Co dziesiąty Europejczyk umierający przedwcześnie z powodu smogu to mieszkaniec Polski

3427
0
Podziel się:
Europejska Agencja Środowiska W 2016 roku zanieczyszczenie powietrza zabiło 400 tys. osób

Według najnowszego raportu Europejskiej Agencji Środowiska w Europie w 2016 roku 412 tys. osób zmarło przedwcześnie z powodu zanieczyszczeń powietrza pyłami zawieszonymi (PM), których stężenie najczęściej stosowane jest jako miara smogu. Ponadto 71 tys. osób zmarło przedwcześnie przez zanieczyszczenie tlenkami azotu (związanymi m.in. z ruchem samochodowym), natomiast 15 tys. w związku z zanieczyszczeniem ozonem.

W opublikowanym w środę raporcie Europejskiej Agencji Środowiska, dotyczącym stanu powietrza w Europie,  zanieczyszczenie powietrza określono mianem „najpoważniejszego obecnie zagrożenia dla zdrowia ludzkiego”. Wśród głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza w Europie autorzy raportu wymieniają: transport drogowy, przemysł, rolnictwo, gospodarstwa domowe i elektrownie węglowe. Jako najbardziej szkodliwe zanieczyszczenia wskazano natomiast pyły zawieszone (PM), tlenki azotu i ozon.

Sprawdź także: Smog a zdrowie dzieci: częstszy katar, kaszel, spowolnione funkcje poznawcze

Z raportu wynika, że w 2016 roku 412 tys. Europejczyków zmarło przedwcześnie z powodu narażenia na kontakt z pyłami zawieszonymi (PM). Spośród nich ponad 43 tysiące zgonów miało miejsce na terenie Polski. Więcej osób zmarło jedynie w Niemczech i we Włoszech (kolejno ok. 60 tys. i 69 tys. zgonów), choć trzeba wziąć pod uwagę, że obydwa kraje są gęściej zaludnione.

Według danych przedstawionych w raporcie 71 tys. osób zmarło przedwcześnie z powodu narażenia na kontakt z tlenkami azotu (w Polsce 1500 osób), natomiast 15 tys. przez zanieczyszczenie ozonem (w Polsce 1100 osób).

Utrzymujące się stany alarmowe

Autorzy raportu przyjrzeli się również temu, jak często mieszkańcy Europy mają od czynienia z zanieczyszczeniami.

Z raportu wynika, że w 2017 roku w ponad 2/3 stacji pomiarowych odnotowano (przynajmniej raz) utrzymujące się przez dłuższy czas zanieczyszczenia, które przekraczały normy rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia.

Czytaj także: Progi alarmowania o smogu będą mniejsze o połowę, ale system ostrzegania to zagadka

W raporcie podkreślono, że wśród krajów, w których normy jakości powietrza były przekroczone w 2017 roku, najbardziej (na niekorzyść) wyróżniało się 7 państw: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Włochy, Polska, Rumunia i Słowacja. Zaznaczono również, że cztery z nich – Polska, a także Bułgaria, Słowacja i Węgry – nie osiągnęły w tamtym czasie unijnego celu na 2015 rok, jeśli chodzi o średnie trzyletnie narażenie na pyły zawieszone (PM).

 

Z pełnym raportem Europejskiej Agencji Środowiska (w j. angielskim) można zapoznać się tutaj.

Zdjęcie: Shutterstock/Hadrian

Podziel się: