Lodowce na „trzecim biegunie” topnieją 10 razy szybciej. Zagrożone dostawy wody dla milionów ludzi

Podziel się:

Najnowsze wyniki badań ostrzegają przed postępującym topnieniem lodowców w Himalajach. Wraz z ociepleniem planety proces znacząco przyspiesza, co stanowi niebezpieczeństwo dla dostaw wody w regionie. Tempo zmian już przekracza wszystko, co można było zaobserwować tam na przestrzeni wieków. Himalajskie lodowce topnieją co najmniej 10-krotnie szybciej, niż w poprzednich stuleciach.

Ustalenia międzynarodowego zespołu badaczy przynoszą niepokojące wnioski na temat przyszłości regionu Himalajów. Tamtejsze lodowce w ostatnich dekadach topnieją bowiem co najmniej 10-krotnie szybciej niż miało to miejsce w ostatnich kilkuset latach. Naukowcy podkreślają, że zmiany będą szczególnie dotkliwe dla lokalnych społeczności, dla których proces ten oznacza zagrożenie bezpieczeństwa dostaw wody.

Wyniki ich badań opublikowano na łamach czasopisma naukowego „Scientific Reports”.

„Nasze odkrycia wyraźnie pokazują, że obecnie lodowce himalajskie zanikają w tempie co najmniej dziesięciokrotnie większym niż średnie tempo w przeszłości. Przyspieszenie to pojawiło się dopiero w ciągu ostatnich kilku dekad i zbiega się ze zmianami klimatycznymi wywołanymi przez człowieka” – powiedział w oświadczeniu dr Jonathan Carrivick z University of Leeds, współautor badania.

Czytaj także: Przetłumaczono część raportu klimatycznego. „Podsumowanie dla decydentów”

Lodowce na „trzecim biegunie” coraz szybciej topnieją

„Ludzie w regionie już widzą zmiany, które wykraczają poza wszystko, co można było zaobserwować na przestrzeni wieków. Zmiany przyspieszają i będą miały znaczący wpływ na całe regiony i narody” – komentuje współautor badania, dr Simon Cook z University of Dundee.

Himalaje posiadają trzeci co do wielkości zasób lodu na planecie, po Antarktydzie i Arktyce. Dlatego region ten bywa nazywany „trzecim biegunem”. Przyspieszenie topnienia tamtejszych lodowców będzie mieć znaczenie dla społeczności zamieszkujących tereny wzdłuż rzek Brahmaputra, Ganges i Indus.

_

Z całością przytaczanych wyników badań można zapoznać się tutaj.

Zdjęcie: Sergej Onyshko / Shutterstock.com

Podziel się: