Brzeszcze w miesiąc wykorzystały OŚMIOLETNIĄ normę dla benzo(a)pirenu

Stacja Monitoringu Jakości Powietrza w małopolskich Brzeszczach została ustawiona niedawno.

Od tamtego czasu przynosi jednak niezwykle ciekawe wyniki. Wcześniej okazało się już, że normy zawartości powietrza są tam regularnie przekraczane o kilkaset procent. Teraz okazuje się, że pył to jedynie część problemu i to część mniejsza. Gdy chodzi o zawartość rakotwórczego benzo(a)pirenu w powietrzu w Brzeszczach, można mówić o ekologicznej katastrofie.

Normy są przekraczane nawet kilkadziesiąt razy.

W styczniu zarejestrowano średnio 97,4 ng benzo(a)pirenu na metr sześcienny.

Norma dla średniej rocznej to 1 ng na metr sześcienny.

W gminie Brzeszcze mieszka premier Beata Szydło. W latach 1998 – 2005 była też burmistrzem miasteczka.

Dodaj komentarz