W Rybniku chcą szybszej wymiany kopciuchów. Petycja o apel do władz województwa

1747
0
Podziel się:
Rybnik petycja RAS CRIS Rybnicki Alarm Smogowy Kuczma

Rybnicki Alarm Smogowy wraz z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS złożyły w marcu zeszłego roku petycję do zarządu województwa – dotyczącą skrócenia terminów na wymianę wszystkich pozaklasowych pieców. Odpowiedź była negatywna. W grudniu, m.in. z uwagi na uruchomienie programu „Czyste powietrze”, postanowili ponowić apel. Tym razem poprzez petycję do Rady Miasta Rybnika.

Smog w Rybniku

Problem zanieczyszczenia powietrza występuje w Rybniku nie od dziś. Od czerwca 2014 roku działa tam Rybnicki Alarm Smogowy.

W zeszłorocznym raporcie WHO dotyczącym jakości powietrza, Rybnik znalazł się piątym miejscu listy najbardziej zanieczyszczonych europejskich miast. Prześcignęły go jedynie bułgarskie Vidin i Dimitrovgad oraz polskie Opoczno i Żywiec.

Pierwsza petycja

W marcu 2018 roku Rybnicki Alarm Smogowy złożył do Zarządu Województwa Śląskiego pierwszą petycję dotyczącą tempa walki ze smogiem, o czym pisaliśmy tutaj.

Wówczas argumentowano, że tak powolne wycofywanie przestarzałych pieców jest nieuzasadnione oraz niezgodne z zaleceniami Unii Europejskiej. Powoływano się m.in. na wyniki badań Śląskiego Centrum Chorób Serca, według których podczas wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza wzrasta liczba odnotowywanych udarów mózgów (o 16%) oraz ogólna śmiertelność (o 6%).

Petycja została jednak odrzucona, co zarząd województwa argumentował tym, że zmiany choć są potrzebne, to należy mieć na uwadze także możliwości ekonomiczne mieszkańców miasta.

Druga szansa

Rybnicki Alarm Smogowy podkreśla dziś jednak, że takie uzasadnienie stało się nieaktualne wraz z uruchomieniem rządowego programu „Czyste powietrze”, w ramach którego właściciele domów jednorodzinnych mogą otrzymać dofinansowanie na wymianę przestarzałych kotłów.

Zdaniem RAS odkładanie w czasie wymiany pozaklasowych pieców stało się bezzasadne – szczególnie, że kolejnego programu oferującego tego rodzaju dofinansowania najprawdopodobniej już nie będzie.

Dlatego Rybnicki Alarm Smogowy, wraz z CRIS, przygotowali petycję do Rady Miasta Rybnika. Chcą, by miasto wystosowało apel do Zarządu Województwa Śląskiego, nawołujący do zmiany aktualnie obowiązującej uchwały regulującej harmonogram wymiany przestarzałych pieców.

Aktywiści postulują, by w granicach Rybnika obowiązywał:

– od 1 stycznia 2021 zakaz eksploatowania instalacji, które są starsze niż 5 lat lub nie posiadają tabliczki znamionowej,

– od stycznia 2022 roku zakaz używania instalacji poniżej 5 lat od daty ich produkcji,

– natomiast od 1 stycznia 2024 roku zakaz w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

„O ile poprzednia petycja mogła zostać potraktowana przez Zarząd Województwa jako żądanie jakiejś organizacji ekologicznej, stowarzyszenia, o tyle taką uchwałę intencyjną, sformułowaną przez samorząd, powinno się traktować jako wniosek pochodzący od mieszkańców – bo przecież oni zostali wybrani w demokratycznych wyborach i nie bardzo widzimy możliwość, by Zarząd Wojewódzki odmówił przygotowania projektu takiej zmiany, skoro domagają się go reprezentanci mieszkańców” – skomentował sprawę Zdzisław Kuczma z Rybnickiego Alarmu Smogowego.

O tym, czy petycja zostanie przyjęta przez Radę Miasta Rybnika, zadecydują radni. Aktualnie sprawa znajduje się na etapie opiniowania przez miejską Komisję Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa.

 

Źródło: Rybnicki Alarm Smogowy

Zdjęcie: Rybnik, Smogowa Mapa Polski, PAS

Podziel się: