Udostępnij

Krytyczny raport o klimacie i zdrowiu. „Przez spalanie paliw kopalnych cierpi zdrowie nas wszystkich”

26.10.2022

Na łamach czasopisma naukowego “The Lancet” ukazał się coroczny raport analizujący wpływ zmian klimatycznych na zdrowie. Siódmy dokument z cyklu The Lancet Countdown alarmuje: rządy i firmy nadal stosują strategie zagrażające naszemu zdrowiu i egzystencji. Państwa stoją dziś przed poważnym wyborem. Albo wpadną w pułapkę dalszego uzależnienia od paliw kopalnych, albo postawią na czystą energię i efektywność energetyczną. Stawką jest zdrowie i życie obywateli.

Siódmy raport The Lancet Countdown, opublikowany w przededniu szczytu klimatycznego COP27, przedstawia 43 wskaźniki związane z kryzysem klimatycznym i środowiskiem. Obejmują one m.in. nowe i ulepszone metryki monitorujące wpływ skrajnych temperatur na niestabilność bezpieczeństwa żywnościowego. Dotyczą również zanieczyszczenia powietrza, a także gotowości przemysłu paliw kopalnych do transformacji. 

Coroczny raport The Lancet Countdown opublikowany został na łamach czasopisma naukowego “The Lancet”. Jak podaje wydawca, cykliczna publikacja, choć zaplanowana, przechodzi rokrocznie niezależny proces recenzyjny.

„Europa budzi się i otwiera oczy na rzeczywistość ocieplającego się świata i skutków zdrowotnych”

Dokument prezentuje pracę 99 ekspertów z 51 instytucji, w tym Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO). Obok Raportu Globalnego ukazał się odrębny Raport dla Europy. Dokument ten pokazuje, że to właśnie nasz kontynent jest szczególnie odpowiedzialny za napędzanie zmiany klimatu. Równocześnie już teraz dotkliwie odczuwa jej skutki.

“Odzwierciedlając podejście globalnego The Lancet Countdown, nasz pierwszy raport poświęcony Europie śledzi wpływ zmiany klimatu na zdrowie odczuwany we wszystkich jej krajach, a także dodatkowe korzyści zdrowotne działań na rzecz ochrony klimatu” – mówi prof. Rachel Lowe, dyrektor programu The Lancet Countdown w Europie, profesor badań ICREA oraz lider zespołu ds. globalnej odporności zdrowotnej w Barcelona Supercomputing Center (BSC). 

“Po najgorętszym zarejestrowanym lecie w historii Europy, kontynent budzi się i otwiera oczy na rzeczywistość ocieplającego się świata i skutków zdrowotnych. W naszym raporcie szczegółowo omówiliśmy obecne już konsekwencje dla zdrowia ludzi. Są to sygnały ostrzegawcze. Europejskie rządy, systemy opieki zdrowotnej i społeczności muszą pracować na rzecz przyszłości odpornej na zmianę klimatu” – podkreśla prof. Lowe.

Skutki zdrowotne spóźnionej dekarbonizacji

Z raportu wynika, że kraje europejskie już dziś dostrzegają skutki zdrowotne zmiany klimatu. Odczuwane są one m.in. w postaci zwiększonego narażenia na ekstremalne zjawiska pogodowe, a także rosnącego ryzyka przenoszenia chorób zakaźnych. To ponadto problem zaburzeń związanych z narażeniem na ekstremalne ciepło podczas upałów, a także zgonów spowodowanych narażeniem na zanieczyszczenia powietrza.

Raport dla Europy szczególną uwagę zwraca na rosnący problem wzrostu temperatur i jego wpływu na zdrowie. Okazuje się, że między pierwszą a drugą dekadą XXI wieku narażenie na fale upałów wzrosło średnio o 57 procent. Lokalnie mowa przy tym o wzrostach rzędu nawet 250 proc., co wiążę się ze wzrostem śmiertelności. Dodatkowym problemem są susze. W latach 2011-2020 55 proc. europejskich jednostek terytorialnych stanęło w obliczu ekstremalnych lub wyjątkowych susz w sezonach letnich.

Rosnące temperatury oddziałują jednak na zdrowie nie tylko w bezpośredni sposób. Wiele skutków zdrowotnych będzie wynikało z innych procesów towarzyszących ociepleniu. Jak wskazują autorzy publikacji, w Europie klimat coraz bardziej sprzyja rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. Dotyczy to m.in. dengi, malarii, bakterie Vibrio czy Gorączki Zachodniego Nilu, dotychczas kojarzonych z warunkami tropikalnymi.

Czytaj także: Przełomowa decyzja ONZ. Wyspiarze wygrali z Australią sprawę o zmiany klimatyczne

„Alarmujące informacje”

“Informacje dotyczące wpływu postępujących zmian klimatu na zdrowie są alarmujące” – wskazuje prof. Wojciech Hanke z zakładu Epidemiologii Środowiskowej w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi. “Przedstawione przez ekspertów prognozy dotyczą nie tylko mieszkańców terenów już aktualnie zagrożonych wysokimi temperaturami, ale także krajów strefy umiarkowanej. Tu przewidywany jest wzrost ryzyka rozwoju chorób wywołanych m.in. przez arbowirusy przenoszone przez kleszcze. Dla przykładu wzrasta w tych obszarach zagrożenie zakażenia wirusami dengi czy Chikunguya. Postępujące globalne ocieplenie sprzyja zwiększeniu terytoriów występowania wektorów (głównie owadów) przenoszących ich zarazki” – zwraca uwagę prof. Hanke.

W raporcie podkreślono, że zmiana klimatu to także problemy zdrowotne dla alergików. W ciągu ostatnich 41 lat ocieplenie spowodowało, że sezon pylenia głównych europejskich drzew wpływających na alergie (brzoza, olcha i drzewo oliwne) rozpoczyna się 10-20 dni wcześniej. Najbardziej znaczące zmiany wystąpiły w górach, m.in. Alpach, Bałkanach i Górach Skandynawskich. Sezon rozpoczyna się tam obecnie o ponad miesiąc wcześniej niż w latach 80-tych.

Paliwa kopalne i zanieczyszczenie powietrza

Naukowcy alarmują ponadto o skutkach zdrowotnych zanieczyszczenia powietrza. Szacuje się, że tylko w Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera przedwcześnie prawie 50 tys. osób rocznie. 

“Milionów przedwczesnych zgonów na świecie, a dziesiątek tysięcy zgonów w Polsce, można byłoby uniknąć każdego roku, redukując spalanie paliw kopalnych i zamieniając je czystymi źródłami energii” – zauważa prof. Michał Krzyżanowski z Imperial College London.

Zmiana klimatu i zanieczyszczenie powietrza to bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia Polek i Polaków. “Każdego roku dziesiątki osób umierają przedwcześnie z powodu narażenia na oddychanie smogiem, a wydłużające się fale upałów, rozprzestrzeniające się choroby wektorowe (m.in. borelioza) czy ekstremalne zjawiska pogodowe zbierają śmiertelne żniwo także w naszym kraju. Niestety nie potrafimy zerwać z myśleniem, że do wyprodukowania prądu i ciepła potrzebujemy paliw kopalnych. A przez to cierpi zdrowie nas wszystkich” – komentuje Weronika Michalak, dyrektorka HEAL Polska, organizacji analizującej wpływ czynników środowiskowych na zdrowie publiczne.

Kolejnym zagrożeniem, na które zwracają uwagę autorzy tegorocznego raportu, jest brak przygotowania sektora ochrony zdrowia na nasilające się obciążenie skutkami zdrowotnymi zmiany klimatu. W dokumencie podano, że w 118 z 197 analizowanych miast zmiana klimatu może zaburzyć funkcjonowanie usług ochrony zdrowia lub negatywnie wpłynąć na zdrowie publiczne. Jako największe niebezpieczeństwo wskazano przy tym fale upałów ( w odniesieniu do 87 miast). 

Europa nadal uzależniona od paliw kopalnych

Mimo że mieszkańcy i mieszkanki Europy coraz bardziej odczuwają związane ze zdrowiem negatywne konsekwencje zmiany klimatu, to kontynent pozostaje uzależniony od wysokoemisyjnych źródeł energii. Co więcej, wiele krajów dalej dotuje paliwa kopalne. Dlatego Państwa stoją dziś przed wyborem: albo wpadną w pułapkę dalszego uzależnienia od paliw kopalnych, albo postawią na czystą energię i efektywność energetyczną, chroniąc zdrowie i życie obywateli.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że mimo prowadzonej polityki klimatycznej UE, węgiel nadal ma istotny udział w europejskim miksie energetycznym. To 12 proc. całkowitej podaży energii w 2020 roku, a w przypadku Polski ok. 70 procent. Przy obecnym tempie redukcji jego zużycia nie ma szans na pełne odejście od węgla do 2050 roku. 

Naukowcy policzyli w nowym raporcie, ile Europa wydaje na utrzymywanie zanieczyszczającego przemysłu paliw kopalnych. Według ich obliczeń, 15 krajów zapewniało dopłaty do paliw kopalnych przekraczające miliard euro netto rocznie.  

Czytaj także: Tej zimy powietrze w Polsce będzie brunatne

„Europa ma szansę stać się globalnym liderem”

“W całym tegorocznym zestawieniu wyników badań, możliwości ratowania życia i poprawy zdrowia publicznego są oczywiste” – podkreśla dr Marina Romanello, współautorka raportu i dyrektorka wykonawcza The Lancet Countdown.

“Przyspieszone działania będą chronić życie i dobrostan ludzi przed skutkami zmiany klimatu nie tylko w Europie, ale także w tych krajach, które historycznie w najmniejszym stopniu przyczyniły się do zmiany klimatu. Europa ma szansę stać się globalnym liderem w zakresie niskoemisyjnej, sprawiedliwej transformacji i może dziś zapewnić przyszłość, w której populacje na całym świecie nie tylko przetrwają, ale będą też rozwijać się w dobrobycie” – podsumowuje dr Romanello.

_

Z całością przytaczanego Raportu Globalnego można zapoznać się tutaj. Raport dla Europy dostępny jest tutaj.

Zdjęcie: testing / Shutterstock.com

Autor

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Partner naukowy

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.