Pracownicy oczekują od firm włączenia się w walkę o czyste powietrze

691
0
Podziel się:
biznes kontra smog

Niemal 80 proc. respondentów nazywa zmianę klimatu katastrofą klimatyczną – wynika z badania przeprowadzonego wśród pracowników firm zaangażowanych w czwartą edycję programu „Biznes kontra smog”. Jednocześnie z 75 proc. do 80 proc. wzrósł odsetek pracowników oczekujących od swojego pracodawcy aktywnego zaangażowania w walkę o czyste powietrze. Program „Biznes kontra smog” powstał z inicjatywy PwC. Jest realizowany we współpracy z 28 firmami pod auspicjami Krakowskiego Alarmu Smogowego i Stowarzyszenia ASPIRE. Honorowy patronat objęli Marszałkowie Województwa Małopolskiego i Mazowieckiego, a także Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

W badaniu przeprowadzonym wśród pracowników firm zrzeszonych w projekcie „Biznes kontra smog” wzięło udział niemal 1500 osób. Aż 65 proc. z nich przyznało, że rozważa zmianę miejsca pracy i zamieszkania ze względu na złą jakość powietrza w miejscowości wykonywania swojej pracy. Stanowi to wzrost o 4 punkty procentowe w porównaniu do 2020 roku. Na podobnym poziomie utrzymuje się natomiast odsetek respondentów śledzących na bieżąco informacje o stanie powietrza w swoim miejscu zamieszkania. Było to 63 proc. w bieżącym roku oraz 64 proc. w roku ubiegłym. Równocześnie aż 87 proc. uważa, że jakość systemu edukacji w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza w Polsce jest przynajmniej niewystarczająca. W tym niemal 30 proc. określa działania jako „bardzo złe”.

Również na biznesie ciąży odpowiedzialność

Wiele dziś się mówi o tym jak firmy wprowadzają działania ESG [wchodzące w życie regulacje związane z ochroną środowiska, ładem społecznym i ładem korporacyjnym] do swoich strategii. „Biznes kontra smog” to inicjatywa oddolna, w której zaangażowani są wolontariusze 28 firm. W tej edycji po raz pierwszy edukujemy także na temat zmian klimatycznych w ramach osobnej ścieżki edukacyjnej. Zostaje utrzymany wariant zajęć prowadzonych online. Otwiera to możliwości edukowania dzieci i młodzieży na terenie całej Polski, również w niewielkich miejscowościach odległych od dużych obszarów miejskich. Nie rezygnujemy także z zajęć stacjonarnych – tam gdzie to będzie możliwe. Dzięki temu możemy podnosić świadomość ekologiczną na terenie całego kraju. – mówi Tomasz Kassel, lider ds. ESG i partner PwC.

W poprzednich edycjach programu wolontariusze przeszkolili ponad 36 tys. dzieci w szkołach i przedszkolach. Do IV edycji „Biznes kontra smog” włączyło się w sumie aż 28 organizacji: ABB, Airly, Akamai Technologies, Amer Sports, Amway, Aon, Stowarzyszenie ASPIRE, Grupa CANPACK, Centrum Wolontariatu, Cisco Systems, Credit Suisse, Ecolab, Euroclear, Herbalife, Hitachi Vantara, HSBC, IAG GBS, Jacobs, Krakowski Alarm Smogowy, Knowable, Maxima Europe, Motorola, Ocado Polska, PwC, Sappi, State Street Bank Polska, UBS, Zurich Insurance Company LTD.

To między innymi na biznesie ciąży odpowiedzialność nie tylko za dbałość o środowisko naturalne, ale także za uświadamianie społeczeństwa jak istotne jest zaangażowanie się w walkę o czyste powietrze i klimat. To już IV edycja programu „Biznes kontra smog” co pokazuje, że firmy aktywnie i systematycznie angażują się w działania na rzecz naszego środowiska. Wyniki tegorocznej ankiety potwierdzają to, co mówimy od lat – mieszkańcy i mieszkanki Polski chcą oddychać czystym powietrzem i oczekują zdecydowanych działań. – mówi Anna Dworakowska z Krakowskiego Alarmu Smogowego.

Tegoroczny „Biznes kontra smog” i katastrofa klimatyczna

Celem tegorocznej edycji programu jest realizacja programu wolontariatu pracowniczego w obszarze edukacji dzieci i młodzieży w dwóch obszarach. Pierwszym z nich jest temat jakości powietrza, a drugim przeciwdziałanie zmianom klimatu. Dzięki dołączeniu nowych firm, wolontariusze będą mogli dotrzeć ze szkoleniami do jeszcze większej liczby szkół i przedszkoli. I to nie tylko z województwa małopolskiego. Zajęcia są prowadzone przez przeszkolonych wcześniej przez Krakowski Alarm Smogowy wolontariuszy. Program natomiast jest dostosowany do różnych grup wiekowych. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się m.in. czym jest smog, dlaczego powstaje, a także jakie zagrożenia niesie dla zdrowia i życia ludzi. Dowiedzą się też co można i należy robić, aby móc oddychać czystszym powietrzem. Ścieżka tematyczna nt zmian klimatu umożliwi dzieciom i młodzieży poznanie głównych przyczyn powstawania zmian klimatu. Skupi się również na kształtowaniu postaw ekologicznych w życiu codziennym. Organizatorzy projektu podkreślają, że wszystkie warsztaty są bezpłatne.

Podczas IV edycji programu „Biznes kontra smog” zostanie podpisana deklaracja zobowiązująca sygnatariuszy do pracy na rzecz klimatu, świeżego powietrza i edukacji ekologicznej. Wybraliśmy jako miejsce podpisania tej wspólnej deklaracji Kraków – to miasto, w którym rozpoczęła się nasza inicjatywa. Dziś program Biznes kontra smog ma już zasięg ogólnopolski – dodaje Adam Jamioł, partner zarządzający krakowskim biurem PwC.

Oto treść deklaracji:

Odpowiadając na jedne z najważniejszych wyzwań naszego społeczeństwa, jakim są zmiany klimatyczne oraz słaba jakość powietrza i środowiska naturalnego w Polsce, deklarujemy swoje pełne zaangażowanie w program „Biznes kontra smog”, działając na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej Polaków.”

Czytaj również: Pracownicy rozważają zmiany miejsca zamieszkania z uwagi na zły stan powietrza

Zdjęcie: LeonidKos/Shutterstock

Podziel się: