Ulewy, upały i susze. Ekstrema klimatyczne odpowiedzialne za 18-43 proc. wahań wielkości plonów na świecie

Podziel się:
Upały i ulewy. Ekstrema klimatyczne odpowiedzialne za 18-43 proc. strat w plonach na świecie

Naukowcy z Australii, Stanów Zjednoczonych i Niemiec pod lupę wzięli wpływ, jaki ekstrema klimatyczne mają na światowe rolnictwo. Z badań wynika, że ekstremalne zjawiska pogodowe – wiązane ze zmianami klimatycznymi – odpowiadają za znaczną część wahań w wielkości uzyskiwanych plonów.

Pod uwagę brano uprawy kukurydzy, ryżu, soi i pszenicy. Do analizy wykorzystano z jednej strony zbiór danych o rolnictwie, z lat 1961–2008, powstały w oparciu o informacje ze źródeł publicznych, państwowych biur statystycznych oraz agencji rolniczych. Z drugiej strony użyto natomiast dane na temat zmienności klimatu, zbierane m.in. przez instytut Climate Research Unit Uniwersytetu Anglii Wschodniej.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że od 20 do nawet 49 proc. wahań w wielkości uzyskiwanych plonów związanych jest ze zmiennością klimatu.

Ekstremalne zjawiska pogodowe, wynikające ze zmian klimatycznych – takie jak ekstremalnie wysokie i niskie temperatury, długotrwałe susze, czy gwałtowne opady atmosferyczne – odpowiadają natomiast za od 18 do 43 proc. wahań w wielkości plonów.

„Co ciekawe, odkryliśmy, że najważniejsze czynniki klimatyczne dla anomalii plonów były związane z temperaturą – a nie opadami, jak można się było spodziewać – przy czym średnia temperatura w sezonie wegetacyjnym i ekstremalne temperatury odgrywają dominującą rolę w przewidywaniu wielkości plonów” – powiedziała główna autorka badań, dr Elisabeth Vogel z Uniwersytetu w Melbourne.

W artykule naukowcy zwracają uwagę na to, że zmiany klimatyczne – w tym związane z nimi ekstrema – stanowią największe zagrożenie dla rolnictwa w Afryce. Wielkość plonów uprawianej tam kukurydzy wykazuje bowiem największą podatność na zmienność klimatu.

„Podczas gdy udział Afryki w globalnej produkcji kukurydzy jest niewielki, największa część tej produkcji trafia do spożycia przez ludzi – w porównaniu do zaledwie 3 proc. w Ameryce Północnej – co sprawia, że ​​jest ona kluczowa dla bezpieczeństwa żywnościowego w regionie” – podkreśliła dr Vogel.

 

Z pełnymi wynikami badań – opublikowanymi w czasopiśmie „Environmental Research Letters” – można zapoznać się tutaj.

Źródło: Environmental Research Letters, EurekAlert!

Zdjęcie: Shutterstock/David Dennis

Podziel się: