Planują budowę drogi ekspresowej przez park narodowy

7395
2
Podziel się:
Droga ekspresowa Biebrzański Park Narodowy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje poprowadzenie fragmentu drogi ekspresowej „Via Carpatia” przez Biebrzański Park Narodowy.

Jak czytamy w „Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowym Drogi Krajowej nr S16 na odcinku Ełk – Knyszyn” (do pobrania tutaj):

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej wraz z węzłami, miejscami obsługi podróżnych, przebudową dróg poprzecznych i budową dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji i przywracające naruszone połączenia drogowe.

Klasa drogi S (ekspresowa) oznacza prędkość projektową 120 km/h, tzw. prędkość miarodajną 130 km/h i przekrój 2×2 (po dwa pasy w każdą stronę).

Analizowanych jest sześć alternatywnych wariantów przebiegu tej trasy. Żaden z nich nie pokrywa się jednak z istniejącą drogą krajową nr 65, przecinającą dolinę Biebrzy w miejscowości Osowiec. Oznacza to budowę zupełnie nowej drogi przez cenne przyrodniczo biebrzańskie bagna.

Projektowany przebieg trasy budzi sprzeciw wielu osób. Fundacja Greenmind wymienia poprowadzenie S16 przez Biebrzę wśród inwestycji najbardziej szkodliwych dla polskiej przyrody. Podobnie ocenia planowaną inwestycję Koalicja Ratujmy Rzeki.

Informacje na temat trasy S16 można też znaleźć na niedawno założonym profilu „NIE dla S-16 przez Dolinę Biebrzy”. Przeciwko tej samej trasie S16 protestują również od pewnego czasu mieszkańcy Mazur.

Na 22 i 23 maja planowane są spotkania informacyjne na temat trasy S16 w Knyszynie i Grajewie.

Fot. Szymon Bartosz/Shutterstock.

Podziel się: