Udostępnij

W 2022 wycięto lasy odpowiadające powierzchni Danii. Jakich produktów unikać, by to zmienić?

14.04.2024

W 2023 roku ONZ oświadczyło, że do 2030 r. zamierza odwrócić wylesianie na planecie. Tymczasem w samym 2022 r. świat utracił powierzchnię lasów wielkości obszaru Danii. Sprawdzamy, jakie produkty powinniśmy ograniczać, aby dołożyć cegiełkę do ochrony światowych lasów.

Organizacja ekologiczna Global Canopy podaje dobre i złe przykłady działań mających na celu zatrzymanie trendu wylesiania naszej planety.

Raport Forest 500 to projekt wspomnianej organizacji. Znajdziemy w nim zapis o tym, że 1/3 ocenianych firm nadal nie zobowiązała się do tego, by zapobiegać wylesianiu. Chodzi o firmy zajmujące się m.in. handlem wołowiną i skórami, olejem palmowym, soją czy drewnem.

Na COP27 powstała polityczna organizacja, która ma zapobiec wylesianiu

Tymczasem przepisy unijne (rozporządzenie UE) oraz amerykańskie (ustawa o lasach) wskazują, że należy zapobiegać handlowi produktów, które przyczyniają się do wylesiania. Jednak nie dotyczy to wszystkich siedlisk leśnych. Na przykład według zasad przyjętych w rozporządzeniu UE, drzewa na sawannie brazylijskiej są za niskie, by uznać je za las. Dlatego ten obszar poddawany jest masowym wylesieniom.

Z kolei w Wielkiej Brytanii, zgodnie z lokalnym prawem, wstrzymywany ma być handel produktami, pochodzącymi z nielegalnych wylesień. Te z legalnych są dopuszczane bez regulacji prawno-środowiskowych.

Na Szczycie Klimatycznym COP27 w Glasgow światowi przywódcy polityczni, w tym przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak, powołali dobrowolne partnerstwo 26 państw. To tak zwane Partnerstwo Liderów Leśnictwa i Klimatu (FCLP). Zasadniczym celem tej organizacji politycznej jest przyspieszenie światowego postępu w odwróceniu utraty lasów i degradacji gleby do 2030 r.

Wylesianie dalej na topie

Jakie produkty zwiększają wylesianie? To na przykład handel kokosem, kawą, olejem palmowym czy soją. Ale także wołowiną i jej skórami, drewnem i miazgą drzewną. Szkodliwy wpływ na popyt wylesiania mają hojne dotacje od wielu instytucji finansowych, takich jak banki czy fundacje.

– Firmy z branży soi, oleju palmowego i wołowiny odpowiadają za 14 proc. rocznej utraty lasów na świecie. Postęp w ograniczaniu wylesiania jest utrudniany przez ogromną lukę finansową. Należy to zmienić, aby zachęcić do finansowania ochrony lasówpisze Mary Gagen, profesor geografii fizycznej na Uniwersytecie w Swansea.

Lasy tropikalne przede wszystkim zanikają poprzez:

  • przekształcanie ich siedlisk w pola uprawne i pastwiska,
  • budowę infrastruktury drogowej i przemysłowej (np. kopalnie),
  • pozyskiwanie drewna jako surowca przemysłowego i opałowego.

Ponadto duży wpływ mają zmiany klimatu (fale upałów, susze, pożary).

Podczas wylesień koncerny łamią prawa człowieka

Wylesianiu często towarzyszy łamanie praw człowieka. Najczęściej poszkodowana jest rdzenna ludność tubylcza oraz społeczność lokalna. To właśnie im najczęściej odmawia się praw do posiadania gruntów w lasach, w których żyją.

Profesor Gagen zaznacza, że tylko 1 proc. firm ocenionych w raporcie Forest 500 tak naprawdę wzięło pod uwagę prawa człowieka. W tym samym czasie aż 91 proc. firm w ogóle nie wykazało żadnego zobowiązania, by respektować prawa społeczności tubylczej czy lokalnej.

Ukrywanie prawdziwych faktów na temat produktów, pochodzących z wylesień

Raport Forest 500 mówi o tym również, że tylko 3 proc. firm publicznie ogłasza wylesianie w swoich łańcuchach dostaw produktów. Aż 63 proc. nadal ukrywa ten fakt. Konsumenci nie mają pewności, że kupowane przez nich produkty nie przyczyniają się do jakiejkolwiek formy utraty lasów mówi prof. Gagen.

– Ochrona światowych ekosystemów, nie tylko lasów, ale także systemów otwartych takich jak wspomniane brazylijskie cerrado – wydaje się być absolutną koniecznością z punktu widzenia zachowania naszej cywilizacji – wyjaśnia prof. Krzysztof Świerkosz z Uniwersytetu Wrocławskiego zapytany przez SmogLab.

Naukowiec podkreśla: – Niestety, mimo wysiłków organizacji pozarządowych, naukowców i tych nielicznych polityków, którzy ich wspierają – nasza cywilizacja mocno opiera się próbom jej ratowania przed upadkiem. Szczególnie celuje w tym właśnie sektor prywatny, żyjący z przekształcania świata w przemysłowe, zatrute chemikaliami plantacje roślin użytkowych, drewna czy hodowlę bydła – wymienia prof. Świerkosz.

Jego zdaniem siła oddziaływania tego sektora, bazująca na zgromadzonych funduszach przekraczających PKB niejednego kraju, jest wielokrotnie większa niż głos rozsądku płynący z opracowań naukowych. – Ten głos jest zagłuszany terkotem dobrze opłacanych internetowych trolli, propagandystów i prawicowych (ale nie tylko) polityków. Dewiza „a po nas choćby potop” przypisywana Madame de Pompadour, jest im wyraźnie bliższa niż przyszłość ich dzieci i wnuków. I to jest to właśnie, co dziwi mnie najbardziej – podsumowuje naukowiec z UWr.

Zdjęcie tytułowe: Fred Cardoso/Shutterstock

Autor

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.