„Zacznijmy od własnego podwórka”. Naukowcy z UW apelują o „zwrot ku ekologii”.

1739
0
Podziel się:

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego sformułowano listę postulatów, które stanowią propozycję działań wobec problemów zmian środowiskowych i klimatycznych. Pod listem, zainicjowanym w ramach wydziałowego Zespołu badawczego ds. Prawa Ochrony Środowiska i Bioróżnorodności, podpisują się pracownicy naukowi uczelni (także innych dziedzin), doktoranci oraz studenci.

Sygnatariusze listu zwracają się wspólnoty akademickiej oraz kandydatów na rektora o podjęcie realizacji 24 konkretnych działań, których celem jest ochrona środowiska i klimatu na Uniwersytecie Warszawskim, a także kształcenie w tym kierunku studentów.

Stoimy u progu zmian na naszej Uczelni. (…). Uważamy, że wobec niebezpiecznych zmian klimatycznych i wzrastającego zanieczyszczenia środowiska kluczowe znaczenie powinien mieć zwrot ku ekologii. Wierzymy, że należy zacząć od własnego podwórka – dlatego, że nasza społeczność akademicka liczy kilkadziesiąt tysięcy osób, i dlatego, że naszym zadaniem jest kształcenie kolejnych pokoleń świadomych obywateli. Kształcenie to może się odbywać nie tylko przez przekazywanie teoretycznej wiedzy na temat klimatu (które jest niezbędne), lecz także przez pokazywanie praktycznych rozwiązań chroniących środowisko, tak aby troska o klimat towarzyszyła nam w codziennym życiu” – możemy przeczytać w dokumencie.

Propozycje naukowców koncentrują się wokół: ogólnej ochrony klimatu i zapobiegania globalnemu ociepleniu (w tym działań edukacyjnych i popularyzatorskich); ograniczenia ruchu samochodowego i wspierania innych środków transportu; ochrony przed hałasem i zachowania dzikiej przyrody; zmniejszenia produkcji odpadów oraz zużycia energii oraz ekologicznej gastronomii.

Wśród szczegółowych postulatów znalazły się między innymi:

  • zwiększenie liczby zajęć – dydaktycznych, jak i popularyzatorskich –poświęconych zmianom klimatu, ich skutkom oraz wpływowi człowieka na środowisko;
  • zmniejszenie liczby służbowych podroży samolotowych oraz samochodowych, generujących wpływ na środowisko i klimat;
  • opracowanie i wdrożenie uniwersyteckiego programu ochrony przed hałasem, w tym stworzenie stref ciszy;
  • radykalne ograniczenie wycinki drzew na terenach należących do UW oraz nasadzenie nowych;
  • wspieranie małej retencji wody;
  • oferowanie produktów lokalnych wytwórców (co zmniejszy potrzebę transportu na duże odległości) oraz posiłków wegetariańskich i wegańskich w lokalach gastronomicznych na uczelni.

Nadal trwa zbiórka podpisów pod listem, skierowanym do społeczności uniwersyteckiej i kandydatów na stanowisko Rektora UW. Na razie pod dokumentem opublikowano listę blisko 250 nazwisk.

_

Z całością dokumentu, a także listem sygnatariuszy i sygnatariuszek, można zapoznać się TUTAJ.

Zdjęcie: Shutterstock/lindasky76

Podziel się: