Udostępnij

Remont za 21,5 mln, który zabije miliony ryb w Wiśle

29.01.2023

Życie w Wiśle zostanie pogrzebane. Kolejny już remont związany ze stopniem wodnym we Włocławku doprowadzi do zatrzymania wody na kilka miesięcy. A co za tym idzie – zabicia życia w Wiśle. Zablokuje także dostęp do przepławki dla ryb. O sprawie alarmują organizacje ochrony przyrody skupione w Koalicji Ratujmy Rzeki.

W grudniu ubiegłego roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP) ogłosiło przetarg na naprawę progu podpiętrzającego dolne stanowisko stopnia wodnego we Włocławku. Z opublikowanych dokumentów wynika, że planowane jest ograniczenie przepływu Wisły poniżej stopnia przez 45 dni oraz całkowite zatrzymanie przepływu przez 110 dni. Łącznie daje to prawie 5 miesięcy.

Płyty żelbetowe uśmiercą ryby z Wisły

Dodatkowo próg ten ma być na całej długości obudowany płytami żelbetowymi, co spowoduje powstanie bariery uniemożliwiającej dotarcie ryb do przepławki w środkowym filarze stopnia. Do takich zatrzymań przepływu doszło już podczas naprawy progu jesienią 2018 r. Trzydziestokrotne wstrzymanie doprowadziło wtedy do uśmiercenia ponad 4 mln ryb. Trwało to około 1,5 miesiąca.

Kontrowersyjne jest też udzielenie zgody na „uszczelnienie” progu podpiętrzającego bez decyzji środowiskowej, z pominięciem procedury udziału społecznego. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Bydgoszczy miała obowiązek poinformowania społeczeństwa o postępowaniu. Dodatkowo powinna dać wszystkim zainteresowanym 30 dni na złożenie uwag i uwzględnić je w wydawanej decyzji. To zostało przez organ całkowicie pominięte. Jak informuje Koalicja Ratujmy Rzeki, to chyba pierwszy przypadek w Polsce tak jawnego naruszenia zasady partycypacji społecznej gwarantowanej polskimi ustawami, dyrektywami UE i Konwencją z Aarhus. Jak to możliwe?

– Od strony prawnej sytuacja wygląda następująco: Wody Polskie zgłosiły do RDOŚ w Bydgoszczy zamiar modernizowania progu podpiętrzającego na stopniu Włocławek – mówi SmogLabowi Jacek Engel, prezes Fundacji Greenmind, która jest członkiem Koalicji Ratujmy Rzeki.

Jak wyjaśnia prezes fundacji, pod koniec lat 90-tych poniżej stopnia Włocławek wybudowano próg podpiętrzający. Stopień Włocławek jest jedynym stopniem na dolnej Wiśle i zatrzymuje wszystko, co unosi się z prądem rzeki lub toczy się po dnie. W związku z tym, że po wybudowaniu stopnia dochodzi do zmniejszenia prędkości wody, rzeka, wszystko co niesie, osadza w zbiorniku. Kiedy wypływa ze zbiornika, ma dużo większa energię, następuje więc erozja dna i brzegów. To się stało poniżej Włocławka. – Żeby podnieść i ustabilizować poziom wody dolnej, ok. 500 m poniżej stopnia Włocławek wybudowano kamienny próg podpiętrzający. Wody Polskie ciągle go remontują, modernizują za nasze – podatników – pieniądze. Powiedziałbym, że to jest stałe źródło dochodów dla projektantów i firm budowlanych – dodaje Engel.

To kompleksowa modernizacja, która zniszczy życie w Wiśle

– Teraz są plany nie tylko naprawy tego progu, ale też obłożenie żelbetowymi płytami tej jego części, której jeszcze nie obłożono. To powoduje, że w naszej interpretacji, to nie jest remont, tylko modernizacja. Powinna ona podlegać procedurze oceny oddziaływania na środowisko [OOŚ – przyp. red.]. Wszystkie budowle piętrzące, które mają wysokość większą od 5 m powinny podlegać OOŚ. Ten próg ma 7 m.

Co zrobił RDOŚ w Bydgoszczy?

Gdy Wody Polskie zgłosiły zamiar wykonania robót, RDOŚ – jak mówi Jacek Engel – na szczęście – złożył sprzeciw, zażądał wniosku i dokumentacji, która pozwala wydać taką decyzję na podstawie Ustawy o ochronie przyrody.

– W mojej opinii RDOŚ popełnił duży błąd nie zakwalifikowując tego przedsięwzięcia do procedury OOŚ. Koniec końców RDOŚ wszczął postępowanie oceny wpływu tego przedsięwzięcia na obszary Natura 2000. Ostatecznie w ramach tego postępowania wydał decyzję kończącą, która zezwala Wodom Polskim na wielokrotne zatrzymywanie przepływu przez około 2 lata.

Jacek Engel mówi też o „błędzie kardynalnym”. Jak tłumaczy, w momencie przeprowadzania oceny wpływu na obszar Natura 2000, powinno się w ramach tego postępowania ogłosić 30-dniowe konsultacje społeczne. Dopiero po upływie tego czasu mogliby wydać decyzję. Nie zrobiono tego, czyli wydano decyzję bez udziału społeczeństwa. Taki udział gwarantuje obywatelom Konwencja z Aarhus.

– My, jako Fundacja Greenmind, zaskarżyliśmy tę decyzję w grudniu ubiegłego roku. Wiemy, że to odwołanie zostało przekazane do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. I cisza. GDOŚ miał miesiąc na jego rozpatrzenie, więc wysłaliśmy ponaglenie.

Koalicja apeluje o podjęcie radykalnych kroków i rozwiązania problemów stopnia Włocławek. – Ciągłe naprawianie stopnia i progu podpiętrzającego nie są działaniami racjonalnymi zarówno pod względem środowiskowym, jak i społecznym i ekonomicznym – podkreślają organizacje zrzeszone w KRR w piśmie przesłanym do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

– W tej sytuacji wyłączenie stopnia z eksploatacji musi być zawsze wariantem poważnie traktowanym we wszelkich planach dotyczących przyszłości środkowej i dolnej Wisły – dodają.

Przetarg rozstrzygnięty. Kwota brutto? Ponad 21,5 mln zł

– Jeśli GDOŚ nie rozpatrzy naszego odwołania w czasie, Wody Polskie mogą wkroczyć już z robotami, niszcząc życie w Wiśle, bo mają klauzulę natychmiastowej wykonalności nadaną przez RDOŚ – tłumaczy Engel.

Tymczasem 25. stycznia rozstrzygnięto przetarg na „remont”. Zwyciężyło Biuro Usługi Hydrotechniczne Robert Śliwiński. Firma, zapytana przez nas, czy ma świadomość, że zamawiający PGW WP nie dysponuje ostateczną decyzją i trwa postępowanie odwoławcze, do dziś nie udzieliła odpowiedzi.

Co z życiem Wisły? Greenmind ocenia, że nie jest to zwykły remont, ponieważ znacznie pogorszy warunki dla migracji ryb. Przepławka znajduje się na samym stopniu w filarze środkowym. Żeby do niej dotrzeć, ryby musza pokonać próg podpieprzający. – W momencie, gdy on zostanie obłożony płytami żelbetowymi, będą na nich bardzo duże prędkości wody. Większość ryb nie będzie w stanie tam przepłynąć. Wtedy tylko najlepsi pływacy, czyli duże trocie i łososie będą w stanie się przez to przedrzeć. Poprzez zatrzymywanie przepływu uduszą się ryby. Zwiększy się również drapieżnictwo, a co za tym idzie śmiertelność. A to jeszcze pogorszy warunki migracji ryb.


Przyrodnicy zarzucają również, że wciąż nie wykonana została decyzja środowiskowa Prezydenta Włocławka z 2011 r. W szczególności nie zmodernizowano progu „w taki sposób i w takim terminie, aby w momencie oddania zmodernizowanej przepławki do użytkowania próg podpiętrzający był w pełni drożny dla występujących wędrówek ryb”. Nie zbudowano też nowej przepławki na lewym brzegu Wisły. Nie zaadaptowano również śluzy żeglugowej do potrzeb migracji ryb, mimo że ostateczny termin określony w decyzji to 2015 r.

Zdjęcie: Wisła na wysokości Włocławka, fotods/Shutterstock

Autor

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Jej teksty ukazują się też w Onet.pl. Współpracuje również z Odpowiedzialnym Inwestorem. Pisze przede wszystkim o gospodarce odpadami, edukacji ekologicznej, zielonych inwestycjach, transformacji systemu żywności i energetycznej. Preferuje społeczne ujęcie tematu. Zainteresowania: ochrona przyrody; przede wszystkim GOZ i OZE, eco-lifestyle oraz psychologia.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.