Udostępnij

Morskie fale upałów niosą dwa niepokojące scenariusze

01.07.2023

Morskie fale upałów ekstremalnie oddziałują na przyrodę. Powodują zaburzenia w sieciach troficznych oceanów, a także wiele strat w rybołówstwie. Jak wpływają na ekosystemy i bioróżnorodność mórz, a jak na gospodarkę rybacką?

Naukowcy zbadali, jakie ocieplenie oceanów nastąpi w najbliższych dziesięcioleciach. Na wykresach wyróżniono stałe i przesuwane linie bazowe. Pierwsze ukazują długotrwały wzrost energii cieplnej oceanów, a drugie ten sam wzrost oraz krótkotrwałe anomalie morskich fal upałów. Oba warianty mają negatywny wpływ na morską bioróżnorodność oraz na gospodarkę.

Morskie fale upałów: dwie definicje linii bazowych

Morskie fale upałów mają destrukcyjny wpływ na ekosystemy mórz. Bardzo często nawet ze skutkiem śmiertelnym, bo zbyt wysoka temperatura wody zabija wiele zwierząt. Zarówno bezkręgowce: ryby, mięczaki, skorupiaki, jak i kręgowce: morskie ptaki i ssaki, a w szczególności wieloryby i delfiny. Na płytszych wodach roślinność morska, która to składa się z wodorostów, traw morskich, a na wybrzeżach z namorzynów, jest również narażona na straty.

Członkowie grupy zadaniowej ds. ekosystemów morskich amerykańskiej Narodowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej (NOAA), pod przewodnictwem Dilona J. Amaya, w swoim badaniu zaproponowali zdefiniowanie podstawowych terminów, wyjaśniających jakie rodzaje ocieplenia oceanów czeka świat do końca wieku.

Morskie fale upałów. Dwie linie bazowe: stała i przesunięta

Co nas czeka?

Na wykresie opublikowanym w Nature widać stałą linię bazową (1980-2100) z temperaturą oceanu 23°C w 1980 r. Z biegiem dekad oceany ogrzewają się, podczas dalszego wzrostu emisji gazów cieplarnianych. W 2100 r. ich temperatura może wzrosnąć powyżej 26,5°C.

Natomiast przesunięta linia bazowa (1980-2100) – z temperaturą 23 °C w 1980 r. do ok. 26,5°C w 2100 r. – monitoruje dokładną identyfikację tegoż ciepła w postaci morskich fal upałów.

Stała linia bazowa pomaga określić długofalowy trend ogrzewania oceanów. Jednakże są pewne trudności wynikające z identyfikacji krótkofalowych anomalii morskich fal upałów. Dlatego bardzo przydatna jest linia bazowa przesuwana w górę. Pokazuje ona zarówno stan długofalowego ocieplenia oceanów, jak i piki hipertermiczne anomalnego krótkofalowego wzrostu temperatury wody. Dzięki temu naukowcy łatwiej mogą namierzyć anomalie ciepła w oceanach oraz je obliczyć.

Różny wpływ linii bazowych na organizmy morskie

Stała linia bazowa, pokazana na wspomnianym wykresie, ustala pomiar ciepła w stosunku do temperatury historycznej. Dla koralowców bardziej szkodliwe jest długotrwałe ocieplenie oceanów, niż krótkotrwały szok termiczny wywołany przez morskie fale upałów. Dlatego też pierwotnie zaproponowana stała linia bazowa jest w tym przypadku bardziej korzystna.

Zwierzęta krótko żyjące, takie jak: kałamarnica kalifornijska (Doryteuthis opalescens) czy różne gatunki sardynek, źle znoszą gwałtowne skoki temperatury wody. Powodują je morskie fale upałów. Łagodniejsze i powolniejsze długotrwałe ocieplenie te zwierzęta znoszą lepiej. Dlatego na podstawie przesuniętej w górę linii bazowej łatwiej obserwuje się, na jakie grupy zwierząt morskie fale upałów ujemnie oddziałują.

Zastosowanie obu linii bazowych jest wyraźnym sygnałem dla ludzi zarządzających zarówno ochroną przyrody, jak i zasobami morskimi. Ma ono na celu umiejętne rozróżnianie krótkoterminowych zmian morskich fal upałów i długoterminowego trendu globalnego ocieplenia. W tym regionalnego i lokalnego.

Krótkotrwałe, gwałtowne ocieplenia mogą wywoływać różnorodne reakcje behawioralne i fizjologiczne wśród wielu gatunków ryb, w tym poławianych przez ludzi. Nagłe skoki wzrostu temperatury wód w ich siedliskach wodnych mogą przyczynić się do migracji tych zwierząt w chłodniejsze rejony.

Autorzy artykułu piszą, że np. pacyficzny tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus orientalis), żerujący dotychczas u wybrzeży Kalifornii, przesunął swój zasięg geograficzny o 1 tys. km. w kierunku północnym, gdy w latach 2013-2015 we wschodniej części Pacyfiku pojawiła się plama ciepła. Następnie stwierdzili:

– Nie jest jednak jasne, czy takie nagłe zmiany w zachowaniu staną się w przyszłości częstsze w innych lokalizacjach. Ponieważ w wolno ocieplających się wodach przemieszczanie się wielu gatunków morskich może mieć charakter stały i trwały. Jednak morskie fale upałów powodują trend nagły i tymczasowy.

Raport stwierdza wprost: znacznie więcej anomalii

Raport NOAA US 2022 State of the Ecosystem (SOE) dotyczący rybołówstwa, przedstawił następującą sytuację w 2021 r. w Zatoce Maine: zanotowano wielokrotnie więcej zdarzeń z anomalnie wysoką temperaturą, niż z normalną. Stwierdzono aż 80 proc. tych przypadków w ciągu tylko tego jednego roku.

Region ten w ciągu minionej dekady ocieplał się najszybciej na Ziemi. Temperatura wody wzrosła nawet o ponad 0,3°C.

W tym samym momencie, od czasów przedindustrialnych, wody powierzchniowe wszystkich oceanów ociepliły się średnio o 0,06°C na dekadę, podczas gdy temperatura powietrza przy powierzchni lądu wzrosła w ciągu dekady o 0,1°C.

Raport NOAA z 2022 r. wskazał, że w 2021 r. normalna temperatura występowała sporadycznie tylko w krótkim okresie. Na ogół wówczas przeważały ekstremalnie wysokie temperatury powyżej średniej. Zdaniem zespołu naukowego Dilona Amaya były jednak nieco wyolbrzymione.

Naukowcy zdefiniowali ten incydent następująco:

– W rzeczywistości jednak ta stała statystyka bazowa nie rozróżnia, czy region ten doświadcza częstszych epizodycznych ekstremalnych temperatur oprócz długoterminowego ocieplenia.

W 2023 r. w kolejnym raporcie SOE zespół naukowy Northeast Fisheries Science Center NOAA postanowił zastosować przesuwaną linię bazową.

Wpływ ENSO a regionalne ocieplenia wód morskich

Naturalne zmienności oceaniczne, jak np. oscylacja południowa (ENSO), również wywierają pewien wpływ na regionalne ocieplenie, bądź ochłodzenie wód powierzchniowych.

Naukowcy NOAA zauważyli, że morskie fale upałów są pod względem krótkoterminowych i nagłych zmian analogiczne do fal sztormowych. Natomiast wzrost globalnej temperatury oceanów oraz światowy wzrost poziomu morza mają charakter długoterminowy. Ich przebieg jest też powolny.

Badacze podsumowali swoją pracę następująco:

– Zarówno fale sztormowe, jak i długotrwały wzrost poziomu mórz przyczyniają się do całkowitego podniesienia poziomu oceanów. Podobnie jak połączenie długoterminowych trendów temperaturowych i morskich fal upałów wpływa na całkowitą ekspozycję na ciepło.

Źródła:

  • https://unctad.org/ter2023
  • doi.org/10.1038/d41586-023-00924-2
  • www.fisheries.noaa.gov/new-england-mid-atlantic/ecosystems/state-ecosystem-reports-northeast-us-shelf

Zdjęcie tytułowe: PHOTOCREO Michal Bendarek/Shutterstock

Autor

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Partner naukowy

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.