Udostępnij

Czyste Powietrze nareszcie dostępne także dla najuboższych. Można dostać nawet 37 tys. zł

21.10.2020

W środę (21 października) ruszył nabór w II części programu „Czyste Powietrze”, która adresowana jest do osób o niższych dochodach. Możliwe będzie otrzymanie wyższego wsparcia na wymianę źródła ciepła i termomodernizację, w wysokości do 37 tysięcy złotych. Do wniosku dołączyć trzeba zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę.

Według nowych zasad programu „Czyste Powietrze”, mniej zamożni właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych mogą starać się o wyższą dotację, wynoszącą do 60 proc. poniesionych kosztów realizacji eko-inwestycji. Podwyższone wsparcie dotyczy osób fizycznych o dochodach miesięcznych do 1400 zł/os. (w przypadku gospodarstwa wieloosobowego) lub do 1960 złotych (w gospodarstwa jednoosobowym).

II część programu „Czyste Powietrze”, adresowana do osób mniej zamożnych, umożliwia uzyskanie dofinansowania inwestycji w kwocie maksymalnie 37 tys. złotych. Możliwe do uzyskania środki można policzyć za pośrednictwem przygotowanego przez NFOŚiGW kalkulatora.

By uzyskać środki w ramach II części programu „Czyste Powietrze” konieczne będzie dołączenia do wniosku zaświadczenia o dochodach, które wyda gmina (zgodnie z adresem zamieszkania). Żądanie wydania dokumentu można złożyć w gminie osobiście, przesłać pocztą lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Wcześniej, co w apelach do rządzących podkreślał Polski Alarm Smogowy, brakowało zmian w prawie, które upoważniałyby gminy do wydawania takich zaświadczeń.

Ten błąd został naprawiony, a nabór wniosków rozpoczął się w środę 21 października 2020 roku.

Pozostali beneficjenci, których roczny dochód nie przekracza 100 tys. złotych, uprawnieni są do podstawowego poziomu dofinansowania (w części I programu), wynoszącego maksymalnie 30 tys. złotych. Zarabiający lepiej mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w rozliczeniu PIT (w wysokości do 53 tys. złotych).

Co istotne, do programu „Czyste Powietrze” kwalifikuje się zakup nie tylko urządzeń grzewczych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe, ale także urządzeń wykorzystujących źródła odnawialne (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła).

O dochodach na osobę poświadczy gmina

„Otwiera nam to drzwi do wzmocnionej współpracy z gminami, które są zobligowane do wydawania zaświadczeń uprawniających mniej zamożnych beneficjentów programu do podwyższonego poziomu dofinansowania. To kolejny ważny krok w walce ze smogiem, który ograniczamy, inwestując w termomodernizację polskich domów jednorodzinnych i wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła oraz montaż odnawialnych źródeł energii” – powiedział w oświadczeniu Michał Kurtyka, szef resortu klimatu i środowiska.

„Realizacja zadań, związanych z ustalaniem przez gminy dochodu na osobę w gospodarstwie domowym i wydawaniem zaświadczeń uprawniających do ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania, wymaga aktualizacji oprogramowania w gminach. W ramach wewnętrznych regulacji i zasad współpracy z dostawcami IT, gminy od dwóch tygodni mogą pobierać aktualizację systemu” – komentuje w oświadczeniu wiceprezes NFOŚiGW, Paweł Mirowski.

„Drugą część 'Czystego Powietrza’ uruchamiamy, licząc na efektywną współpracę z gminami, biorącymi na siebie dodatkowe obowiązki. Dlatego też – na podstawie nowych zapisów porozumień – będziemy premiować gminy za skutecznie składane wnioski w ramach programu. Przewidujemy refundację w wysokości do 100 zł za obsługę wniosku naszych beneficjentów” – podkreśla wiceprezes NFOŚiGW.

_

Źródła: Twitter, NFOŚiGW, MKiŚ

Zdjęcie: Shutterstock/Dziurek

Autor

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Partner naukowy

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.