Ludzie chcą, żeby władze na poważnie walczyły o czyste powietrze [RAPORT]

2936
0
Podziel się:
Smog. Kraków.

W trakcie badań respondentom przedstawiono również kilka potencjalnych scenariuszy działań prowadzących do redukcji zanieczyszczenia powietrza wynikającego z ruchu samochodowego oraz z niskiej emisji. W przypadku każdej z propozycji poproszono ich o ocenę swojego poparcia dla tego typu rozwiązania w odniesieniu do swojej miejscowości lub regionu.

W przypadku rozwiązań dotyczących ograniczenia emisji pochodzącej z transportu największym poparciem bez względu na miejsce zamieszkania respondenta cieszy się wprowadzenie zakazu wjazdu samochodów ze starymi silnikami diesla do centrów większych miast. Rozwiązanie to popiera aż 66% mieszkańców województwa. Z kolei propozycja ograniczenia ruchu samochodów w miejscowości zamieszkania pada na podatny grunt już tylko w Krakowie, gdzie poparcie dla tego typu rozwiązania jest spore i wynosi ponad 60%. W innych miastach województwa spada już poniżej 50%, a na wsiach ma zaledwie około 30% zwolenników. Na znacznie mniejsze poparcie liczyć można w przypadku pomysłu związanego z podwyższaniem opłat za parkowanie w centrum większych miast. W przypadku wszystkich typów miejscowości zwolennicy tej propozycji nie przekraczają 30%. Być może mieszkańcy nie widzą powiązania między tym działaniem, a poprawą jakości powietrza.

Nieco więcej, gdyż ponad 40% badanych za dobry pomysł uznało wprowadzenie opłat za wjazd samochodem do centrów większych miast. W tym wypadku miejsce zamieszkania nie ma wpływu na stosunek do proponowanego rozwiązania.

transport

Testowane w badaniu pomysły dotyczące ograniczenia zanieczyszczenia powietrza pochodzącego z niskiej emisji cieszą się generalnie bardzo wysokim poparciem mieszkańców województwa. Każda z trzech zaprezentowanych badanym koncepcji z zakresu niskiej emisji uzyskała bowiem akceptację około 90% respondentów bez względu na miejsce zamieszkania badanych. Oznacza to, że działania polegające na obowiązku wymiany starych kotłów i pieców na węgiel (przy zapewnieniu dopłat do wymiany), zakazie sprzedaży najgorszej jakości węgla o wysokiej zawartości zanieczyszczeń, jak i podwyższenie wysokości kar pieniężnych za spalanie śmieci powinny, w przypadku ich wprowadzania w życie, powinny cieszyć się wśród mieszkańców Małopolski dużym poparciem społecznym. Co interesujące, poparcie dla omawianych rozwiązań nie ma związku z rodzajem źródła grzewczego wykorzystywanego przez respondenta do ogrzewania budynku.

Wysokie poparcie dla proponowanych rozwiązań dotyczy więc również segmentu tych badanych, którzy do ogrzewania domów korzystają obecnie z pieców i kotłów na paliwa stałe.

niskaemisja

***

Tekst jest fragmentem raportuJakość powietrza w ocenie mieszkańców województwa Małopolskiego”.

Badania przeprowadzone przez CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej, na zlecenie Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy, w ramach realizacji projektu „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” dofinansowanego w ramach Programu Unii Europejskiej LIFE, / LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021.

Opracowanie wyników: Łukasz Pytliński, CEM Instytut Badania Rynku i Opinii Publicznej.

Całość można pobrać TUTAJ (PDF).

Fot.Börkur Sigurbjörnsson/Flickr. Licencja CC.

1 2
Podziel się: