Udostępnij

Idą do Tuska, aby nie blokował prawa chroniącego europejską przyrodę. Jaki będzie efekt?

20.04.2024

W Dzień Ziemi, 22 kwietnia o godzinie 17:00 pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów rozpocznie się pikieta pod hasłem „Tak dla Odbudowy Przyrody!”. Protestujący domagają się od Premiera Donalda Tuska poparcia unijnego prawa znanego jako Nature Restoration Law (NRL). Wskazują przy tym, że odmowa podpisania tego dokumentu jest sprzeczna z przedwyborczymi deklaracjami premiera o ochronie i odnowie przyrody. Stoi także w sprzeczności z zapisami rządowej umowy koalicyjnej.

Współorganizatorami wydarzenia są organizacje szeroko powiązane z ochroną przyrody i  klimatu. To m.in.: Alarm dla Klimatu, Centrum Ochrony Mokradeł, Daniel Petryczkiewicz, Fota4Climate, Prawo do Przyrody, Punkt Informacji Klimatycznej, Rodzice dla Klimatu, Stara Miłosna dla Drzew, Stowarzyszenie Żywica oraz Zielony Pierścień Warszawy. Wciąż dołączają kolejne organizacje.

Premier nie dotrzymuje słowa?

– W Polsce mamy dwie, najwyżej trzy dekady, zanim nasza przyroda rozsypie się jak domek z kart – ostrzega prof. Piotr Skubała z Uniwersytetu Śląskiego. Jak mówi SmogLabowi, NRL może być jedną z ostatnich szans na poradzenie sobie ze skutkami kryzysu klimatycznego. Tymczasem rząd Donalda Tuska, zgodnie z zapowiedziami i wbrew głosom płynącym z resortu klimatu i środowiska – właśnie zablokował przyjęcie unijnego prawa.

Tymczasem pod koniec marca premier zablokował przyjęcie kluczowego unijnego rozporządzenia ws. ochrony i odbudowy środowiska naturalnego. Głos Polski był w tym przypadku decydujący.

Dr hab. Wiktor Kotowski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, członek Zarządu Centrum Ochrony Mokradeł:Apelujemy do Premiera Donalda Tuska o rozmowę na temat Prawa o Odbudowie Przyrody i warunkach poparcia tego dokumentu. Skreślanie tych przepisów, wypracowanych dzięki pracy wielu ekspertów i opartych na latach badań naukowych, oznacza całkowite poddanie się w walce o powstrzymanie kryzysu klimatyczno-ekologicznego i jest sprzeczne z deklarowaną pro-przyrodniczą polityką Rządu.

NRL – dlaczego potrzebujemy tego prawa?

NRL jest pierwszym tego typu aktem prawnym w UE. Jego celem jest objęcie odbudową 20 proc. zdegradowanych ekosystemów lądowych i morskich do 2030 r. Do tego Polska zobowiązała się już w grudniu 2022 r. podczas szczytu ONZ w sprawie różnorodności biologicznej. Przepisy o odbudowie dotyczą lądowych i morskich siedlisk przyrodniczych, owadów zapylających, ekosystemów rolnych, obszarów miejskich, rzek i obszarów zalewowych, lasów.

Realizacja tych zadań powinna być wspierana finansowo przez Unię Europejską. Zgodnie z założeniami NRL rolnicy powinni być dofinansowani za dobrowolny udział w projektach zwiększających bioróżnorodność terenów rolnych.

Gdyby prawo weszło w życie, nasze lasy stałyby się różnorodne gatunkowo i wiekowo. Dzięki temu pomogłyby w adaptacji do zmian klimatu, m.in. chroniąc przed suszami. NRL zakładało także danie szansy mokradłom i innym cennym przyrodniczo, lecz zniszczonym terenom. Brak poparcia dla Nature Restoration Law oznacza utracone szanse. Tak dla środowiska, jak i dla nas samych.

– Bez tego prawa wylądujemy wkrótce w krajobrazie gigantycznych monokultur rolniczych i bardzo szybko zanikającej bioróżnorodności – mówi SmogLabowi prof. Kotowski.

Co ciekawe, NRL poparli nawet myśliwi. PZŁ deklaruje, że „od dawna opowiada się za nadaniem większego priorytetu odbudowie i utrzymaniu siedlisk”. W takim razie, co stanowi przeszkodę dla siły politycznej, rzekomo stojącej za ochroną przyrody?

Bez ochrony przyrody nie będzie nas

Organizatorzy przypominają, że zdrowe środowisko to gwarant naszej egzystencji. Ponad połowa światowego PKB zależy od zasobów przyrodniczych. Stabilne ekosystemy zapewniają ludziom plony, ochronę przed drastycznymi zmianami klimatu, zmniejszają ryzyko powodzi, susz i upałów.

Tymczasem w UE 80 proc. siedlisk przyrodniczych jest w złym stanie. To naraża na wyginięcie wiele żyjących w nich gatunków zwierząt i roślin. Dzisiejszy stan gleb bezpośrednio zagraża naszemu bezpieczeństwu żywnościowemu. Susze i powodzie, tak nasilone przez ocieplenie klimatu, potęgują ten negatywny efekt.

– Demagogiczne argumenty o zagrożeniu dla rolnictwa nie mają podstaw w projekcie Prawa o Odbudowie Zasobów Przyrodniczych. Żadne działanie nie mają być podejmowane wbrew właścicielom gruntów. Pojawiające się argumenty przeciw przyjęciu tych regulacji wynikają zapewne z ich nieznajomości – wyjaśniają organizatorzy pikiety.

Uczestnikami wydarzenia będą aktywiści przyrodniczy i klimatyczni, świat nauki oraz obywatele, którzy mają w sercu przyrodę.

– To my – ludzie, jesteśmy w niebezpieczeństwie poprzez zmiany w przyrodzie, których dokonujemy na nieznaną dotąd skalę. Projekt ten daje szansę przezwyciężenia lub choćby złagodzenia kryzysu klimatyczno-ekologicznego. Chcemy by polski rząd nie zmarnował tej szansy, chcemy aby Premier Donald Tusk podpisał Prawo o Odbudowie Zasobów Przyrodniczych – apelują.

Agnieszka Chołuj, członkini inicjatywy Zielony Pierścień Warszawy oraz Rady Nadzorczej Spółdzielni MOST, zwraca uwagę na jeszcze jedną zależność:

Dla najmłodszego pokolenia natura jest lekiem na przebodźcowanie i deficyty uwagi. Czy możemy to przeliczyć na pieniądze? Czy takie argumenty działają na gigantyczne grupy interesów, które angażują wszelkie środki, by zatrzymać zmiany? Przyjęcie Prawa Unii Europejskiej o Odbudowie Zasobów Przyrodniczych dałoby nam szansę w tej nierównej walce.

Zdjęcie tytułowe: shutterstock/Tetiana Yemets

Autor

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Jej teksty ukazują się też w Onet.pl. Współpracuje również z Odpowiedzialnym Inwestorem. Pisze przede wszystkim o gospodarce odpadami, edukacji ekologicznej, zielonych inwestycjach, transformacji systemu żywności i energetycznej. Preferuje społeczne ujęcie tematu. Zainteresowania: ochrona przyrody; przede wszystkim GOZ i OZE, eco-lifestyle oraz psychologia.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.