Udostępnij

Mieszkańcy Pszczyny chcą znać bieżące pomiary smogu. GIOŚ się na to nie zgodził

11.03.2020

Pszczyński Alarm Smogowy „Nie Dokarmiaj Smogaapeluje do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska o doposażenie stacji pomiarowej w Pszczynie – tak, by umożliwiała ona bieżący monitoring jakości powietrza. GIOŚ odmawia jednak, wskazując, że stacja automatyczna znajduje się w jednej z sąsiednich gmin i na tej podstawie przygotowywane są prognozy dla Pszczyny. Co istotne, Inspektorat zaznacza, że liczba stacji pomiarowych w regionie jest wystarczająca w świetle obowiązującego prawa.

Aktywiści Pszczyńskiego Alarmu Smogowego apelują do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, by w ich mieście uruchomiona została automatyczna stacja pomiarowa zanieczyszczeń powietrza, a więc taka, która pozwala na bieżąco monitorować sytuację.

Obecnie działa tam bowiem jedynie stacja manualna, z której pobierane są próbki, analizowane później w laboratorium. Choć pomiar dokonywany w ten sposób jest precyzyjny – wskazują stężenia nie tylko dla pyłów zawieszonych, ale i m.in. metali – to ma jeden zasadniczy minus: uzyskiwane wyniki możemy poznać dopiero po fakcie.

Jak możemy przeczytać w dokumencie, który aktywiści przesłali do GIOŚ, „wyniki pomiarów manualnych publikowane są z około miesięcznym opóźnieniem, po przeprowadzeniu analiz w laboratorium WIOŚ. Jest to stacja pomocnicza do badania tła zanieczyszczeń, której wyniki wykorzystywane są do modelowania matematycznego stężeń zanieczyszczeń”. Mieszkańcy zaangażowani w ruch antysmogowy chcieliby jednak móc monitorować stan powietrza na bieżąco – a nie tylko opierać się na prognozach, udostępnianych przez GIOŚ. Powołują się przy tym na statystyki dotyczące Pszczyny.

„Opublikowany w dniu 30 października 2019 roku ranking polskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem za 2018 rok Polskiego Alarmu Smogowego wskazuje jednoznacznie Pszczynę, jako miasto z najwyższym średniorocznym stężeniem pyłu PM10 (a tym samym pyłu PM2,5) oraz największą liczbą dni, w których normy zanieczyszczeń powietrza w zakresie PM10 i PM2,5 zostały przekroczone. (…) Pszczyna w rankingu Światowej Organizacji Zdrowia z 2018 roku znajduje się na 4 miejscu spośród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Europy” – czytamy w apelu Pszczyńskiego Alarmu Smogowego.

Jak wyliczył Polski Alarm Smogowy, który również zaangażował się w sprawę, koszt doposażenia stacji GIOŚ w urządzenie do automatycznego pomiaru pyłu PM10 to około 100 tys. złotych. „Ze względu na fakt, iż stacja już funkcjonuje, koszt dodatkowej obsługi nie będzie zbyt duży (już w chwili obecnej inspektorzy muszą serwisować stację, przyjeżdżać w celu wymiany filtrów itd.)” – pisze prezes PAS, Andrzej Guła w apelu do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Pawła Ciećko.

„Ilość stanowisk pomiarowych jest wystarczająca”

W oficjalnej odpowiedzi na postulaty pszczyńskich aktywistów Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zwraca uwagę m.in. na dokładność pomiarów dokonywanych w stacjach manualnych. Wskazuje się także, że w pobliskiej gminie Goczałkowice-Zdrój znajduje się stacja automatyczna, której wyniki wykazują „bardzo dużą korelację” z rezultatami uzyskiwanymi w stacji manualnej w Pszczynie. Wobec tego pomiary z tej stacji stanowią podstawę do przygotowywania prognoz ryzyka przekroczenia poziomów informowania i alarmowania (dla pyłów zawieszonych PM10) dla całego powiatu pszczyńskiego.

GIOŚ podkreśla również, że liczba stacji pomiarowych w regionie jest wystarczająca w świetle obowiązującego prawa. „Liczba stanowisk pracujących w strefie śląskiej (w tym powiat pszczyński) jest wyższa niż minimalna. Na przykład dla pyłu zawieszonego PM1O i PM2.5 wymaganych jest w strefie śląskiej 7 stanowisk (stanowiska te sumuje się), natomiast funkcjonuje w niej 16 stanowisk pyłu PM1O w 14 lokalizacjach i 6 pyłu PM2.5 w pięciu lokalizacjach (w niektórych lokalizacjach prowadzone są pomiary równoległe: automatyczne i manualne pyłu zwieszonego PM1O lub PM2,5)” – możemy przeczytać w odpowiedzi GIOŚ.

„Stacja należy się mieszkańcom”

Zdaniem aktywistów wyjątkowo zła jakość powietrza w regionie stwarza konieczność monitorowania stężeń pyłów na bieżąco.

„Stacja należy się mieszkańcom Pszczyny przede wszystkim dlatego, że oddychamy najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, na co wskazują zarówno rankingi PAS, jak i WHO. Niestety o rzeczywistym stanie powietrza dowiadujemy się późno – manualna metoda pomiaru pyłu zawieszonego, mimo że bardzo dokładna i wskazana jako referencyjna, to jej wyniki najszybciej mogą być po około 3 tygodniach. Komunikaty i prognozy WIOŚ spływają natomiast często przed południem, podczas gdy dzieci od kilku godzin przebywają na dworze, wychodząc np. na lodowisko w czasie lekcji. Jest to więc najważniejszy powód – by móc reagować na bieżąco i chronić zdrowie wszystkich mieszkańców” – mówi Aleksandra Antes Szewczyk ze Pszczyńskiego Alarmu Smogowego „Nie Dokarmiaj Smoga”.

_

Zdjęcie: Shutterstock/natureman30

Autor

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Partner naukowy

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.