Wrocław ogłosi stan alarmu klimatycznego

2985
0
Podziel się:
Alarm Klimatyczny Wrocław fot. Katarzyna Sałata

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk zadeklarował, że podczas następnej sesji rady miasta zostanie ogłoszony stan alarmu klimatycznego. O tym, co poprzedziło deklarację prezydenta, informuje wrocławski Extinction Rebellion:

Działający we Wrocławiu od kilku miesięcy ruch obywatelski Extinction Rebellion przedłożył  w lipcu swoje postulaty Prezydentowi i radnym Wrocławia w postaci listu podpisanego przez 43 wrocławskie organizacje. W ciągu ostatnich dwóch tygodni odbyły się spotkania przedstawicieli Extinction Rebellion z wiceprezydentem Adamem Zawadą, urzędnikami oraz – ostatnie poniedziałkowe – z Prezydentem Jackiem Sutrykiem. Efektem tych spotkań jest wczorajsza deklaracja Prezydenta o ogłoszeniu alarmu klimatycznego we Wrocławiu. Stanowisko w tej sprawie ma być uchwalone podczas następnej sesji rady miejskiej.

– Konsekwencje negatywnych zmian klimatu postępujących na naszej planecie odczuwamy coraz silniej. Bezsporny jest fakt, że człowiek jest najważniejszych czynnikiem przyczyniającym się do tego, że średnia temperatura na Ziemi rośnie, topnieją wieczne zmarzliny, a kolejne obszary świata pustynnieją – mówił Sutryk podczas sesji. – Dziś nie ma dla nikogo usprawiedliwienia, a odpowiedzialność za klimat spoczywa na każdym z nas.

Podczas wrześniowej sesji rady uchwalono również apel do rządu o Wyjątkowy Stan Klimatyczny – co również było postulatem zawartym w liście organizacji do Prezydenta. Inne miasta poprzestały na takim apelu, tym bardziej warta odnotowania jest wola władz Wrocławia do ogłoszenia alarmu i – co za tym idzie – przyjęcia swojej odpowiedzialności za działania wobec kryzysu klimatycznego.

Agata Tannenberg-Ratajczak  (XR): „Doceniamy deklarację Prezydenta, który oświadczył, że jesteśmy „po tej samej stronie”. Wśród urzędników nikt nie neguje przyczyn i konsekwencji zmian klimatycznych. To dla nas bardzo ważne. Alarm klimatyczny odnosi się do naszego pierwszego postulatu »Mówcie prawdę«. Świadomość problemu jest początkiem działania. Mamy nadzieję, że za tą świadomością pójdzie zmiana w sposobie funkcjonowania magistratu i przeformułowanie polityk miejskich oraz hierarchii celów. Alarm klimatyczny jest ważny, ale na tym nie poprzestajemy – domagamy się nowej strategii miasta wobec kryzysu klimatycznego oraz powołania paneli obywatelskich, które dadzą władzy mandat do przeprowadzenia szybkich i koniecznych działań.”

Magistrat zdradził również, że prowadzi prace nad pierwszym panelem obywatelskim we Wrocławiu. Ma on zostać jednak poświęcony w pierwszej kolejności problematyce transportu.Prezydent Wrocławia bronił strategicznych dokumentów miejskich i podjętych przez magistrat działań, które według niego składają się na „kompleksowy program ochrony klimatu”. Extinction Rebellion, podobnie jak ruchy miejskie, uznaje te dokonania za dalece niewystarczające wobec skali zagrożeń klimatycznych i czekających nas wyzwań.

Źródło: Informacja prasowa XR Wrocław. Fot. Katarzyna Sałata.

Podziel się: