Udostępnij

W Skawinie ludziom puszczają nerwy. Apel do WIOŚ "o odrobinę przyzwoitości"

02.07.2018

Skawina od dawna mierzy się z problemem przemysłowych emisji, nad którymi nikt nie może zapanować. Jak w soczewce skupiają się tam problemy polskiej inspekcji środowiska. Po kolejnej kontroli, z której nic nie wynika, skawinianom puściły nerwy i przygotowali emocjonalny apel do WIOŚ, w którym proszą o „odrobinę przyzwoitości”. Przesłali go  do  naszej redakcji z prośbą o nagłośnienie jego treści.

A kto ma to zrobić, jak nie my? Z takim może zastrzeżeniem, że nie tylko do WIOŚ trzeba tutaj apelować, o czym jednak w Skawinie wiedzą doskonale, bo dopiero co zwracali się ze swoimi problemami do premiera Morawieckiego.

Poniżej znajdziecie Państwo pełną treść apelu.

Szanowni Państwo,

 

w związku z treścią nadesłanego sprawozdania z kontroli Vesuvius Poland Sp. z o.o. (e-mail z dnia 29. czerwca br.) nie wiemy już, jak mamy do Państwa apelować o rzetelną i skuteczną ochronę mieszkańców Skawiny i okolicznych miejscowości przed toksycznymi emisjami ze stref przemysłowych. Głęboko poruszeni prosimy zatem przynajmniej o odrobinę przyzwoitości w Państwa działaniach!

Miesiąc temu informowaliście Państwo o wykryciu niebezpiecznych, w tym rakotwórczych, substancji w strefie objętej chemicznym fetorem, w pobliżu zakładu Vesuvius (znak pisma: WI.7024.2.49.2018.RL). Fetor ten jest wciąż – w wysokim natężeniu i z dużą częstotliwością – emitowany z zakładu. W przytoczonym piśmie czytamy, że w okalającym skawińskie osiedla mieszkalne powietrzu stwierdzono takie substancje jak: benzen i jego pochodne, naftalen, alifatyczne i aromatyczne aldehydy, kwasy i estry. W tym samym piśmie stwierdzają Państwo, że nie macie środków na dalsze badania wpływu tych substancji na zdrowie mieszkańców przez ustalenie ich stężenia w powietrzu i wzywają Państwo wszystkie strony do zorganizowania spotkania, celem ustalenia dalszych działań.

W nadesłanym w ubiegłym tygodniu sprawozdaniu z kontroli w firmie Vesuvius (znak.WI.7024.2.49.2018.SL), stwierdzają Państwo w sposób dla nas szokujący i nie do przyjęcia, że „wykryte związki mogą powodować uciążliwość zapachową, jednak nie można mówić o szkodliwości dla zdrowia mieszkańców”. Piszą Państwo również, że „podczas kontroli stwierdzono otwarte lub uchylone okna oraz drzwi, co może powodować emisję niezorganizowaną o ograniczonym zasięgu”.

Zbulwersowani tym, w naszej opinii, bezrefleksyjnym podejściem do śmiertelnie poważnego problemu, wnosimy o pilną odpowiedź na następujące pytania w ramach dostępu do informacji publicznej:

1. Na jakiej podstawie przygotowujący sprawozdanie z kontroli inspektor, w obliczu wcześniejszych ustaleń, stwierdza, że niezorganizowana emisja benzenu, naftalenu i pozostałych substancji, wskazanych jako wynik przeprowadzonych przez WIOŚ analiz próbek powietrza pobranych w pobliżu zakładów przemysłowych, nie jest szkodliwa dla mieszkańców?

Czy przekazywanie takich informacji bez pokrycia (wszak sami Państwo pisaliście, że nie jesteście w stanie przeprowadzić analizy ilościowego natężenia tych toksyn – co jednak nie znaczy, że emisja nie zagraża zdrowiu i życiu, a tylko, że WIOŚ nie jest w stanie ewentualnej szkodliwości stwierdzić), nie stanowi złamania prawa przez wprowadzanie opinii publicznej w błąd?

2. Czy biorąc pod uwagę występujące na hali produkcyjnej toksyny, poinformowaliście Państwo Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną (SANEPID), wnioskując o przeprowadzenie niezwłocznych kontroli wpływu tych toksyn na zdrowie pracowników zakładu?

3. Czy WIOŚ wnioskował do jakiejkolwiek instytucji o zbadanie wpływu niezorganizowanej emisji na zdrowie pracowników, w tym o pobranie materiału biologicznego do analizy biomarkerów, które mogą pomóc ustalić charakter i stopień narażenia pracowników na potencjalnie niebezpieczną emisję? Jeśli nie, czy WIOŚ zamierza wystąpić z takim wnioskiem? Kiedy i do kogo?

W sprawozdaniu z kontroli w dalszym ciągu piszecie Państwo o „zapachach” i deklaracjach zakładu dot. modernizacji oraz o zrozumieniu problemu. Niestety, trudno wierzyć tym zapewnieniom, gdy kolejny weekend Skawina tonęła w potwornym chemicznym fetorze (co potwierdzają sami mieszkańcy na naszym profilu facebookowym, w wiadomościach mailowych i w trakcie rozmów).

Przypominamy, że jesteście Państwo – jako przedstawiciele jedynej w Polsce instytucji zdolnej do kontrolowania emisji przemysłowej pod kątem jej toksyczności – osobiście ODPOWIEDZIALNI za zdrowie i życie tysięcy mieszkańców Skawiny i okalających miejscowości. Oczekujemy od Państwa realnych, a nie pozorowanych działań – a przede wszystkim przyzwoitości, bo w składane przez agendy państwowe obietnice w dziedzinie ochrony środowiska, nikt już w Skawinie nie wierzy.

Z poważaniem,
Skawiński Alarm Smogowy
Ruch Społeczny Mieszkańców
Miasta i Gminy Skawina
 
Fot. DGriebeling/Flickr. Licencja: CC.

Autor

SmogLab

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Partner naukowy

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.