Dwie nowe stacje pomiarowe zaczynają działać w Małopolsce

1925
1
Podziel się:
Profesjonalne stacje pomiarowe zaczynają działać w Małopolsce. Jedna z nich w Skale

Dwie profesjonalne stacje pomiarowe, których operatorem jest Polski Alarm Smogowy, rozpoczynają funkcjonowanie w Małopolsce. Pierwsza, znajdująca się na rynku w Skale, została uruchomiona w styczniu. Lokalizacja drugiej będzie znana wkrótce.

W ramach współpracy Polskiego Alarmu Smogowego, GIOŚ, Województwa Małopolskiego, a także Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, w Małopolsce będą funkcjonować dwie nowe stacje pomiarowe, mierzące stężenia pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu. Pierwsza z nich została ulokowana w Gminie Skała, natomiast druga trafi najprawdopodobniej do jednej z najbardziej zanieczyszczonych gmin Małopolski. Ostateczna decyzja będzie znana wkrótce.

Stacje będą na bieżąco informować o poziomie zanieczyszczenia PM10, w ujęciu godzinowym. Dane z pierwszej z nich znaleźć można m.in. tutaj, a także na stronie Urzędu Miasta i Gminy Skała.

Dodatkowo – w dłuższych okresach – publikowane będą dane na temat stężenia benzo(a)pirenu, za którego pomiar odpowiada Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Przedstawiciele GIOŚ będą pobierać ze stacji przeznaczone do pomiarów filtry, na podstawie których określane będą stężenia BaP. Informacje o nich będzie można znaleźć m.in. w okresowych raportach publikowanych przez Polski Alarm Smogowy.

Czujnik w Skale

Pierwsza ze wspomnianych stacji stanęła pod koniec stycznia na rynku Skały, gdzie znajdować się będzie przez co najmniej 12 miesięcy. Władze Skały chcą w ten sposób przyjrzeć się problemowi zanieczyszczenia powietrza w skali całego roku – a więc także w lecie, gdy największym emitentem zanieczyszczeń jest najprawdopodobniej ruch samochodowy.

Stacja, znajdująca się w pobliżu przystanku autobusowego, będzie pełnić również funkcję informacyjną – ze względu za znajdujący się na niej wyświetlacz, przekazujący do wiadomości najnowsze dane pomiarowe.

W trosce o czyste powietrze

„Stacja ta jest jednym z wielu kroków do realizacji ostatecznego celu, jakim jest czyste powietrze. Poprzez stację, która jest profesjonalnym narzędziem do badania jakości powietrza, chcemy udokumentować skalę zanieczyszczeń. Wiemy, że powietrze jest zanieczyszczone, ale teraz będziemy mieć potwierdzenie, jaki jest stopień tego zanieczyszczenia.

Jej umieszczenie na płycie rynku powoduje, że przez cały rok możemy monitorować stopień zapylenia powietrza – także pochodzącego od transportu samochodowego poza sezonem grzewczym” – powiedział Krzysztof Wójtowicz, Burmistrz Miasta i Gminy Skała.

„W kolejnych krokach chcielibyśmy podjąć szeroką edukację ekologiczną – zarówno jeśli chodzi o dbanie o jakość powietrza, jak i gospodarkę komunalną, ponieważ kwestie te są z sobą często powiązane” – podkreślił.

 

Danym pochodzącym ze stacji znajdującej się na rynku w Skale przyjrzeć się można tutaj.

Źródła: Polski Alarm Smogowy, UMiG Skała

Zdjęcie: Skała, Smogowa Mapa Polski, PAS

 

Czytaj też: Podkrakowskie gminy chcą oddychać. Jest petycja Alarmu Smogowego

Podziel się: