Blisko 600 badaczy i badaczek z polskich uczelni podpisało list dotyczący zmian klimatu. Wcześniej o podjęcie działań apelowano na UW, UJ i w PAN

Podziel się:
Blisko 600 badaczy i badaczek z polskich uczelni podpisało list w obronie klimatu. Wcześniej o działania apelowano na UW i UJ

Blisko 600 reprezentantów i reprezentantek środowiska naukowego podpisało list, którego sygnatariusze apelują o pilne podjęcie działań w związku z obserwowanymi zmianami klimatycznymi. Zbiórka podpisów rozpoczęła się w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, szybko obiegła jednak uniwersytety w całym kraju. To kolejna tego rodzaju inicjatywa w ostatnim czasie – m.in. po apelu Rady Wydziału Psychologii z UW (wspartym przez uczelniany senat), a także Rady Wydziału Biologii  Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Zbiórkę podpisów pod listem „O Uniwersytet odpowiedzialny wobec społeczeństwa i wobec planety. List otwarty do środowisk akademickich” zainicjowano w IKP UW.

Do 24 czerwca sygnowało go blisko 600 badaczy i badaczek, reprezentujących różne uczelnie i dziedziny naukowe.

Autorzy listu odwołują się m.in. do ustaleń Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatycznych (IPCC), z których wynika konieczność znaczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Sprostanie wyznaczonym celom będzie się wiązać z radykalnymi zmianami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi, stąd konieczność zaangażowania ze strony środowiska naukowego – zaznaczono w liście.

Akademia wobec kryzysu

W dokumencie padają istotne pytania o rolę świata akademickiego we współczesnym świecie, w tym jego zadań wobec społeczeństwa.

„W tym dramatycznym momencie, obarczeni odpowiedzialnością za przyszłość następnych pokoleń, pytamy o miejsce i rolę Akademii w procesie przeciwdziałania globalnej katastrofie. Czy w ostatnich latach, skupiona na przemianach organizacyjnych, zajęta wdrażaniem systemu bolońskiego i wprowadzaniem innych reform, pochłonięta wewnętrznymi dyskusjami na temat ewaluacji pracy naukowej i rywalizacją o wyższe miejsca w międzynarodowych rankingach, Akademia nie wycofała się ze swoich zadań społecznych? Czy nie straciła z oczu najważniejszego wyzwania współczesnego świata: spowodowanego działalnością człowieka kryzysu klimatycznego?” – napisano w liście, zainicjowanym w Instytucie Kultury Polskiej UW.

Wśród postulatów sygnatariuszy znalazło m.in. się stworzenie interdyscyplinarnego sztabu antykryzysowego, który zajmie się  opracowaniem strategii wobec kryzysu.

Z pełną treścią listu – a także nazwiskami sygnatariuszy – zapoznać można się tutaj. Dokument można również w dalszym ciągu podpisać.

Wcześniejsze apele

Przed dwoma tygodniami informowaliśmy o apelu, jaki w związku z kryzysem klimatycznym został wystosowany prze Radę Wydziału Psychologii UW.

W dokumencie napisano między innymi: „Zaprzeczanie problemowi zmian klimatu jest także wyrazem problemu utraty społecznego zaufania do nauki, do wartości rozumu i wiedzy, jest zatem sprawą ważną dla całej społeczności akademickiej”. Apel ten uzyskał aprobatę Senatu UW.

O działania w związku z kryzysem klimatycznym zaapelowała również Rada Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagielońskiego, o czym w mediach społecznościowych poinformowała prof. Paulina Kramarz. Na wydziale powołano ponadto pełnomocniczkę ds. klimatu, którą została dr Zofia Prokop.

Cechą wszystkich wspomnianych listów i apeli jest wsparcie naukowego stanowiska, w świetle którego za obserwowane zmiany klimatyczne  odpowiada w głównej mierze działalność człowieka – a konkretnie emisje gazów cieplarnianych, m.in. dwutlenku węgla. Stanowisko to – wciąż negowane w debacie publicznej – wsparli niedawno również przedstawiciele Komitetu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, w opublikowanym przed miesiącu dokumencie. [W podobnym tonie wybrzmiewa także raport europejskich akademii nauk, zrzeszonych w EASAC].

 

Źródła: Instytut Kultury Polskiej UW, Uniwersytet WarszawskiKomitet Geofizyki PAN

Zdjęcie: Shutterstock/nito

Podziel się: