Udostępnij

Co dziesiąty Europejczyk umierający przedwcześnie z powodu smogu to mieszkaniec Polski

16.10.2019

Według najnowszego raportu Europejskiej Agencji Środowiska w Europie w 2016 roku 412 tys. osób zmarło przedwcześnie z powodu zanieczyszczeń powietrza pyłami zawieszonymi (PM), których stężenie najczęściej stosowane jest jako miara smogu. Ponadto 71 tys. osób zmarło przedwcześnie przez zanieczyszczenie tlenkami azotu (związanymi m.in. z ruchem samochodowym), natomiast 15 tys. w związku z zanieczyszczeniem ozonem.

W opublikowanym w środę raporcie Europejskiej Agencji Środowiska, dotyczącym stanu powietrza w Europie,  zanieczyszczenie powietrza określono mianem „najpoważniejszego obecnie zagrożenia dla zdrowia ludzkiego”. Wśród głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza w Europie autorzy raportu wymieniają: transport drogowy, przemysł, rolnictwo, gospodarstwa domowe i elektrownie węglowe. Jako najbardziej szkodliwe zanieczyszczenia wskazano natomiast pyły zawieszone (PM), tlenki azotu i ozon.

Sprawdź także: Smog a zdrowie dzieci: częstszy katar, kaszel, spowolnione funkcje poznawcze

Z raportu wynika, że w 2016 roku 412 tys. Europejczyków zmarło przedwcześnie z powodu narażenia na kontakt z pyłami zawieszonymi (PM). Spośród nich ponad 43 tysiące zgonów miało miejsce na terenie Polski. Więcej osób zmarło jedynie w Niemczech i we Włoszech (kolejno ok. 60 tys. i 69 tys. zgonów), choć trzeba wziąć pod uwagę, że obydwa kraje są gęściej zaludnione.

Według danych przedstawionych w raporcie 71 tys. osób zmarło przedwcześnie z powodu narażenia na kontakt z tlenkami azotu (w Polsce 1500 osób), natomiast 15 tys. przez zanieczyszczenie ozonem (w Polsce 1100 osób).

Utrzymujące się stany alarmowe

Autorzy raportu przyjrzeli się również temu, jak często mieszkańcy Europy mają od czynienia z zanieczyszczeniami.

Z raportu wynika, że w 2017 roku w ponad 2/3 stacji pomiarowych odnotowano (przynajmniej raz) utrzymujące się przez dłuższy czas zanieczyszczenia, które przekraczały normy rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia.

Czytaj także: Progi alarmowania o smogu będą mniejsze o połowę, ale system ostrzegania to zagadka

W raporcie podkreślono, że wśród krajów, w których normy jakości powietrza były przekroczone w 2017 roku, najbardziej (na niekorzyść) wyróżniało się 7 państw: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Włochy, Polska, Rumunia i Słowacja. Zaznaczono również, że cztery z nich – Polska, a także Bułgaria, Słowacja i Węgry – nie osiągnęły w tamtym czasie unijnego celu na 2015 rok, jeśli chodzi o średnie trzyletnie narażenie na pyły zawieszone (PM).

 

Z pełnym raportem Europejskiej Agencji Środowiska (w j. angielskim) można zapoznać się tutaj.

Zdjęcie: Shutterstock/Hadrian

Autor

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.