Warszawiacy zbierają podpisy pod petycją o wprowadzenie zakazu ogrzewania węglem. Mają ich już ponad 2500

6017
0
Podziel się:

Lokalne inicjatywy antysmogowe – Warszawa Bez Smogu, Smog Wawerski i Warszawski Alarm Smogowy – wspólnie apelują do władz samorządowych stolicy o wprowadzenie m.in. zakazu palenia węglem. Jest ono wskazywane jako główna przyczyna smogu w sezonie grzewczym. Apel w formie petycji można wesprzeć poprzez formularz internetowy.

W petycji warszawskich aktywistów, skierowanej do stołecznych władz, znalazły się cztery postulaty:

  1. Wprowadzenie zakazu palenia węglem w gospodarstwach domowych* na terenie m. st. Warszawy od 01.01.2023 r.
  2. Wprowadzenie zakazu palenia w kominkach, kozach i ogrzewaczach pomieszczeń (niebędących głównym źródłem ogrzewania) w dniach, w których prognozowane stężenie średniodobowej normy zanieczyszczeń pyłu PM10 przekroczy dopuszczalną normę (50 ug/m3) od 01.11.2019 r.
  3. Wystosowanie przez Radę m. st. Warszawy postulatu do Sejmiku Województwa Mazowieckiego o przyjęcie uchwały antysmogowej dla m.st. Warszawy i wprowadzenie powyższych zapisów.
  4. Przyjęcie uchwały przez Sejmik Województwa Mazowieckiego dla m.st. Warszawy.

* W instalacjach ujętych w par. 2 uchwały nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego, nazywanej dalej „Uchwałą antysmogową”.

W uzasadnieniu dołączonym do petycji możemy przeczytać między innymi, że to spalanie węgla w domowych kotłach jest główną przyczyną warszawskiego smogu w sezonie grzewczym, a obecne zapisy uchwały antysmogowej dla woj. mazowieckiego nie są wystarczające, m.in. ze względu na to, że nie obniżą dostatecznie poziomów zanieczyszczeń rakotwórczym benzo(a)pirenem. Wskazano ponadto, że Warszawa posiada najdłuższą sieć ciepłownicza w UE, docierającą do 80 proc. miasta, a dla pozostałej części istnieje dobrze rozwinięta sieć gazowa.

Więcej na temat problemów z zanieczyszczeniem powietrza w Warszawie można przeczytać na przykład w naszym wywiadzie z lokalnymi aktywistami. Mowa w nim m.in. o tempie wymiany kotłów, a także coraz częstszych „pozwach za smog”. [Wywiad z Moniką Daniluk i Łukaszem Gmurczykiem dostępny jest tutaj.]

Petycję warszawskich aktywistów można natomiast podpisać tutaj.

 

Zdjęcie: Shutterstock/Martyn Jandula

Podziel się: