Uprawa kakao przyczynia się do karczowania lasów. Chcą z tym skończyć dwa afrykańskie kraje

3590
0
Podziel się:

Wybrzeże Kości Słoniowej i Ghana, razem z wiodącymi producentami czekolady i plantatorami kakao, chcą walczyć z karczowaniem lasów na potrzeby kolejnych pól uprawy kakaowca. To część planu zaaprobowanego przez ONZ w czasie szczytu klimatycznego w Bonn w 2017 roku.

Jednym z filarów gospodarek obu krajów jest właśnie eksport kakao. Wiąże się to jednak z dewastacją środowiska. Dlatego rządzący w WKS i Ghanie deklarują ograniczenie wycinki i reforestacje w zniszczonych uprawą regionach. Chcą również większego zrównoważenia upraw. Obiecują poza tym walkę z powszechnymi, nielegalnymi plantacjami w rezerwatach i parkach narodowych. Powtórne zalesienie zdegradowanych terenów ma pomóc w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych w myśl postanowień Paryskiego Porozumienia Klimatycznego.

Wybrzeże Kości Słoniowej planuje stworzenie Narodowego Funduszu Odnowy i Ochrony Lasów. Pomoże on w zorganizowaniu monitoringu upraw i wykryciu tych, które przyczyniają się do degradacji środowiska naturalnego. Ghana z kolei chce pomagać lokalnym plantatorom we wdrażaniu nowoczesnych, ekologicznych technologii upraw.

Do inicjatywy przyłączyło sie aż 30 firm odpowiadających za około 85 procent globalnego zużycia kakao. Każde z przedsiębiorstw sporządziło wstępny plan określający kroki, jakie podejmie wobec rosnącego ryzyka deforestacji.

Zawierają one między innymi wsparcie dla rządowych programów kontroli upraw, rozwój “zielonych korytarzy” łączących ze sobą podzielone dziś tereny leśne, zachęcanie rolników do uprawy większej ilości kakao na mniejszych wycinkach terenu i wsparcie finansowe dla tych z farmerów, którzy chcą wziąć udział w akcji powtórnego zalesienia wykarczowanych terenów.

– To skomplikowany proces, związany z oddziaływaniem na środowisko, społeczności i lokalną ekonomię – przyznał Alain-Richard Donwahi, minister wód i lasów Wybrzeża Kości Słoniowej.  – Musimy przy jego okazji pamiętać też o skutkach dla mieszkańców, którzy mogą być narażeni na utratę części dochodów. Mamy nadzieję, że uda się to przy udziale organizacji społecznych i gigantów przemysłu spożywczego – dodawał polityk dla portalu candyindustry.com.

– Mamy nadzieję, że nasz program będzie się rozwijał. Po wprowadzeniu w życie naszych początkowych planów chcemy uzyskać finansowanie  na dalsze działania. Będzie chodziło przede wszystkim o edukację i udostępnienie mieszkańcom Ghany i Wybrzeża Kości Słoniowej najnowszych, ekologicznych technologii –  podkreślił Barry Parkin, prezes World Cocoa Foundation.

Źródło obrazu: Shutterstock. Autorstwo: Aedka Studio

Podziel się: