Zanieczyszczenie powietrza a zdrowie dzieci [KONFERENCJA]

2399
0
Podziel się:
Dzieci smog

Dzieci należą do grupy szczególnego ryzyka pod względem wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie. Szkodliwe substancje przenikające do ludzkiego organizmu powodują wiele szkód w układzie oddechowym, krwionośnym i nerwowym, już na etapie życia płodowego. Cząsteczki pyłów zawieszonych wnikają do krwi matki, w wyniku czego noworodki rodzą się z mniejszą masą urodzeniową i często przedwcześnie, a to determinuje ich stan zdrowia przez całe późniejsze życie.
Niemalże 300 milionów dzieci na całym świecie narażonych jest na szkodliwy wpływ zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, które nawet sześciokrotnie przekraczają poziomy rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia (dwa miliardy dzieci na całym świecie wdychają szkodliwe substancje, których roczne stężenie przekracza zalecaną wartość 10 μg/m3 dla pyłu PM2.5). Badania WHO analizujące dane z roku 2012 pokazują, że rocznie z powodu zanieczyszczenia powietrza przedwcześnie życie traci około 7 milionów ludzi na całym świecie, z czego 600 tys. z tej liczby to dzieci poniżej 5 roku życia. Każdego roku prawie połowa z miliona wszystkich zgonów wywołanych zapaleniem płuc wśród dzieci jest spowodowana obecnością szkodliwych substancji w powietrzu.
Biorąc pod uwagę rosnącą świadomość mieszkańców Polski na temat szkodliwości zanieczyszczenia powietrza na organizm człowieka oraz jego przyczyn, organizacja HEAL podjęła się zadania zwrócenia szczególnej uwagi na najmłodszych, których podstawowym prawem jest rozwój i wzrost w warunkach przyjaznych ich zdrowiu.
Podczas konferencji uczestnicy wysłuchają referatów znanych badaczy i specjalistów analizujących wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie dzieci. Dowiedzą się także jak problem wygląda w Turcji, Serbii i Stanach Zjednoczonych oraz wezmą udział w debacie pt. Redukcja zanieczyszczenia powietrza a odpowiedzialność za zdrowie dzieci i przyszłych pokoleń. Działania, perspektywy, możliwości.
Harmonogram dostępny jest TUTAJ.
Darmowa rejestracja możliwa TUTAJ (liczba miejsc ograniczona).
Fot. irisWphotography/Flickr.
Źródło: informacja prasowa HEAL.

Podziel się: