Udostępnij

40 rekomendacji, jak walczyć ze zmianami klimatu. Tak to się robi w Irlandii

21.05.2019

Irlandia, która niedawno jako jeden z pierwszych europejskich krajów ogłosiła stan zagrożenia klimatycznego, ma również plan na najbliższe 15 lat. Plan oczywiście dotyczący walki z globalnym ociepleniem. Irlandzki rząd opublikował raport, w którym zawarł 40 zaleceń dotyczących polityki klimatycznej.

Raport przygotowała ponadpartyjna komisja, a ich rekomendacje mają pomóc Irlandii osiągnąć cel zerowej emisji do 2050 roku. Dokument jest bardzo przekrojowy, wzięto w nim pod uwagę niemal każdy aspekt, który ma wpływ na zmiany klimatu – od edukacji, przez rolnictwo i transport, aż po budownictwo.

„Raport IPCC nie pozostawia wątpliwości. Klimat się ociepla. Tak dzieje się zarówno w skali globalnej, jak i tutaj w Irlandii. (…) Szansa na uniknięcie coraz poważniejszych skutków poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych szybko się zamyka. Zmiana klimatu nie jest problemem jutra. Podjęte dzisiaj decyzje znacząco wpłyną na klimat i narażenie Irlandii na zmiany klimatyczne dla wielu przyszłych pokoleń.” – piszą autorzy raportu.

Podkreślają jednocześnie, że dokument nie powstałby, gdyby nie irlandzkie zgromadzenie obywatelskie, które wcześniej opublikowało 13 wskazówek dla rządu, jak walczyć ze zmianami klimatu. Zresztą w każdym rozdziale odnoszą się do dokumentu zgromadzenia obywatelskiego.

Międzypartyjne rekomendacje podzielono na kilka bloków tematycznych.

Ustawodawstwo i praca

Autorzy raportu sugerują, że emisje CO2 powinny być kontrolowane przez specjalną komisję. To ona miałaby pilnować, żeby ambitne cele dotyczące emisji zostały zrealizowane. Jakie to cele? Oprócz zerowej emisji do 2050 roku Irlandia zakłada również ustanowienie udziału energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej na poziomie 70 procent do 2030. Prawo ma być tak ustanowione, że nie zmieni się nawet po wymianie ekipy rządzącej.

Raport przewiduje także tworzenie nowych miejsc pracy związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną. Autorzy podkreślają również, że istotne będzie wsparcie pracowników, którzy mogą stracić swoje posady w związku z ograniczaniem użycia paliw kopalnych. To wsparcie miałoby polegać na umożliwieniu zamiany kwalifikacji, zapewnieniu funduszy na szkolenia albo samych szkoleń.

Edukacja

Według raportu informacje  o zmianach klimatu i ochronie środowiska powinny znaleźć się w podstawie programowej. Do końca 2019 roku powinna również powstać rządowa kampania uświadamiająca mieszkańców o potencjalnych skutkach zmian klimatu. Narodowe Centrum Meteorologiczne będzie informować o ociepleniu klimatu, łącząc je z poszczególnymi wydarzeniami pogodowymi.

Motywacja

Rząd powinien motywować mieszkańców do przechodzenia na bardziej przyjazne środowisku źródła energii. Może to się odbywać m.in. przez oferowanie atrakcyjnych pożyczek czy wsparcie finansowe dla najuboższych. Jednocześnie autorzy raportu sugerują, żeby do 2030 roku cena emisji CO2 wzrosła z 20 euro na 80 euro za tonę.

Energia

Raport popiera zwiększenie produkcji energii odnawialnej – zwłaszcza morskiej energii wiatrowej, fotowoltaiki i bioenergii.

Zwraca uwagę na niedostateczne wykorzystanie energii słonecznej i sugeruje zakładanie farm solarnych.

„Irlandia musi ustanowić przepisy dotyczące zmiany konfiguracji rynku energii elektrycznej, aby umożliwić realizację projektów zarówno na skalę wspólnotową, jak i prywatnych „prosumentów”  (producenta i konsumenta energii elektrycznej), aby móc sprzedać nadwyżkę energii elektrycznej z powrotem do sieci.” – czytamy w dokumencie.

W poprzednich założeniach irlandzkiego rządu uznano, że do 2030 energia ze źródeł odnawialnych powinna stanowić nieco ponad połowę w ogólnej produkcji energii elektrycznej. W raporcie zapisano, że powinno to być znacznie więcej, bo przynajmniej 70 proc. udziału.

Rolnictwo

Autorzy raportu przyznają, że „Irlandia nie jest w stanie osiągnąć swoich międzynarodowych celów emisji bez walki z emisjami z sektora rolnego”. Zaznaczają, że w ograniczeniu emisji mogą pomóc młodzi rolnicy, których obecnie bardzo brakuje. Szacują, że jedynie 7 proc. rolników ma mniej niż 35 lat – a to właśnie oni są bardziej otwarci na innowacje. W raporcie zasugerowano, że powinno się ułatwiać młodym farmerom dostęp do ziemi i wspierać proekologiczne pomysły. Wsparcie miałyby dostawać również farmy organiczne oraz te osoby, które zajmują się utrzymaniem torfowisk, ponownym nawadnianiem ziemi, nasadzeniami nadbrzeżnymi czy ochroną lasów. Rolnicy, zdaniem autorów raportu, powinni być uświadamiani i informowani o sposobach na zmiany swoich gospodarstw w bardziej ekologiczne.

Budownictwo

W Irlandii istnieje około 1,5 miliona domów mieszkalnych, które wymagają modernizacji. Obecnie ogromna większość domów, które mają więcej niż pięć lat, jest ogrzewana przy użyciu paliw kopalnych. 300 000 domostw skorzystało z dotacji na modernizację, ale, zdaniem autorów raportu, to wciąż za mało. Wyliczyli, że dotację na remont powinno dostawać przynajmniej o 15 tys. więcej osób rocznie. Rząd, według zaleceń z raportu, powinien zająć się również modernizacją budynków użytku publicznego oraz mieszkań socjalnych. Musi również zająć się walką z ubóstwem energetycznym, które może dotyczyć nawet 28 proc. irlandzkich gospodarstw domowych. Mają zostać wyznaczone także standardy energetyczne dla nowego budownictwa.

Transport

Chodzi oczywiście o rozbudowanie infrastruktury rowerowej, polepszenie transportu publicznego oraz stopniowe wycofywanie samochodów z napędem diesla oraz benzynowym na rzecz aut elektrycznych. Autorzy proponują także ułatwienie połączenia podróżowania samochodem, rowerem i komunikacją przez np. rozbudowę parkingów rowerowych czy opłatę za parking dla samochodu w ramach biletu na autobus.

Sugerują,  by promować car-sharing (jak podają, w 2016 Irlandczycy przejechali 48,5 miliardów km. Zawracają uwagę, że zbyt wiele podróży samochodem odbywa się w pojedynkę). Według ich rekomendacji rząd powinien dofinansować wymianę autobusów i taksówek na niskoemisyjne.

Cały raport można pobrać TUTAJ.

Zdjęcie: Jon Chica/Shutterstock

Autor

Katarzyna Kojzar

Pisze o klimacie, środowisku, a czasami – dla odmiany – o kulturze. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Szkoły Reportażu. Jej teksty ukazują się też m.in. w OKO.press i Wirtualnej Polsce.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Partner naukowy

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.