Farmy wiatrowe na Bałtyku otrzymają wsparcie. Rząd przyjął ustawę

Podziel się:
Farma wiatrowa zasili 2,6 mln brytyjskich domostw. Morska inwestycja zaspokoi 1 20 jedną dwydziestą 5 proc procent kraju

Rada Ministrów przyjęła w piątek wieczorem projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, zaproponowany przez Ministra Klimatu i Środowiska. Nowe regulacje mają znacząco ułatwić wykorzystanie potencjału energetyki wiatrowej na Bałtyku oraz rozwój polskich firm z sektora gospodarki morskiej.

Wsparcie dla elektrowni wiatrowych na Bałtyku to również próba zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w tzw. krajowym miksie energetycznym (po 2020 roku ma on wynosić minimum 15 procent). Przewiduje się, że pomoc dla inwestorów udzielane będzie na okres 25 lat.

„Morska energetyka wiatrowa to istotny krok w kierunku budowy bezemisyjnej energetyki. Mamy szansę zyskać miano lidera w rozwoju morskich farm na Bałtyku z prognozowanym potencjałem mocy zainstalowanej szacowanym w raporcie WindEurope nawet na 28 GW w 2050 r. Bałtyk ma bardzo duży potencjał, który w tej materii nie był wykorzystywany” – twierdzi Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

W nowej ustawie uproszczone zostały procedury administracyjne i prawne, skracające czas, w jakim inwestorzy mogą zrealizować inwestycje w morskie farmy wiatrowe. W pierwszej fazie działania systemu, dla farm o łącznej mocy wynoszącej 5,9 GW wsparcie przyznawane będzie w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Możliwość wejścia do tego systemu kończy się 30 czerwca 2021 r. W kolejnych latach wsparcie przyznawane będzie już w formule konkurencyjnych aukcji.

Zakłada ona również, że inwestorzy zobowiązani będą do przeprowadzenia dialogu z potencjalnymi dostawcami materiałów i usług na potrzeby realizacji morskich farm wiatrowych. To, zdaniem rządu, „szansa dla polskich przedsiębiorstw, które będą częścią łańcucha dostaw usług i technologii niezbędnych dla funkcjonowania morskich farm wiatrowych”.

Czytaj także: Energią z wiatru Europa mogłaby zasilić nawet cały świat. Dziś wykorzystujemy tylko 1 proc. potencjału

Pierwsze farmy wiatrowe na polskim morzu mają pojawić się już w 2024 r. i powstawać aż do 2033 r. Okres funkcjonowania pojedynczej farmy to około 25 lat – przez cały ten okres, rząd zapowiada dla nich pełne wsparcie.

Zgodnie z „Polityką energetyczną Polski do 2040 r.”, za 20 lat na Bałtyku ma być zainstalowanych od 8 do 11 GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej. Za 10 lat ma być to 5,9 GW. Przepisy mogą trafić pod obrady Sejmu już na najbliższym posiedzeniu, zaplanowanym na 9 i 10 grudnia.

Źródło: Gov.pl

Zdjęcie: Shutterstock/Teun van den Dries

Podziel się: