Udostępnij

Produktywność rolnictwa spadła o 21 proc. Powodem zmiany klimatyczne

30.06.2021

Od 1961 r. produktywność rolnictwa na świecie zmniejszyła się o 21 procent w efekcie zmian klimatycznych i coraz mniej przewidywalnej pogody. Takie wnioski płyną z badania opisanego na łamach miesięcznika „Nature Climate Change”.

Zespół naukowców z Uniwersytetu Marylandu, Uniwersytetu Cornella i Uniwersytetu Stanforda opracował zaawansowany model wpływu zjawisk pogodowych na wydajność produkcji rolnej. Pozwolił on porównać produktywność rolnictwa w warunkach zmian klimatycznych i w hipotetycznej sytuacji, gdyby nie miały one miejsca.

Okazało się, że w ciągu ostatnich sześćdziesięciu lat wydajność gospodarstw rolnych zmniejszyła się o 21 proc. w skali świata. Ubytek ten pod względem wielkości można porównać do utraty siedmiu ostatnich lat wzrostu produktywności rolnictwa.

Wyniki badania zamieszczone na łamach „Nature Climate Change” sugerują, że gospodarka rolna staje się coraz bardziej narażona na skutki zmian klimatycznych. Najbardziej dotykają one cieplejsze części świata, w szczególności Afrykę, Amerykę Łacińską i Karaiby.

Zmiany klimatyczne wpływają na rolnictwo bardziej niż na przemysł

– Zastosowaliśmy opisany w publikacji model do oszacowania, jak łączna produktywność czynników produkcji wyglądałaby w obliczu braku zmian klimatycznych. Nasze ustalenia wskazują, że czynniki zależne od pogody wywarły już duży wpływ na poziom produkcji rolnej – mówi prof. Robert Chambers z Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Zasobami na Uniwersytecie Marylandu.

Łączna produktywność czynników produkcji (ang. total factor productivity, w skrócie TFP) to syntetyczny miernik efektywności procesu produkcyjnego. Jak zaznaczają autorzy opracowania, rolnictwo wyróżnia się na tle innych działów gospodarki szczególną podatnością na czynniki środowiskowe, w tym pogodowe. W efekcie wpływ rolników na owoce ich pracy jest bardziej ograniczony niż np. w przemyśle, w którym produkcja odbywa się w sposób bardziej kontrolowany.

– Gdy rolnik podejmuje decyzję o charakterze ekonomicznym, np. dotyczące czerwcowych zasiewów, skutki tej decyzji pozna dopiero po sześciu miesiącach. W międzyczasie może dojść do losowych zdarzeń, np. gwałtownych zjawisk pogodowych, które będą miały poważny wpływ na efekty zasiewów – tłumaczy Chambers.

Dodaje też, że dotychczas pomiary z zakresu produktywności rolnictwa zazwyczaj nie uwzględniały danych pogodowych. Dlatego autorzy badania proponują zmianę podejścia na takie, które bierze pod uwagę czynniki pozostające poza kontrolą właścicieli gospodarstw rolnych.

Czytaj również: Unijna agencja przewiduje spadek produkcji rolnej

Każdy dodatkowy stopień Celsjusza w globalnym „termostacie” to plony niższe nawet o 15 proc.

Badanie opisane na łamach „Nature Climate Change” to kolejne potwierdzenie destrukcyjnego oddziaływania zmian klimatycznych na produkcję żywności. W 2019 r. eksperci ds. klimatu z IPCC przedstawili posłom Europarlamentu dwa raporty opisujące tę zależność. W opracowaniach zwrócono uwagę m.in. na fakt, że zmiany klimatyczne pogłębiają degradację gleby, co może skutkować ograniczeniem efektywności rolnictwa.

Duży wpływ na rolnictwo mają m.in. rosnące temperatury. Nie zawsze jest on negatywny. Wyższy słupek rtęci sprzyja m.in. uprawom ziemniaków w Europie Północnej czy ryżu w Afryce Zachodniej. Jednak wzrost temperatur oznacza większy stres cieplny dla roślin i zapylaczy, a w efekcie – niższe plony. Według raportu National Academy of Sciences z 2011 r. każdy dodatkowy stopień Celsjusza w globalnym „termostacie” przekłada się na spadek plonów o 5 do nawet 15 proc.

Mniej tlenu, więcej patogenów. Z powodu wzrostu temperatur cierpi również rybołówstwo

Następstwa zmian klimatycznych dotyczą nie tylko rolnictwa, ale także mórz i oceanów. Wzrost temperatury akwenów prowadzi do dezoksydacji, czyli zmniejszenia poziomu tlenu (sprzyja temu również zanieczyszczenie wód szkodliwymi substancjami i nawozami) i jego dostępności dla ryb i innych organizmów morskich. Może to zmniejszyć produkcję żywności pochodzenia morskiego, a nawet zagrozić bezpieczeństwu żywnościowemu wielu państw wyspiarskich.

Wyższe temperatury mają również szereg innych negatywnych następstw dla morskiej fauny. Mogą zmieniać okresy migracji, zakłócać procesy rozrodcze, a także przyspieszyć metabolizm ryb, sprawiając, że będą one wchłaniały więcej rtęci. W cieplejszych wodach łatwiej również o rozprzestrzenianie się patogenów atakujących organizmy morskie. Niektóre z nich, jak przecinkowce, mogą stanowić zagrożenie również dla ludzi.

Najbardziej ucierpią wyspiarze i najbiedniejsi

Uważa się, że skutki zmian klimatycznych najbardziej dotkną rolnictwo państw wyspiarskich i uboższych krajów. Do pewnego stopnia na wyższych temperaturach mogą skorzystać obszary położone wyżej nad poziomem morza. Bardziej odporne na skutki żywnościowe zawirowań pogodowych – co oczywiste – będą kraje bogatsze. Być może niektórzy znajdą w tych prognozach pocieszenie. Problem w tym, że nie wszyscy możemy przeprowadzić się w szwajcarskie Alpy.

Zdjęcie: Thanumporn Thongkongkaew/Shutterstock

Autor

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Partner naukowy

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.