Udostępnij

„Zacznijmy od własnego podwórka”. Naukowcy z UW apelują o „zwrot ku ekologii”.

22.05.2020

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego sformułowano listę postulatów, które stanowią propozycję działań wobec problemów zmian środowiskowych i klimatycznych. Pod listem, zainicjowanym w ramach wydziałowego Zespołu badawczego ds. Prawa Ochrony Środowiska i Bioróżnorodności, podpisują się pracownicy naukowi uczelni (także innych dziedzin), doktoranci oraz studenci.

Sygnatariusze listu zwracają się wspólnoty akademickiej oraz kandydatów na rektora o podjęcie realizacji 24 konkretnych działań, których celem jest ochrona środowiska i klimatu na Uniwersytecie Warszawskim, a także kształcenie w tym kierunku studentów.

Stoimy u progu zmian na naszej Uczelni. (…). Uważamy, że wobec niebezpiecznych zmian klimatycznych i wzrastającego zanieczyszczenia środowiska kluczowe znaczenie powinien mieć zwrot ku ekologii. Wierzymy, że należy zacząć od własnego podwórka – dlatego, że nasza społeczność akademicka liczy kilkadziesiąt tysięcy osób, i dlatego, że naszym zadaniem jest kształcenie kolejnych pokoleń świadomych obywateli. Kształcenie to może się odbywać nie tylko przez przekazywanie teoretycznej wiedzy na temat klimatu (które jest niezbędne), lecz także przez pokazywanie praktycznych rozwiązań chroniących środowisko, tak aby troska o klimat towarzyszyła nam w codziennym życiu” – możemy przeczytać w dokumencie.

Propozycje naukowców koncentrują się wokół: ogólnej ochrony klimatu i zapobiegania globalnemu ociepleniu (w tym działań edukacyjnych i popularyzatorskich); ograniczenia ruchu samochodowego i wspierania innych środków transportu; ochrony przed hałasem i zachowania dzikiej przyrody; zmniejszenia produkcji odpadów oraz zużycia energii oraz ekologicznej gastronomii.

Wśród szczegółowych postulatów znalazły się między innymi:

  • zwiększenie liczby zajęć – dydaktycznych, jak i popularyzatorskich –poświęconych zmianom klimatu, ich skutkom oraz wpływowi człowieka na środowisko;
  • zmniejszenie liczby służbowych podroży samolotowych oraz samochodowych, generujących wpływ na środowisko i klimat;
  • opracowanie i wdrożenie uniwersyteckiego programu ochrony przed hałasem, w tym stworzenie stref ciszy;
  • radykalne ograniczenie wycinki drzew na terenach należących do UW oraz nasadzenie nowych;
  • wspieranie małej retencji wody;
  • oferowanie produktów lokalnych wytwórców (co zmniejszy potrzebę transportu na duże odległości) oraz posiłków wegetariańskich i wegańskich w lokalach gastronomicznych na uczelni.

Nadal trwa zbiórka podpisów pod listem, skierowanym do społeczności uniwersyteckiej i kandydatów na stanowisko Rektora UW. Na razie pod dokumentem opublikowano listę blisko 250 nazwisk.

_

Z całością dokumentu, a także listem sygnatariuszy i sygnatariuszek, można zapoznać się TUTAJ.

Zdjęcie: Shutterstock/lindasky76

Autor

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Partner naukowy

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.