„Bez wody upadnie uprawa roślin i uschną zboża”. Jest apel do rządu o przeciwdziałanie suszy

1926
0
Podziel się:

Działacze inicjatywy społecznej FOTA4Climate i wspierający ich naukowcy, eksperci oraz aktywiści apelują do władz i organów ochrony środowiska o niezwłoczne podjęcie działań w związku z pogłębiającą się suszą w Polsce. Wśród postulatów znalazło się m.in. odejście od budowania dużych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych na rzekach, które – zdaniem sygnatariuszy listu – mogą tylko pogorszyć problem suszy. W zamian proponują inne rozwiązania.

„Pogłębianie się tego stanu rzeczy i brak adekwatnej reakcji na kryzys, może już w tym sezonie doprowadzić do katastrofalnych strat w przyrodzie, rolnictwie i gospodarce. Strat, których nikt nie będzie w stanie zrekompensować w jakikolwiek sposób” – napisano w liście, pod którym podpisało się 67 osób: naukowców, ekspertów oraz aktywistów działających na rzecz ochrony środowiska i klimatu.

„Bez wody może wkrótce zabraknąć pasz, upadnie hodowla zwierząt, ogrodnictwo, uprawa warzyw, uschną zboża. Mogą pojawić się trudności z zabezpieczeniem podstawowych potrzeb żywnościowych Polek i Polaków. Ceny żywności wzrosną, a wielu rolnikom zagrozi bankructwo” – podkreślono w dokumencie.

Sygnatariusze listu domagają się od władz i organów ochrony środowiska między innymi:

  • zakazu prowadzenia wszelkich prac melioracyjnych mających na celu osuszanie podmokłych terenów rolnych i leśnych;
  • powszechnego obowiązkowego programu retencji wód opadowych w gminach (opartego o rozwój systemu rozproszonej retencji i remont lub budowę zastawek na rowach melioracyjnych, aby przywrócić im funkcję nawadniania);
  • odejścia od budowania dużych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych na rzekach;
  • ograniczenie wycinki lasów w Polsce, szczególnie tam, gdzie drzewa pełnią funkcję retencyjną;
  • rozpoczęcia programów wspierania rolnictwa konserwującego i regeneratywego (uprawy bezorkowe, permakulturowe itp.), połączonego ze wspomaganą przez państwo edukacją w tej kwestii.

Ze wszystkimi propozycjami zapoznać można się TUTAJ.

Wiosną 2020 roku wkraczamy w nową rzeczywistość – nie tylko rzeczywistość pandemii, ale też w rzeczywistość…

Opublikowany przez FOTA4Climate Poniedziałek, 27 kwietnia 2020

Pod listem podpisało się 67 osób, w tym reprezentanci świata nauki: między innymi prof. dr hab. Szymon Malinowski, prof. dr hab. Wojciech Olejniczak, dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, dr hab. Wiktor Kotowski oraz dr Sebastian Szklarek.

Ich apel do władz publicznych można wesprzeć podpisując się pod internetową petycją, dostępną TUTAJ. Do tej pory zrobiło to blisko 1000 osób.

_

Zdjęcie: Shutterstock/vivooo

Podziel się: