Udostępnij

Ludzie chcą, żeby władze na poważnie walczyły o czyste powietrze [RAPORT]

04.10.2016

Mieszkańcy, którzy dostrzegają problem zanieczyszczenia powietrza w miejscowościach ich zamieszkania, przeważnie negatywnie postrzegają aktywność władz w zakresie działań zmierzających do redukcji zanieczyszczenia.

Zaledwie co trzeci badany z analizowanej grupy twierdzi, że władze wywiązują się ze swoich obowiązków w tym względzie w wystarczającym stopniu, natomiast dwie trzecie respondentów wyraża na ten temat opinię krytyczną. Interesujący jest fakt, że ocena ta jest zbliżona we wszystkich segmentach wyznaczonych typem miejscowości zamieszkania, a więc odsetki negatywnie i pozytywnie postrzegających rolę władz w tym względzie zbliżone są zarówno w Krakowie, jak w innych miastach województwa oraz na terenach wiejskich.

Szczególnie negatywnie działania władz oceniają ludzie młodzi, do 34 roku życia. W grupie tej około 70% badanych ocenia aktywność władz miejskich na niskim poziomie. Najmniej krytyczni są najstarsi badani, powyżej 59. roku życia, wśród których pozytywne oceny tego aspektu wystawiło 38% badanych, natomiast krytyczną opinię wyraża niespełna 52% respondentów. Skłonność do krytyki działań władz w tym względzie rośnie również w sposób istotny wraz ze wzrostem wykształcenia.

ocena1

Badanych, którzy oceniają jakość powietrza w swojej miejscowości jako niską lub bardzo niską poproszono o sugestie w zakresie możliwych sposobów na rozwiązanie tego problemu. Największy odsetek badanych spontanicznie wskazuje tutaj na konieczność wprowadzenia dopłat do wymiany źródeł opartych na węglu i drewnie na źródła wykorzystujące bardziej ekologiczne paliwa przy równoczesnym zakazie palenia węglem, lub przynajmniej zakazie wykorzystania węgla niskiej jakości. Tego typu rozwiązania postuluje prawie 70% respondentów.

Dalsze 30% badanych łączy zanieczyszczenie ze spalaniem śmieci w domowych piecach. 17% respondentów skupia się na kwestii ograniczenia ruchu samochodów w miejscowości. Co dziesiąty wypowiadający się w tej materii wskazuje na konieczność realizacji działań zmierzających do zwiększenia społecznej świadomości problematyki zanieczyszczenia powietrza poprzez akcje edukacyjne i zwiększenie dostępności informacji o aktualnym stanie jakości powietrza. Na kolejnych miejscach znalazły się postulaty dotyczące ograniczenia i monitoringu zanieczyszczeń przemysłowych oraz dbałości o ochronę terenów zielonych w miastach i niezabudowywanie kanałów wentylacyjnych.

propozycje

Autor

SmogLab

Udostępnij

Zobacz także

Wspierają nas

Partner portalu

Partner cyklu "Miasta Przyszłości"

Partner cyklu "Żyj wolniej"

Partner naukowy

Joanna Urbaniec

Dziennikarka, fotografik, działaczka społeczna. Od 2010 związana z grupą medialną Polska Press, publikuje m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. Absolwentka Krakowskiej Szkoła Filmowej, laureatka nagród filmowych, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Dziennikarz Małopolski.

Przemysław Błaszczyk

Dziennikarz i reporter z 15-letnim doświadczeniem. Obecnie reporter radia RMF MAXX specjalizujący się w tematach miejskich i lokalnych. Od kilku lat aktywnie angażujący się także w tematykę ochrony środowiska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu, specjalizujący się dziedzinie problematyki regionu arktycznego. Współpracował z redakcjami „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”. Autor wielu tekstów poświęconych problemom środowiskowym na świecie i globalnemu ociepleniu. Od 2013 roku prowadzi bloga pt. ” Arktyczny Lód”, na którym znajdują się raporty poświęcone zmianom zachodzącym w Arktyce.

Jacek Baraniak

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrony Środowiska jako specjalista ds. ekologii i ochrony szaty roślinnej. Członek Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Klubu Przyrodników oraz administrator grupy facebookowej Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego i prowadzący blog „Klimat Ziemi”.

Martyna Jabłońska

Koordynatorka projektu, specjalistka Google Ads. Zajmuje się administacyjną stroną organizacji, współpracą pomiędzy organizacjami, grantami, tłumaczeniami, reklamą.

Przemysław Ćwik

Dziennikarz, autor, redaktor. Pisze przede wszystkim o zdrowiu. Publikował m.in. w Onet.pl i Coolturze.

Karolina Gawlik

Dziennikarka i trenerka komunikacji, publikowała m.in. w Onecie i „Gazecie Krakowskiej”. W tekstach i filmach opowiada o Ziemi i jej mieszkańcach. Autorka krótkiego dokumentu „Świat do naprawy”, cyklu na YT „Można Inaczej” i Kręgów Pieśni „Cztery Żywioły”. Łączy naukowe i duchowe podejście do zagadnień kryzysu klimatycznego.

Jakub Jędrak

Członek Polskiego Alarmu Smogowego i Warszawy Bez Smogu. Z wykształcenia fizyk, zajmuje się przede wszystkim popularyzacją wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie.

Klaudia Urban

Z wykształcenia mgr ochrony środowiska. Od 2020 r. redaktor Odpowiedzialnego Inwestora, dla którego pisze głównie o energetyce, górnictwie, zielonych inwestycjach i gospodarce odpadami. Zainteresowania: szeroko pojęta ochrona przyrody; prywatnie wielbicielka Wrocławia, filmów wojennych, literatury i poezji.

Maciej Fijak

Redaktor naczelny SmogLabu. Z portalem związany od 2021 r. Autor kilkuset artykułów, krakus, działacz społeczny. Pisze o zrównoważonych miastach, zaangażowanym społeczeństwie i ekologii.

Sebastian Medoń

Z wykształcenia socjolog. Interesuje się klimatem, powietrzem i energetyką – widzianymi z różnych perspektyw. Dla SmogLabu śledzi bieżące wydarzenia, przede wszystkim ze świata nauki.

Tomasz Borejza

Zastępca redaktora naczelnego SmogLabu. Dziennikarz naukowy. Wcześniej/czasami także m.in. w: Onet.pl, Przekroju, Tygodniku Przegląd, Coolturze, prasie lokalnej oraz branżowej.