Udostępnij

Ubezpieczenia mogą złagodzić skutki kataklizmów klimatycznych. Są jednak warunki

11.02.2023

Opublikowane niedawno wyniki badań zwracają uwagę na potrzebę lepszego ubezpieczenia związanego z wystąpieniem kataklizmów klimatycznych. W odniesieniu do Stanów Zjednoczonych stwierdzono, że sprawdziłby się system obowiązkowych ubezpieczeń, który finansowo wspierany byłby z podatków. Jednak nie tylko USA mierzyć się będą z rosnącą liczbą kataklizmów. Ekstremalne zjawiska to również problem Europy.

Ubezpieczenia to ogromny segment usług finansowych, które obecnie oferowane są przez różnego rodzaju podmioty, zarówno prywatne, jak i publiczne. Kluczowy podział dotyczy jednak tego, czy określony rodzaj ubezpieczenia jest obowiązkowy dla poszczególnych grup osób (jak ubezpieczenie zdrowotne w Polsce dla pracowników, albo OC dla kierowców), czy też nieobowiązkowy, jak różnego rodzaju polisy oferowane przez firmy ubezpieczeniowe. W związku z rosnącym problemem kataklizmów związanych ze zmianą klimatu, coraz częściej pojawiają się dyskusje o obowiązkowym ubezpieczeniu również od tego rodzaju ryzyka.

Jeden z głosów w dyskusji na ten temat stanowi niedawna publikacja naukowców z Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK). W odniesieniu do Stanów Zjednoczonych, które w przyszłości czeka rosnąca liczba huraganów i burz tropikalnych, policzono, jak sprawdzałby się system obowiązkowych ubezpieczeń, które wspierane byłyby z podatków. Okazuje się, że takiego rodzaju ubezpieczenia mogłyby skutecznie łagodzić finansowe koszty rosnącej liczby kataklizmów w USA.

Wspomniane wyniki analiz zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym „Science Advances”.

USA. Straty spowodowane huraganami mogą ulec podwojeniu

Dyskutowany schemat ubezpieczeń miałby opierać na systemie: publicznym, działającym na zasadach niedochodowych (non profit) oraz wspieranym finansowo z podatków. Na określonych terenach byłby on obowiązkowy, co sprawiałoby, że objęte systemem byłyby wszystkie tamtejsze aktywa oraz cała ludność. Wzorowano się przy tym na istniejących w USA publicznych systemach ubezpieczeń, takich jak federalny National Flood Insurance Program (NFIP) czy stanowe Florida Hurricane Catastrophe Fund oraz California Earthquake Authority. Propozycja jest jednak bardziej kompleksowa.

„Nasze analizy pokazują, że kompleksowe, finansowane z podatków ubezpieczenie od ryzyka klimatycznego przyspiesza ożywienie gospodarcze. Tym samym jest ono skutecznym narzędziem łagodzenia rosnących strat [gospodarczych – przyp. red.] wywołanych zmianami klimatu. W USA wdrożenie takiego systemu ubezpieczeniowego mogłoby zrekompensować oczekiwane zwiększenie utraty wzrostu [gospodarczego – przyp. red.] spowodowane huraganami, przynajmniej w przypadku ograniczenia globalnego ocieplenia do 2 st. Celsjusza” – wyjaśnia Tobias Geiger, współautor publikacji pracujący w PIK oraz Niemieckiej Służbie Meteorologicznej.

Temat jest poważny, ponieważ przyszły wzrost zagrożeń związanych z huraganami wydaje się nie budzić wątpliwości. Oznacza to, że ekstrema te będą coraz bardziej dotkliwe dla USA. „Istnieje naukowa zgoda co do tego, że wraz z postępującym globalnym ociepleniem wzrośnie odsetek najbardziej intensywnych huraganów. Nasze symulacje komputerowe pokazują, że straty wzrostu gospodarczego z tego powodu w USA mogą wzrosnąć ponad dwukrotnie. I to nawet, jeśli ocieplenie udałoby się ograniczyć do poziomu poniżej 2 st. Celsjusza” – zwraca uwagę Kilian Kuhla z PIK.

Kataklizmy klimatyczne dotykają nie tylko USA. Europa również jest zagrożona

W komunikacie dotyczącym publikacji naukowcy zwracają uwagę, że nad wprowadzeniem podobnych ubezpieczeń debatuje się nie tylko w USA. Podkreślają, że uzyskane wnioski mają szansę pobudzić dyskusję w Niemczech. Tam, aby przeciwdziałać skutkom nasilenia się ekstremalnych zjawisk pogodowych, rozważa się obowiązkowość ubezpieczenia od zagrożeń naturalnych.

Nie tylko Stany Zjednoczone powinny liczyć się ze skutkami zmian klimatu. Pokazują to chociażby niedawne rankingi strat, podsumowujące 2022 rok.

Jak wynika z raportu organizacji Christian Aid, 10 najbardziej kosztownych kataklizmów związanych ze zmianą klimatu w ubiegłym roku przyniosło straty rzędu 168,4 miliarda dolarów. Co ciekawe, nie oszczędzały one także Europy, która doświadczyła dwóch spośród dziesiątki najbardziej kosztownych katastrof. Szczegółowo na ten temat pisaliśmy TUTAJ.

Ubezpieczenia i kwestia nierówności. Mniej zamożne kraje potrzebują wsparcia

W niektórych krajach przewidywane straty będą tak duże, że finansowany samodzielnie system ubezpieczeń to za mało. Tak jest w przypadku Haiti, małego rozwijającego się państwa wyspiarskiego, które silnie dotknięte jest problemem huraganów. Naukowcy z PIK podkreślają, bazując na swoich analizach, że w tym przypadku system ubezpieczeń nie wystarczy. Nawet gdyby ubezpieczenia od ryzyka klimatycznego były tam tak rozwinięte, jak w przypadku USA, utrata wzrostu [gospodarczego – przyp. red.] byłaby nadal sześciokrotnie większa.

Nie obędzie się więc bez pomocy ze strony bardziej zamożnej części świata.

„Nasze odkrycia pokazują, jak ważne jest międzynarodowe finansowanie działań związanych ze zmianą klimatu. [To konieczne], by pomóc tym krajom rozwijającym się, które są silnie dotkniętym jej skutkami. Ubezpieczenie od ryzyka związanego z klimatem powinno być przy tym uzupełnione szerokim portfolio innych środków dostosowawczych. Chodzi m.in. o inwestycje w lepsze standardy budowlane i odporną infrastrukturę” – wyjaśnia Christian Otto z PIK, współautor badania.

_

Z całością przytaczanych wyników badań można zapoznać się tutaj.

Zdjęcie: america365 / Shutterstock.com

Autor

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Partner naukowy

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.