie chroniąc przyszłe pokolenia, by mogły swobodnie żyć na wolności” – poinformowała spółka TripAdvisor.

Jak podaje portal CBS News, swoje krytyczne zdanie wyraziła amerykańska sieć parków rozrywki SeaWorld. W wydanym oświadczeniu pojawiło się stwierdzenie, że TripAdvisor nie docenia „wartości edukacyjnej” pokazów ich waleni, nad którymi opieka jest prowadzona według najwyższych standardów.

 

Źródła: tripadvisor.com, CBS News

Zdjęcie: Shutterstock/Tory Kallman

Podziel się: