Czyste Powietrze nareszcie dostępne także dla najuboższych. Można dostać nawet 37 tys. zł

4375
0
Podziel się:

W środę (21 października) ruszył nabór w II części programu „Czyste Powietrze”, która adresowana jest do osób o niższych dochodach. Możliwe będzie otrzymanie wyższego wsparcia na wymianę źródła ciepła i termomodernizację, w wysokości do 37 tysięcy złotych. Do wniosku dołączyć trzeba zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę.

Według nowych zasad programu „Czyste Powietrze”, mniej zamożni właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych mogą starać się o wyższą dotację, wynoszącą do 60 proc. poniesionych kosztów realizacji eko-inwestycji. Podwyższone wsparcie dotyczy osób fizycznych o dochodach miesięcznych do 1400 zł/os. (w przypadku gospodarstwa wieloosobowego) lub do 1960 złotych (w gospodarstwa jednoosobowym).

II część programu „Czyste Powietrze”, adresowana do osób mniej zamożnych, umożliwia uzyskanie dofinansowania inwestycji w kwocie maksymalnie 37 tys. złotych. Możliwe do uzyskania środki można policzyć za pośrednictwem przygotowanego przez NFOŚiGW kalkulatora.

By uzyskać środki w ramach II części programu „Czyste Powietrze” konieczne będzie dołączenia do wniosku zaświadczenia o dochodach, które wyda gmina (zgodnie z adresem zamieszkania). Żądanie wydania dokumentu można złożyć w gminie osobiście, przesłać pocztą lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Wcześniej, co w apelach do rządzących podkreślał Polski Alarm Smogowy, brakowało zmian w prawie, które upoważniałyby gminy do wydawania takich zaświadczeń.

Ten błąd został naprawiony, a nabór wniosków rozpoczął się w środę 21 października 2020 roku.

Pozostali beneficjenci, których roczny dochód nie przekracza 100 tys. złotych, uprawnieni są do podstawowego poziomu dofinansowania (w części I programu), wynoszącego maksymalnie 30 tys. złotych. Zarabiający lepiej mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w rozliczeniu PIT (w wysokości do 53 tys. złotych).

Co istotne, do programu „Czyste Powietrze” kwalifikuje się zakup nie tylko urządzeń grzewczych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe, ale także urządzeń wykorzystujących źródła odnawialne (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła).

O dochodach na osobę poświadczy gmina

„Otwiera nam to drzwi do wzmocnionej współpracy z gminami, które są zobligowane do wydawania zaświadczeń uprawniających mniej zamożnych beneficjentów programu do podwyższonego poziomu dofinansowania. To kolejny ważny krok w walce ze smogiem, który ograniczamy, inwestując w termomodernizację polskich domów jednorodzinnych i wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła oraz montaż odnawialnych źródeł energii” – powiedział w oświadczeniu Michał Kurtyka, szef resortu klimatu i środowiska.

„Realizacja zadań, związanych z ustalaniem przez gminy dochodu na osobę w gospodarstwie domowym i wydawaniem zaświadczeń uprawniających do ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania, wymaga aktualizacji oprogramowania w gminach. W ramach wewnętrznych regulacji i zasad współpracy z dostawcami IT, gminy od dwóch tygodni mogą pobierać aktualizację systemu” – komentuje w oświadczeniu wiceprezes NFOŚiGW, Paweł Mirowski.

„Drugą część 'Czystego Powietrza’ uruchamiamy, licząc na efektywną współpracę z gminami, biorącymi na siebie dodatkowe obowiązki. Dlatego też – na podstawie nowych zapisów porozumień – będziemy premiować gminy za skutecznie składane wnioski w ramach programu. Przewidujemy refundację w wysokości do 100 zł za obsługę wniosku naszych beneficjentów” – podkreśla wiceprezes NFOŚiGW.

_

Źródła: Twitter, NFOŚiGW, MKiŚ

Zdjęcie: Shutterstock/Dziurek

Podziel się: