Udostępnij

„Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie”. Kompendium wiedzy o smogu już dostępne

07.07.2021

Po czterech latach od pierwszego wydania ukazała się nowa wersja książki „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie”. Wydanie drugie zostało uzupełnione o najnowsze badania. Ujęto w niej również związki między epidemią COVID-19 a zanieczyszczeniem powietrza. Książka jest dostępna w wersji drukowanej. Istnieje również możliwość bezpłatnego pobrania w formacie PDF.

Pobierz książkę „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie” w wersji PDF

Głównym impulsem do powstania książki były badania z 2017 roku. Wynikało z nich, że choć 95 procent lekarzy uważa wiedzę na temat skutków zanieczyszczeń za ważną, aż siedmiu na dziesięć twierdzi, że w ich przypadku jest niewystarczająca.

W nowym wydaniu publikacji pochylono się choćby nad problemem pożarów składowisk odpadów. Jest w niej również opisany epizod ze stycznia 2017 roku. Zauważono w nim związek między bardzo wysokimi stężeniami zanieczyszczeń powietrza, a podwyższoną umieralnością.

Usunięty został natomiast fragment o rekordowo wysokich poziomach alarmowania dla stężeń dobowych pyłu PM10. Zrobiono to, ponieważ w międzyczasie poziomy zmniejszono o połowę. Autorzy podkreślają jednak, że nadal są one znacznie wyższe, niż wynika z zaleceń ekspertów.

Autorami książki są dr Jakub Jędrak z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, dr hab. n. med. Ewa Konduracka – prof. UJ kardiolog i specjalista chorób wewnętrznych, dr. hab. inż. Artur Badyda – prof. PW z Zakładu Informatyki i Badań Jakości Środowiska oraz dr med. Piotr Dąbrowiecki z Kliniki Chorób Infekcyjnych i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego.

Patronami publikacji są Polskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej, Wojskowy Instytut Medyczny i Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP. Publikacja ma miejsce dzięki wsparciu Ambasady Kanady.

Poniżej prezentujemy spis treści nowego wydania, a także fragment książki.

 class=

Spadek stężeń zanieczyszczeń powietrza prowadzi do mniejszej liczby zgonów

Wiadomo to już nie od dziś. W czasie strajku zakładów metalurgicznych w Utah Valley, USA (sierpień 1986 – wrzesień 1987) średnie stężenie PM10 zmniejszyło się o ok. 15 μg/m3, zaś umieralność o 3.2% [Pope, Dockery 2006]. Wymowny jest też przykład Dublina, gdzie po wprowadzeniu ograniczeń w dystrybucji i handlu paliwami stałymi w 1990 roku zaobserwowano szybką, wyraźną i trwałą poprawę jakości powietrza (spadek stężeń zanieczyszczeń pyłowych średnio o ok. 36 μg/m3). Przełożyło się to na zmniejszenie liczby zgonów średnio o ok. 360/rok, co stanowiło ok. 8% wszystkich zgonów [Clancy et al. 2002].

Jak wielu przedwczesnych zgonów można by obecnie uniknąć w Europie, gdyby udało się na naszym kontynencie poprawić jakość powietrza? Oszacowali to niedawno Khomenko i wsp., którzy przeanalizowali dane z prawie 1000 europejskich miast i aglomeracji, zarówno jeśli chodzi o narażenie na PM2.5 j ak i n a N O2 [Khomenko et al. 2021]. Rozważano
dwa scenariusze: obniżenie średnich stężeń rocznych obu substancji do poziomów zalecanych przez WHO (10 μg/m3 dla PM2.5 i 4 0 μg/m3 dla NO2) oraz do najniższych poziomów obserwowanych w badanych miastach (3.7 μg/m3 dla PM2.5 i 3.5 μg/m3 dla NO2).

Według autorów realizacja pierwszego scenariusza zapobiegłaby rocznie 51 213 (95% CI: 34 036–68 682) przedwczesnym zgonom z powodu narażenia na PM2.5 oraz 900 (0–2476) zgonom z powodu narażenia na NO2.

W drugim przypadku byłoby to odpowiednio 124 729 (83 332–166 535) oraz 79 435 (0–215 165) uratowanych istnień ludzkich. Procentowo, najwięcej zgonów uniknięto by oczywiście tam, gdzie stężenia zanieczyszczeń są najwyższe. Jeśli chodzi o pył PM2.5 byłyby to północne regiony Włoch (dolina Padu), południowa Polska i wschodnie rejony Czech.

Autor

SmogLab

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Partner naukowy

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.